PRO_1

pro
Uppslagsord: 
prō
Definition: 
för, framför, till försvar för (+ abl)
Semantisk grupp: 
Orörliga prepositioner
Ordklass: 
Preposition
Frekvens: 
128

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/sv/latin-core/pro1