διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

Search Lemma: 
διδάσκω
DEFINITION: 
a învăţa
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
315