μέντοι

Search Lemma: 
μέντοι
DEFINITION: 
totuţi; desigur
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Particule
FREQUENCY RANK: 
204

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B9