PRAECEPTVM

praeceptum
Uppslagsord: 
praeceptum -ī n.
Definition: 
föreskrift, befallning, lära
Semantisk grupp: 
Lag och rätt
Ordklass: 
Substantiv: 2a deklinationen
Frekvens: 
825

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/sv/latin-core/praeceptvm