ADVERTO

adverto
Uppslagsord: 
advertō -vertere -vertī -versum
Definition: 
vända bort, avvända
Semantisk grupp: 
Rörelse
Ordklass: 
Verb: 3e konjugationen -ō
Frekvens: 
986

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/sv/latin-core/adverto