PVDOR

pudor
Uppslagsord: 
pudor pudōris m.
Definition: 
skamkänsla, förlägenhet
Semantisk grupp: 
Karaktärsdrag
Ordklass: 
Substantiv: 3e deklinationen
Frekvens: 
616

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/sv/latin-core/pvdor