IVSTVS

iustus
Uppslagsord: 
iūstus -a -um
Definition: 
rättrådig, rättvis
Semantisk grupp: 
Lag och rätt
Ordklass: 
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Frekvens: 
770

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/sv/latin-core/ivstvs