οὖν

Search Lemma: 
οὖν
DEFINITION: 
prin urmare, potrivit cu; în orice caz
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Particule
FREQUENCY RANK: 
44

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BF%E1%BD%96%CE%BD