ὥστε

Search Lemma: 
ὥστε
DEFINITION: 
(introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) ca
PARTE DE VORBIRE: 
conjuncţie: subordonatoare
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
86

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%A5%CF%83%CF%84%CE%B5