λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

Search Lemma: 
λαμβάνω
DEFINITION: 
a lua, a apuca; a primi
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
A lua şi a oferi
FREQUENCY RANK: 
70