λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

Search Lemma: 
λανθάνω
DEFINITION: 
a-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uita
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
424

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%94%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BD-%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B1