τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν)

Search Lemma: 
τοσοῦτος
DEFINITION: 
atât de mare, atât de mult
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
176

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6%CF%84%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%B1%CF%8D%CF%84%CE%B7-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6%CF%84%CE%BF%CE%BD