τόπος τόπου, ὁ

Search Lemma: 
τόπος
DEFINITION: 
loc; subiect
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pământ
FREQUENCY RANK: 
133

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81