VT_1/VT_2/VT_4

ut
Uppslagsord: 
ut, utī
Definition: 
att, så att, för att, såsom, så
Semantisk grupp: 
Konjunktioner/adverb
Ordklass: 
Adverb
Frekvens: 
15

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/sv/latin-core/vt1vt2vt4