εὖ

Search Lemma: 
εὖ
DEFINITION: 
bun (opus lui κακῶς); complet; din fericire
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
289

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B5%E1%BD%96