ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

Search Lemma: 
ἀποκρίνω
DEFINITION: 
a separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspunde
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Scris şi vorbit
FREQUENCY RANK: 
428