τροφή τροφῆς, ἡ

Search Lemma: 
τροφή
DEFINITION: 
mâncare, hrană
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Viaţă şi moarte
FREQUENCY RANK: 
258

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1