πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Search Lemma: 
πειράω
DEFINITION: 
a încerca (+gen.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
407