τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε

Search Lemma: 
τοιόσδε
DEFINITION: 
ca acesta, acest fel
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
449

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%83%CE%B4%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B4%CE%B5