CUVÂNTDEFINIŢIEPARTE DE VORBIREGRUP SEMANTICCLASIFICAREA FRECVENŢEI
ὁ ἡ τόarticolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lorarticol hotărâtPronume/Interogative1
αὐτός αὐτή αὐτόel, ea etc. (pentru accentuare); acelaşi (cu articol); (pron.) el, ea etc. (în cazuri oblice)adjectiv: declinarea a I și II-a2
καίşi, de asemenea, chiar; καί...καί fie...fieconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe3
δέşi; însăconjuncţie: coordinatingParticule4
τίς τίwho? what? which? (interog. pron./adj.)pronumePronume/Interogative5
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναιa fi, a existaverb: neregulatUmanitate şi fiinţă6
οὗτος αὕτη τοῦτοacesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceastapronumePronume/Interogative7
sau; decât (după o comparaţie); ἤ...ἤ sau...sauconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe8
ἐνîn, printre (+dat.)prepoziţieDirecţie9
μέν...δέpe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevărconjuncţie: coordinatingParticule10
τις τιcineva, ceva, oricine, orice, câţiva (pron./adj. enclitic nehotărât)pronumePronume/Interogative11
ὅς ἥ ὅcare, cine, cepronumePronume/Interogative12
γάρpentru (relatând o istorisire), într-adevăr, de fapt (pentru a confirma)conjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe13
οὐ, οὐκ, οὐχnu (cu verbe indicative)adverbConjuncţii/Adverbe14
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθηνa zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număraverb: -ω rădăcină palatalăScris şi vorbit15
ὡςdin moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) caconjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe16
τεşi; τε…τε ambele…şiconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe17
εἰςîn, la, spre (+ac.)prepoziţieDirecţie18
ἐπίdeasupra, spre, la (+gen.); pe(+dat.); împotriva, contra (+ac.)prepoziţieDirecţie19
κατάjos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unulprepoziţieDirecţie20
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶνeu, noipronumePronume/Interogative21
πρόςdin partea, în prezenta lui (+gen.); lângă, la, în completare la (+dat.); spre, la, în completare la (+ac.)prepoziţieDirecţie22
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθηνa deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fiverb: deponentUmanitate şi fiinţă23
ἐάν (εἰ-ἄν)dacă (+conj.)conjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe24
διάprin, în timpul, din cauza (+gen., ac.)prepoziţiePrepoziţie fără direcţie25
ἀλλάînsăconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe26
πᾶς πᾶσα πᾶνtot, toţi; totul (cu articol)substantiv neregulat de declinarea a III-aMăsuri şi numerale27
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχονa avea, a ţine, a păstraverb: -ω rădăcină palatalăA lua şi a oferi28
ἐκ, ἐξdin, de la (+gen.)prepoziţieDirecţie29
πολύς πολλή πολύmult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare partesubstantiv neregulat de declinarea a III-aMăsuri şi numerale30
περίîn jur; privitor la (+gen.)prepoziţieDirecţie31
μήnu (marchează negaţia ca şi conjunctiv sau condiţional); εἰ μή dacă nuconjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe32
ὅστις ἥτις ὅ τιoricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, cepronumePronume/Interogative33
ἄν[marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)]adverbParticule34
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶνtupronumePronume/Interogative35
ἀνάsus, pe; de-a lungulprepoziţieDirecţie36
ὅτιpentru că; (cu superl.) atât de...pe cât posibilconjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe37
εἰdacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevărconjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe38
ἄλλος ἄλλη ἄλλοaltul, celălaltadjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative39
ἀπόde la (+gen.)prepoziţieDirecţie40
φημί, φήσω, impf. ἔφηνa spune, a declara, a afimra; οὐ φημί anega, a refuza, a spune că...nuverb: -μιScris şi vorbit41
ὑπόsub (+gen., dat.); de (+gen de agent personal); jos sub (+ac.)prepoziţieDirecţie42
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθηνa face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a consideraverb: contrasMuncă şi odihnă43
οὖνprin urmare, potrivit cu; în orice cazadverbParticule44
λόγος λόγου, ὁcuvânt, discurs; cugetare, relatare, raţiunesubstantiv: declinarea a II-aScris şi vorbit45
παράde la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.)prepoziţieDirecţie46
οὕτωςîn acest feladverbConjuncţii/Adverbe47
πρότερος προτέρα πρότερονprimul, cel dintâi; τὸ πρότερον mai înainteadjectiv: declinarea a I și II-aTimp48
θεός θεοῦ, ὁ/ἡzeu, zeiţăsubstantiv: declinarea a II-aReligie49
μετάcu (+gen.); după (+acc.)prepoziţiePrepoziţie fără direcţie50
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦel însuşi, ea însăşi (pronume reflexiv)pronumePronume/Interogative51
μέγας μεγάλη μέγαmare, măreţ, puternicadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale52
οὐδέşi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încăconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe53
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνοacea persoană sau acel lucru; ἐκεῖνος…οὗτος cel dintâi…ultimulpronumePronume/Interogative54
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτοacestadjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative55
οὐδείς οὐδεμία οὐδένnimeni, nimicpronumePronume/Interogative56
εἶπονam spus, am zis, 2 aor. → λέγω, φημίverb: neregulatScris şi vorbit57
ἀγαθός –ή –όνbun, virtuos, curajosadjectiv: declinarea a I și II-aEtică şi morală58
γε(enclitic) într-adevăr; cel puţin, în orice cazadverbParticule59
δήdesigur, într-adevăr, acum, de fapt (conferă o mai mare exactitate)adverbParticule60
πόλις πόλεως, ἡoraş, oraş-statsubstantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-Guvernare şi societate61
εἷς μία ἕνunuladjectiv: numeralMăsuri şi numerale62
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθηνa pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbiverb: -μιMuncă şi odihnă63
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθηνa lipsi, a pierde, a avea nevoie de (+gen.)verb: contrasA lua şi a oferi64
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡomsubstantiv: declinarea a II-aUmanitate şi fiinţă65
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρωνa vedea, a privi la verb: contrasSimţuri şi sentimente66
μόνος μόνη μόνονsingur, unicadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale67
οὔτε...οὔτεnici...niciconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe68
οἷος οἵα οἷονprecum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil săadjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative69
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθηνa lua, a apuca; a primiverb: -ω rădăcina lichidăA lua şi a oferi70
δοκέω, δόξω, ἔδοξαa gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pareverb: -ω rădăcină palatalăMinte, cunoaştere, învăţare71
ἕτερος ἑτέρα ἕτερονcelălalt (din doi); altul, un altuladjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative72
κακός –ή –όνrău, nelegiuit, laş adjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici73
ἀνήρ ἀνδρός, ὁbărbat, soţsubstantiv neregulat de declinarea a III-aUmanitate şi fiinţă74
ἐπείdupă, de când, cândconjuncţie: subordonatoareTimp75
ὅσος ὅση ὅσονoricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta câtadjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative76
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθηνa striga, a chemaverb: contrasScris şi vorbit77
σῶμα σώματος, τόtrupsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăPărţi ale trupului78
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδειeste necesar, este nevoie, trebuie să (+ac. and infin.)verb: impersonalEtică şi morală79
ὥσπερdupă cum, ca şi cumconjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe80
δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθηνa da, a oferiverb: -μιA lua şi a oferi81
ἔτιîncă, dejaadverbTimp82
φύσις φύσεως, ἡnatură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturiisubstantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-Ordinea lumii83
μικρός –ά –όνmic, scurt, puţinadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale84
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι(+infin.) a putea să, a fi suficient de puternic săverb: impersonalMuncă şi odihnă85
ὥστε(introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) caconjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe86
ἀρχή ἀρχῆς, ἡînceput, origine; regat, domnie, regulă; magistraturăsubstantiv: declinarea ITimp87
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστονfiecare (din câţiva)pronumePronume/Interogative88
ἡμέρα ἡμέρας, ἡzisubstantiv: declinarea IOrdinea lumii89
φύω, φύσω, ἔφυσαa produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fireverb: -ω rădăcina vocalăOrdinea lumii90
ἅπας ἅπασα ἅπανtoate laolaltăsubstantiv neregulat de declinarea a III-aMăsuri şi numerale91
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιονasemănător (+dat.)adjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici92
νῦν, νυνίacumadverbTimp93
γῆ γῆς, ἡpământsubstantiv: declinarea IPământ94
δύναμις δυνάμεως, ἡputere, forţă, tărie, îndemânaresubstantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-Război şi pace95
καλός –ή –όνfrumos, nobil, onorabiladjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici96
κύριος κυρίου, ὁdomn, stăpânsubstantiv: declinarea a II-aGuvernare şi societate97
μᾶλλονmai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decâtadverbConjuncţii/Adverbe98
ὅδε ἥδε τόδεacestapronumePronume/Interogative99
ὅλος ὅλη ὅλονîntreg, complet, totaladjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale100
μέρος μέρους, τόpartesubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σMăsuri şi numerale101
ἄραprin urmare, apoi (trăgând o concluzie)adverbParticule102
ἐμός ἐμή ἐμόνal meuadjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative103
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθηνa folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.)verb: deponentGuvernare şi societate104
δύοdoiadjectiv: numeralMăsuri şi numerale105
χρόνος χρόνου, ὁtimpsubstantiv: declinarea a II-aTimp106
ἴσος ἴση ἴσονacelaşi, acelaşi cu (+dat.)adjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale107
ὅταν (ὅτε-ἄν)când (+subj.)conjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe108
μόνονdoaradverbConjuncţii/Adverbe109
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.)verb: neregulatMinte, cunoaştere, învăţare110
βασιλεύς βασιλέως, ὁregesubstantiv: declinarea a III-a -εύς, -έωςGuvernare şi societate111
oh! (non emfatic atunci când este folosit cu vocativul)interjectionParticule112
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην(+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place cevaverb: deponentSimţuri şi sentimente113
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνηνa aduce la lumină, a face să apară, a face limpede; (pas.) a veni la lumină, a apărea, a părea să fie verb: -ω rădăcina lichidăA arăta şi a afla114
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφηνa scrieverb: -ω rădăcina labialăScris şi vorbit115
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθηνa căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bineverb: neregulatMuncă şi odihnă116
ψυχή ψυχῆς, ἡsuflare, viaţă, sufletsubstantiv: declinarea IUmanitate şi fiinţă117
μηδείς μηδεμία μηδένnimeni, nimicpronumePronume/Interogative118
αἴτιος αἰτία αἴτιονrăspunzător, vinovatadjectiv: declinarea a I și II-aLege şi judecată119
πάλινînapoi; din nouadverbDirecţie120
μάλισταcei mai mulţi dintre, (în răspunsuri) în mod siguradverbConjuncţii/Adverbe121
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθηνa exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele dateverb: -ω rădăcină palatalăUmanitate şi fiinţă122
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθηνa începe (+gen.); a conduce, a guverna (+gen.)verb: -ω rădăcină palatalăTimp123
γυνή γυναικός, ἡfemeie, soţiesubstantiv neregulat de declinarea a III-aUmanitate şi fiinţă124
ποτε (enclitic)la un anumit moment, cândva, în lumeadverbTimp125
ἵναpentru ca (conj. +subj. sau opt.); unde (rel. adv. +indic.)conjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe126
ὄνομα ὀνόματος, τόnume; faimăsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăScris şi vorbit127
ὑπέρpentru (+gen), peste (+ac.)prepoziţiePrepoziţie fără direcţie128
ἤδηdeja, acum (în trecutul imediat); actualmente (în viitorul imediat)adverbTimp129
πατήρ πατρός, ὁtatăsubstantiv neregulat de declinarea a III-aFamilie, prietenie şi casă130
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθηνa asculta, a auziverb: -ω rădăcina vocalăSimţuri şi sentimente131
γένος γένους, τόfamilie, neam; clasăsubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σFamilie, prietenie şi casă132
τόπος τόπου, ὁloc; subiectsubstantiv: declinarea a II-aPământ133
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγμαι, ἐπράχθηνa face, a împlini; a face într-un anumit fel (+adv.)verb: -ω rădăcina dentalăMuncă şi odihnă134
πρῶτος πρώτη πρῶτονprimul, del dintâi; (adv.) τὸ πρῶτον în primul rândadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale135
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθηνa găsi, descoperi, a concepeverb: -ω rădăcină palatalăA arăta şi a afla136
παῖς παιδός, ὁ/ἡfiu, fiică, copil; sclavsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăFamilie, prietenie şi casă137
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθαa veni, a se duceverb: deponentMişcare138
υἱός υἱοῦ, ὁfiusubstantiv: declinarea a II-aFamilie, prietenie şi casă139
ὕδωρ ὕδατος, τόapăsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăOrdinea lumii140
ἴδιος ἰδία ἴδιονpropriu; deosebit, separat, specialadjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative141
σός σή σόνal vostru (sg.; ὑμέτερος = pl.)adjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative142
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθηνa cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.)verb: -ω rădăcină palatalăMinte, cunoaştere, învăţare143
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθηνa lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.)verb: -ω rădăcina lichidăUmanitate şi fiinţă144
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stooda sta pe picioare, a se ridicaverb: -μιMuncă şi odihnă145
ἅμαîn acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.)adverbTimp146
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθηνa purta, a căra, a aduce; a trece (timpul)verb: -ω rădăcină palatalăMişcare147
τρόπος τρόπου, ὁmod, fel; stil de viaţă, obiceisubstantiv: declinarea a II-aCaracteristici148
μήτε...μήτεnici...niciconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe149
μέσος μέση μέσονmijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijloculadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale150
ἀλλήλων –οις(doar cazuri oblice la plural) unul pe altulpronumePronume/Interogative151
ἀείîntotdeaunaadverbTimp152
φίλος φίλη φίλονiubit, drag; prietenosadjectiv: declinarea a I și II-aFamilie, prietenie şi casă153
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκαa ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezultaverb: -ω rădăcina lichidăFamilie, prietenie şi casă154
ἔργον ἔργου, τόmuncă, realizare, faptăsubstantiv: declinarea a II-aMuncă şi odihnă155
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθηνa navigaverb: contrasGuvernare şi societate156
τότεapoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν)adverbTimp157
μήν[accentuează particula precedentă]adverbParticule158
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναιeste necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.)verb: impersonalEtică şi morală159
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθηνarăta, a punctaverb: -μιA arăta şi a afla160
ζῷον ζῴου, τόanimal, fiinţăsubstantiv: declinarea a II-aAnimale şi plante161
πρᾶγμα πράγματος, τόlucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afacerisubstantiv: declinarea a III-a consonanticăMuncă şi odihnă162
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίονîn faţa; opusprepoziţieDirecţie163
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθηνa pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit felverb: -μιMuncă şi odihnă164
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαιam văzutverb: neregulatSimţuri şi sentimente165
χείρ χειρός, ἡmânăsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăPărţi ale trupului166
μηδέşi nuconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe167
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγονpuţin, micadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale168
νόμος νόμου, ὁobicei, tradiţie, legesubstantiv: declinarea a II-aLege şi judecată169
κοινός –ή –όνcomun, împărtăşit, reciprocadjectiv: declinarea a I și II-aGuvernare şi societate170
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθηνa crede, a admite, a considera (+ac şi infin.)verb: deponentMinte, cunoaştere, învăţare171
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθηνa pune în mişcare, a mişcaverb: contrasMişcare172
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθαa suferi, a fi afectat într-un anumit fel (+adv.)verb: -ω rădăcină palatalăViaţă şi moarte173
πῶςcum?adverbPronume/Interogative174
ὅσπερ ἥπερ ὅπερpersoana care, lucrul carepronumePronume/Interogative175
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν)atât de mare, atât de multadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale176
σύνcu (+ dat de însoţire sau mijloace)prepoziţiePrepoziţie fără direcţie177
εἶταapoiadverbConjuncţii/Adverbe178
ἀληθής –έςadevăratadjectiv: declinarea a III-a -ης, -εςEtică şi morală179
δίκαιος δικαία δίκαιονdrept, corectadjectiv: declinarea a I și II-aLege şi judecată180
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα(+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona săverb: -ω rădăcina lichidăSimţuri şi sentimente181
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα(+infin.) a vrea să; a fi gata săverb: -ω rădăcina lichidăSimţuri şi sentimente182
λοιπός –ή –όνrest, rămăşiţă, rest deadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale183
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡnevoiesubstantiv: declinarea IOrdinea lumii184
ὅτεcând, oricând (+indic. sau opt.)conjuncţie: subordonatoareTimp185
δεύτερος –α –ονal doileaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale186
πόλεμος πολέμου ὁrăzboisubstantiv: declinarea a II-aRăzboi şi pace187
χώρα χώρας, ἡpământ, teritoriu; locsubstantiv: declinarea IPământ188
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκαa trăiverb: contrasViaţă şi moarte189
πλῆθος πλήθους, τόmulţime; numărsubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σGuvernare şi societate190
ἥλιος ἡλίου, ὁsoaresubstantiv: declinarea a II-aOrdinea lumii191
αἰτία αἰτίας, ἡsursă, origine; acuză, sarcinăsubstantiv: declinarea ILege şi judecată192
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθηνa convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.)verb: -ω rădăcina dentalăScris şi vorbit193
πάρειμιa fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acumverb: neregulatUmanitate şi fiinţă194
πλεῖστος πλείστη πλεῖστονcea mai mare parte (superlativ de la πολύς)adjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale195
εἶδος εἴδους, τόformă, înfăţilare, aspect; categorie, felsubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σMăsuri şi numerale196
ὅπωςca; astfel încât(+conj. Sau opt.)conjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe197
τρεῖς τρίαtreiadjectiv: numeralMăsuri şi numerale198
βίος βίου, ὁviaţăsubstantiv: declinarea a II-aViaţă şi moarte199
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθηνa crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.)verb: -ω rădăcina dentală200
κύκλος κύκλου, ὁcerc, inel, disc, sferă, mişcare circularăsubstantiv: declinarea a II-aMăsuri şi numerale201
πάθος πάθους, τόîntâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, staresubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σSimţuri şi sentimente202
πρόînainte, în faţa (+gen.)prepoziţieTimp203
μέντοιtotuţi; desiguradverbParticule204
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθηνa striga pe numeverb: -ω rădăcina dentalăScris şi vorbit204
ἀρετή ἀρετῆς, ἡbunătate, excelenţă; virtute; curaj, valoaresubstantiv: declinarea IEtică şi morală206
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερονal vostru (pl.; σός = sg.)adjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative206
ἔτος ἔτους, τόan substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σTimp208
ἀντίvizavi de (+gen.)prepoziţieDirecţie209
ναῦς νεώς, ἡcorabiesubstantiv neregulat de declinarea a III-aMuncă şi odihnă210
τρίτος –η –ονal treileaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale211
πνεῦμα πνεύματος, τόvânt, spirit, suflaresubstantiv: declinarea a III-a consonanticăPământ212
ὀρθός –ή –όνadevărat, dreptadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale213
θάλασσα θαλάσσης, ἡmaresubstantiv: declinarea IPământ214
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαιa duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.)verb: -ω rădăcina lichidăMuncă şi odihnă215
μέχρι (+gen.)până la; (prep.) atâta timp cât, până la (+gen.)conjuncţie: subordonatoareTimp216
δόξα δόξης, ἡpărere, raţionament; onoare, cinste, reputaţiesubstantiv: declinarea IEtică şi morală217
κεφαλή –ῆς, ἡcapsubstantiv: declinarea IPărţi ale trupului218
πῦρ πυρός, τόfocsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăOrdinea lumii219
ἐλάσσων ἔλασσονmai mic, mai puţin (comp. de la μικρός)adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ονMăsuri şi numerale220
πούς ποδός, ὁpiciorsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăPărţi ale trupului221
ἱερός –ά –όνsfânt, divinadjectiv: declinarea a I și II-aReligie222
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύdrept, direct; (adv.) imediatadjectiv: -ύς, -εῖα, -ύMăsuri şi numerale223
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόνmă voi duce (viitor de la ἔρχομαι)verb: -μιMişcare224
ταχύς ταχεῖα ταχύiute, rapid; (adv.) τάχα repede; poateadjectiv: -ύς, -εῖα, -ύCaracteristici225
ποταμός –οῦ, ὁrâusubstantiv: declinarea a II-aPământ226
οὐσία οὐσίας, ἡsubstanţă, proprietate; esenţăsubstantiv: declinarea IFamilie, prietenie şi casă227
ἀριθμός –οῦ, ὁnumărsubstantiv: declinarea a II-aMăsuri şi numerale228
ὕστερος ὑστέρα ὕστερονa veni după, a urma (+gen.); următor; (adv.) ὕστερον după aceeaadjectiv: declinarea a I și II-aDirecţie229
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθηνa apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.)verb: -ω rădăcină palatalăRăzboi şi pace230
καιρός καιροῦ, ὁtimpul potrivitsubstantiv: declinarea a II-aTimp231
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθηνa locui, a ocupaverb: contrasFamilie, prietenie şi casă232
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερονambiiadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale233
σημεῖον σημείου, τόsemn, semnalsubstantiv: declinarea a II-aA arăta şi a afla234
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχονa oferi, a prezenta;a îngădui, a permiteverb: -ω rădăcină palatalăA lua şi a oferi235
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερονfiecare (din cei doi)pronumePronume/Interogative236
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθηνa explica, a declaraverb: contrasA arăta şi a afla237
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖονcasnic; propriu; potrivitadjectiv: declinarea a I și II-aFamilie, prietenie şi casă238
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθηνa comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.)verb: -ω rădăcina vocalăLege şi judecată239
τέλος τέλους, τόsfârşit, împlinire, realizaresubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σViaţă şi moarte240
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαιa conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândiverb: deponentMinte, cunoaştere, învăţare241
ἄξιος ἀξία ἄξιονvrednic, merituosadjectiv: declinarea a I și II-aEtică şi morală242
cu adevărat (accentuează ceea ce urmează)adverbParticule243
δῆλος δήλη δῆλονclar, limpede, vizibiladjectiv: declinarea a I și II-aA arăta şi a afla244
τοίνυν (τοί-νυν)prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult adverbParticule245
πολέμιος πολεμία πολέμιονduşmănos; οἱ πολέμιοι duşmaniiadjectiv: declinarea a I și II-aRăzboi şi pace246
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμηνa întreba, a întreba pe cineva despre (+dublu ac.)verb: deponentScris şi vorbit247
ἀδελφός –οῦ, ὁfratesubstantiv: declinarea a II-aFamilie, prietenie şi casă248
μέγεθος μεγέθους, τόmăreţie, mărimesubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σMăsuri şi numerale249
εἴτε…εἴτεdacă…sauconjuncţie: coordinatingConjuncţii/Adverbe250
κεῖμαι, κείσομαιa se situa, a se afla, a fi stabilit sau condamnat (folosit ca perfect pasiv al lui τίθημι)verb: deponentMuncă şi odihnă251
πολλάκιςadeseoriadverbTimp252
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθηνa beaverb: -ω rădăcina lichidăSimţuri şi sentimente253
χάρις χάριτος, ἡslavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire substantiv: declinarea a III-a consonanticăEtică şi morală254
ἔπειταapoiadverbTimp255
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκαa căutaverb: contrasA arăta şi a afla256
σχῆμα σχήματος, τόformă, aspect, înfăţişare substantiv: declinarea a III-a consonanticăMăsuri şi numerale257
τροφή τροφῆς, ἡmâncare, hranăsubstantiv: declinarea IViaţă şi moarte258
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκαa învăţa, a stabili, a constataverb: -ω rădăcina lichidăMinte, cunoaştere, învăţare259
ἐνταῦθαaici, acoloadverbDirecţie260
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγαa fugi, a evitaverb: -ω rădăcină palatalăMişcare261
ἵππος ἵππου, ὁcalsubstantiv: declinarea a II-aAnimale şi plante262
κόσμος κόσμου, ὁordine; podoabă, ornament; lume, universsubstantiv: declinarea a II-aOrdinea lumii263
αἷμα αἵματος, τόsângesubstantiv: declinarea a III-a consonanticăPărţi ale trupului264
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθηνa apuca, a lua cu forţa; (med.) a alegeverb: contrasA lua şi a oferi265
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθηνa adăuga; (med.) a alăturaverb: -μιA lua şi a oferi266
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθηνa considera demn; a cere, a pretinde, a căutaverb: contrasEtică şi morală267
ἕωςpână ce; în timp ce, atâta timp câtconjuncţie: subordonatoareTimp268
νέος νέα νέονtânăr, nou, proaspătadjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici269
ἔοικα, ptc. εἰκώςa fi precum (+dat.); a părea; a fi de acord, a conveniverb: neregulatCaracteristici270
κἄν (καὶ-ἄν)chiar dacă (+subj.)conjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe271
καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθηνa se aşeza, a se stabili; a aduce într-o anumită stareverb: -μιMuncă şi odihnă272
τέχνη τέχνης, ἡartă, îndemânaresubstantiv: declinarea IGuvernare şi societate273
χρῆμα χρήματος, τόlucru; (cel mai întâlnit la plural) bunuri sau proprietate, în special banisubstantiv: declinarea a III-a consonanticăGuvernare şi societate274
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθηνa mântuiverb: -ω rădăcina dentalăAjutor şi siguranţă275
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθηνa trimteverb: -ω rădăcina labialăMişcare276
φωνή φωνῆς, ἡvoce, sunetsubstantiv: declinarea ISimţuri şi sentimente277
ἕνεκαpe seama, de dragul (+gen.)prepoziţiePrepoziţie fără direcţie278
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieriverb: -μιViaţă şi moarte279
θάνατος θανάτου, ὁmoartesubstantiv: declinarea a II-aViaţă şi moarte280
νύξ νυκτός, ἡnoaptesubstantiv: declinarea a III-a consonanticăOrdinea lumii281
ὁδός ὁδοῦ, ἡdrum, cale, potecăsubstantiv: declinarea a II-aGuvernare şi societate282
ἔθνος ἔθνους, τόţarăsubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σGuvernare şi societate283
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθηνa da înapoi; a permite; (med.) a vindeverb: -μιA lua şi a oferi284
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁminte, simţ, înţelegeresubstantiv: declinarea a II-aMinte, cunoaştere, învăţare285
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκαa sta, a rămâne, a îndura, a aşteptaverb: -ω rădăcina lichidăMişcare286
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκαa muriverb: -ω rădăcină palatalăViaţă şi moarte287
πάνυcomplet, în întregimeadverbConjuncţii/Adverbe288
εὖbun (opus lui κακῶς); complet; din fericireadverbConjuncţii/Adverbe289
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθηνa judeca, a hotărâ, a determinaverb: -ω rădăcina lichidăLege şi judecată290
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθηνa creşte, a ridica; a ucide, a nimiciverb: contrasRăzboi şi pace291
μακρός –ά –όνlung, înalt, mare, îndelungadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale292
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκαam venit, sunt de faţăverb: -ω rădăcină palatalăMişcare293
ἡδονή –ῆς, ἡplăcere, încântaresubstantiv: declinarea IMuncă şi odihnă294
μήτηρ μητρός, ἡmamăsubstantiv neregulat de declinarea a III-aFamilie, prietenie şi casă295
δεινός –ή –όνnemaipomenit; inteligent adjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici296
διαφορά –ᾶς, ἡdeosebiresubstantiv: declinarea ILege şi judecată297
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.)verb: contrasGuvernare şi societate298
δῆμος δήμου, ὁoameni (simpli); ţară (opus lui πόλις)substantiv: declinarea a II-aUmanitate şi fiinţă299
οὐρανός –οῦ, ὁcersubstantiv: declinarea a II-aOrdinea lumii300
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμηνa urmaverb: deponentMişcare301
ἥσσων ἧσσονmai puţin, mai slab (comp al lui κακός sau μικρός)adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ονCaracteristici302
ὄρος ὄρους, τόmunte, colinăsubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σPământ303
πλήν(prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însăprepoziţiePrepoziţie fără direcţie304
τέτταρες τέτταραpatruadjectiv: numeralMăsuri şi numerale305
δυνατός –ή –όνputernic, capabiladjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici306
οἶκος οἴκου, ὁcasă, familiesubstantiv: declinarea a II-aFamilie, prietenie şi casă307
ἄριστος ἀρίστη ἄριστονcel mai bun (superl. al lui ἀγαθός)adjectiv: declinarea a I și II-aEtică şi morală308
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιονuşoradjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici309
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθηνa lua de la, a îndepărtaverb: contrasA lua şi a oferi310
τύχη τύχης, ἡsoartă, destin (bun sau rău), şansăsubstantiv: declinarea IViaţă şi moarte311
φανερός –ά –όνlimpede, evidentadjectiv: declinarea a I și II-aSimţuri şi sentimente312
πρόσωπον προσώπου, τόfaţă, mască, persoanăsubstantiv: declinarea a II-aPărţi ale trupului313
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθηνa crede în (+dat.)verb: -ω rădăcina vocalăSimţuri şi sentimente314
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθηνa învăţaverb: -ω rădăcină palatalăMinte, cunoaştere, învăţare315
ἄνωsusadverbDirecţie316
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθηνa pune în ordineverb: -ω rădăcină palatalăGuvernare şi societate317
ὀφθαλμός –οῦ, ὁochisubstantiv: declinarea a II-aPărţi ale trupului318
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθηνa accepta; a întâmpina, a binedispuneverb: deponentFamilie, prietenie şi casă319
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαιa sosi la, a ajungeverb: deponentMişcare320
ἱκανός –ή –όνîndeajuns; capabil (+infin.)adjectiv: declinarea a I și II-aAjutor şi siguranţă321
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαιa lucra, a munciverb: deponentMuncă şi odihnă322
μάχη μάχης, ἡbătăliesubstantiv: declinarea IRăzboi şi pace323
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφηνa nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşteverb: -ω rădăcina labialăViaţă şi moarte324
ἀδύνατος –ονimposibil; lipsit de putereadjectiv: declinarea a I și II-aGuvernare şi societate325
ἀκριβής –έςprecis, clar, limpedeadjectiv: declinarea a III-a -ης, -εςMăsuri şi numerale326
που(enclitic) undeva; presupun, poate adverbParticule327
ὅθενde undeadverbDirecţie328
στόμα στόματος, τόgură, faţă, deschideresubstantiv: declinarea a III-a consonanticăPărţi ale trupului329
χωρίςseparat, în afară; (+gen.) fără, în afară deadverbDirecţie330
κρείσσων κρεῖσσονmai puternic, mai capabil; mai bun (comp. al lui ἀγαθός)adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ονCaracteristici331
βραχύς βραχεῖα βραχύscurtadjectiv: -ύς, -εῖα, -ύCaracteristici332
ἰσχυρός –ά –όνputernicadjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici333
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡadevărsubstantiv: declinarea IEtică şi morală334
δίκη δίκης, ἡdreptate, proces, pedeapsăsubstantiv: declinarea ILege şi judecată335
χωρίον χωρίου, τόloc, regiunesubstantiv: declinarea a II-aPământ336
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύdulce, plăcutadjectiv: -ύς, -εῖα, -ύCaracteristici337
νόσος νόσου, ὁboală, suferinţăsubstantiv: declinarea a II-aViaţă şi moarte338
λίθος λίθου, ὁpiatrăsubstantiv: declinarea a II-aPământ339
παλαιός –ά –όνvechi, bătrânadjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici340
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθηνa trimite, a lăsa să plece; a nesocotiverb: -μιA lua şi a oferi341
ἄλλωςaltfeladverbPronume/Interogative342
πρᾶξις πράξεως, ἡacţiune, tranzacţiesubstantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-Muncă şi odihnă343
σαφής σαφέςclar, distinct, netedadjectiv: declinarea a III-a -ης, -εςA arăta şi a afla344
σοφός –ή –όνînţelept, deştept, îndemânaticadjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici345
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθηνa cuceri, a învingeverb: contrasRăzboi şi pace346
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθηνa fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.)verb: contrasLege şi judecată347
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁtemplusubstantiv: declinarea a II-aReligie348
αὖ, αὖθιςşi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou)adverbParticule349
πατρίς πατρίδος, ἡpatriesubstantiv: declinarea a III-a consonanticăGuvernare şi societate350
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύascuţit, strindentadjectiv: -ύς, -εῖα, -ύCaracteristici351
καίτοι (καί-τοι)şi într-adevăradverbParticule352
πλέονşi mai multadverbMăsuri şi numerale353
πλέων πλέονmai mult (comp. al lui πολύς)adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ονMăsuri şi numerale354
γνώμη γνώμης, ἡcuget, părere, scop, inteligenţă substantiv: declinarea IMinte, cunoaştere, învăţare355
τιμή τιμῆς, ἡcinste, onoare; preţ, valoare; slujiresubstantiv: declinarea IEtică şi morală356
μεταξύîntreadverbDirecţie357
προσήκω προσήξωa aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţiverb: -ω rădăcină palatalăEtică şi morală358
πρίνînainte, până laconjuncţie: subordonatoareTimp359
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθηνa face rău; a răniverb: contrasEtică şi morală360
στρατηγός –οῦ, ὁcăpetenia unei armate, conducătorsubstantiv: declinarea a II-aRăzboi şi pace361
οὐκέτιnu mai multadverbTimp362
πρέσβυς πρέσβεως, ὁbătrân; (pl.) trimişi, ambasadorisubstantiv: declinarea a III-a -εύς, -έωςGuvernare şi societate363
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθηνa opri; (mediu.) a încetaverb: -ω rădăcina vocalăMişcare364
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθηνa termina; a muriverb: contrasViaţă şi moarte365
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθηνa amestecaverb: -μιMuncă şi odihnă366
λαός λαοῦ, ὁoameni, lumesubstantiv: declinarea a II-aUmanitate şi fiinţă367
θυγάτηρ θυγατρός, ἡfiicăsubstantiv neregulat de declinarea a III-aFamilie, prietenie şi casă368
οἰκία οἰκίας, ἡcasă, locuinţăsubstantiv: declinarea IFamilie, prietenie şi casă369
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην a înconjura, a se predaverb: -μιA lua şi a oferi370
ἔξωafară; în afară deadverbDirecţie371
νῆσος νήσου, ἡinsulăsubstantiv: declinarea a II-aPământ372
ἐκεῖacoloadverbDirecţie373
ἐπιστήμη –ης, ἡînţelegere, cunoaştere, îndemânaresubstantiv: declinarea IMinte, cunoaştere, învăţare374
ἐάω, ἐάσω, εἴασαa permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în paceverb: contrasLege şi judecată375
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθηνa fi în primejdie de, a se minuna de verb: -ω rădăcina dentalăSimţuri şi sentimente376
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαιa înţelege, a auzi, a învăţaverb: deponentMinte, cunoaştere, învăţare377
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρηνa fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bineverb: -ω rădăcina lichidăSimţuri şi sentimente378
χαλεπός –ή –όνdificultate, necazadjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici379
τέκνον τέκνου, τόcopilsubstantiv: declinarea a II-aFamilie, prietenie şi casă380
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθηνa apuca, a prinde, a confruntaverb: -ω rădăcina lichidăRăzboi şi pace381
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαιa lupta (împotriva) (+dat.)verb: deponentRăzboi şi pace382
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθηνa aminti; (la perfect med.) a-şi amintiverb: -ω rădăcină palatalăMinte, cunoaştere, învăţare383
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην a elibera, a slăbi, a dezlega; a distrugeverb: -ω rădăcina vocalăRăzboi şi pace384
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαιa muri, a fi pe moarteverb: -ω rădăcină palatalăViaţă şi moarte384
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθηνa onoraverb: contrasEtică şi morală386
τεῖχος τείχους, τόzidsubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σGuvernare şi societate387
ἴσωςîn egală măsură, probabil, poateadverbConjuncţii/Adverbe388
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθηνa urca, a ridica; a îndepărtaverb: -ω rădăcină palatalăMişcare389
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτοναa ucideverb: -ω rădăcina lichidăRăzboi şi pace390
στρατιώτης –ου, ὁostaşsubstantiv: declinarea a II-aRăzboi şi pace391
ἄνευfără (+gen.)prepoziţiePrepoziţie fără direcţie392
πότερος ποτέρα πότερονcare din cei doi? πότερον dacăadjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative393
ἁπλῶςpur şi simplu, doaradverbMăsuri şi numerale394
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκαa cădea, a se prăbuşiverb: -ω rădăcina dentalăRăzboi şi pace395
τέταρτος –η –ονal patruleaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale396
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασαa echipa, a furniza, a pregătiverb: -ω rădăcina dentalăMuncă şi odihnă397
ἐχθρός –ά –όνurât; ostil (+dat.)adjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici398
ἀγών ἀγῶνος, ὁluptă, întreceresubstantiv: declinarea a III-a consonanticăGuvernare şi societate399
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθηνa frâna, a verifica, a împiedica (+ac. şi infin.)verb: -ω rădăcina vocalăRăzboi şi pace400
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθηνa rata semnul (+gen.); a greşi, a eşuaverb: -ω rădăcina lichidăEtică şi morală401
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρηνa distruge; a corupeverb: -ω rădăcina lichidăRăzboi şi pace402
πως(enclitic) într-un anumit fel, cumvaadverbParticule403
πόνος πόνου, ὁmuncă, lucru; durere, necazsubstantiv: declinarea a II-aMuncă şi odihnă404
ἔνθαacoloadverbDirecţie405
τάξις τάξεως, ἡordine, dispunere; unitate militarăsubstantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-Război şi pace406
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθηνa încerca (+gen.)verb: contrasMuncă şi odihnă407
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθηνa pune pe fugă (mediu and pasiv) a fugiverb: contrasSimţuri şi sentimente408
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθηνa lovi, arunca la (ac.), cu (dat.)verb: -ω rădăcina lichidăMişcare409
πονηρός –ά –όνrău, nelegiuit, hainadjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici410
ξένος ξένου, ὁoaspete prieten; străinsubstantiv: declinarea a II-aGuvernare şi societate411
βάρβαρος –ονne-elin, străin; barbaradjectiv: declinarea a I și II-aGuvernare şi societate412
ὅπουunde, oriundeconjuncţie: subordonatoareConjuncţii/Adverbe413
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκαa folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosulverb: neregulatAjutor şi siguranţă414
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαιa asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.)verb: deponentMinte, cunoaştere, învăţare415
δοῦλος δούλου, ὁsclav, robsubstantiv: declinarea a II-aGuvernare şi societate416
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθηνa tăia, a doborâ, a tăia în bucăţiverb: -ω rădăcina lichidăRăzboi şi pace417
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμονfolositor, utiladjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici418
ποῖος ποία ποῖονce fel de?adjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative419
ὅπλον ὅπλου, τόarmă, uneală (cel mai des la forma de plural)substantiv: declinarea a II-aRăzboi şi pace420
πίστις πίστεως, ἡcredinţă, încredere, încredinţare pledge, guaranteesubstantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-Simţuri şi sentimente421
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθηνa prelua, a profita; a răspunde; a presupuneverb: -ω rădăcina lichidăMinte, cunoaştere, învăţare422
ποιητής –οῦ, ὁpoetsubstantiv: declinarea a II-aScris şi vorbit423
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθαa-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uitaverb: -ω rădăcina lichidăGuvernare şi societate424
βελτίων βέλτιονmai bun (comp. al lui ἀγαθός)adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ονEtică şi morală425
πάντωςîn toate felurile; în orice cazadverbConjuncţii/Adverbe426
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθηνa căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşăluiverb: -ω rădăcina vocalăMuncă şi odihnă427
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθηa separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspundeverb: -ω rădăcina lichidăScris şi vorbit428
πέντεcinciadjectiv: numeralMăsuri şi numerale429
κίνδυνος κινδύνου, ὁpericolsubstantiv: declinarea a II-aRăzboi şi pace430
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθηνa vorbi împotriva, a acuza (+gen.)verb: contrasLege şi judecată431
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπηνa se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spreverb: -ω rădăcina labialăMişcare432
ὅμωςcu toate acestea, în ciuda acestui faptadverbConjuncţii/Adverbe433
θεῖος θεία θεῖονdivinadjectiv: declinarea a I și II-aReligie434
ἱππεύς ἱππέως, ὁcălăreţsubstantiv: declinarea a III-a -εύς, -έωςRăzboi şi pace435
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαιa dobândi, a cuceriverb: deponentA lua şi a oferi436
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθηνa pleca, a părăsiverb: -ω rădăcina labialăMişcare437
βουλή βουλῆς, ἡdorinţă; sfat; sfat al bătrânilorsubstantiv: declinarea IGuvernare şi societate438
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡsperanţă; aşteptaresubstantiv: declinarea a III-a consonanticăSimţuri şi sentimente439
γραφή γραφῆς, ἡpictură, scriere; punere sub acuzaresubstantiv: declinarea IScris şi vorbit440
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθηνa da naştere la, a genera, a produceverb: -ω rădăcina dentalăFamilie, prietenie şi casă441
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθηνa avea grijă deverb: -ω rădăcina dentalăAjutor şi siguranţă442
θυμός θυμοῦ, ὁviaţă, spirit, suflet, inimă, mintesubstantiv: declinarea a II-aReligie443
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψαa vedea, a privi (la)verb: -ω rădăcina labialăSimţuri şi sentimente444
φόβος φόβου, ὁspaimă, panică, fugăsubstantiv: declinarea a II-aSimţuri şi sentimente445
πολιτεία –ας, ἡrepublică, cetăţenie, constituţiesubstantiv: declinarea IGuvernare şi societate446
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι)stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metrisubstantiv: declinarea a II-aMăsuri şi numerale447
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησαa crede, a considera (+infin.); a fi dispus să (+adv. Şi dat.)verb: contrasMinte, cunoaştere, învăţare448
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδεca acesta, acest feladjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative449
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθηνa pune în mişcare, a grăbi; (intranzitiv) a începeverb: contrasMişcare450
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασαa pregăti, a fi gata, a oferiverb: -ω rădăcina dentalăMuncă şi odihnă451
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθηνa vorbi, a pălăvrăgiverb: contrasScris şi vorbit452
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθηνa face, a împliniverb: contrasMuncă şi odihnă453
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησαa privi la; a scruta, a analizaverb: contrasSimţuri şi sentimente454
βοῦς βοός, ὁ/ἡtaur, bousubstantiv neregulat de declinarea a III-aAnimale şi plante455
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρονal nostruadjectiv: declinarea a I și II-aPronume/Interogative456
γράμμα γράμματος, τόscrisoare, literă; (pl.) scriere, documentsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăScris şi vorbit457
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμηνa întreba pe cineva (ac.) ceva (ac.); a cereverb: contrasScris şi vorbit458
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκαa se răbzoiverb: contrasRăzboi şi pace459
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθηνa jertfi, a sacrificaverb: -ω rădăcina vocalăReligie460
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθηνa conduce, a pune în mişcareverb: -ω rădăcina lichidăMişcare461
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισαa se temeverb: -ω rădăcina dentalăSimţuri şi sentimente462
σύμμαχος –ονaliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţiadjectiv: declinarea a I și II-aRăzboi şi pace463
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁconducător, căpeteniesubstantiv: declinarea a III-a consonanticăGuvernare şi societate464
βαρύς βαρεῖα βαρύgreu, obositor, istovitoradjectiv: -ύς, -εῖα, -ύCaracteristici465
ὧδεastfel, în acest fel; aiciadverbDirecţie466
αἰσχρός –ά –όνurât, ruşinosadjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici467
εἰρήνη εἰρήνης, ἡpacesubstantiv: declinarea IRăzboi şi pace468
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκαa fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω)verb: deponentRăzboi şi pace469
δέκαzeceadjectiv: numeralMăsuri şi numerale470
ἀμείνων ἄμεινονmai bun, mai puternic, mai capabil, mai curajos (comp. al lui ἀγαθός)adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ονEtică şi morală471
χείρων χεῖρονmai rău (comp. al lui κακός)adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ονEtică şi morală472
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκαa ajuta, a sprijini (+dat.)verb: contrasAjutor şi siguranţă473
λαμπρός –ά –όνluminos, strălucitor; binecunoscut, vestit, cunoscutadjectiv: declinarea a I și II-aCaracteristici474
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγηνa elibera, a da drumul, a uşuraverb: -ω rădăcina dentalăAjutor şi siguranţă475
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθηνa plănui să, a decide să; (med) a dezbateverb: -ω rădăcina vocalăRăzboi şi pace476
μάλαmult, foarte multadverbConjuncţii/Adverbe477
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθηνa cere, a cerşiverb: contrasScris şi vorbit478
σωτηρία σωτηρίας, ἡmântuire, eliberaresubstantiv: declinarea IAjutor şi siguranţă479
ἆρα[introduce o întrebare ]adverbParticule480
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθηνa urmaverb: -ω rădăcină palatalăMişcare481
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡspirit, zeu, demonsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăReligie482
οὐκοῦνîn mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie )adverbParticule483
γλῶσσα γλώσσης, ἡlimbă; limbajsubstantiv: declinarea IPărţi ale trupului484
ἑπτάşapteadjectiv: numeralMăsuri şi numerale485
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθηνa avea curaj, a îndrăzni; a încercaverb: contrasSimţuri şi sentimente486
δεσπότης –ου, ὁstăpân (al casei); conducătorsubstantiv: declinarea IGuvernare şi societate487
εἰκός εἰκότος, τόprobabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικαsubstantiv: declinarea a III-a consonanticăMinte, cunoaştere, învăţare488
ἄδικος ἄδικονnedreptadjectiv: declinarea a I și II-aEtică şi morală489
εἴκοσι(ν)douăzeciadjectiv: numeralMăsuri şi numerale490
μυρίος μυρία μυρίονfără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mareadjectiv: declinarea a I și II-aMăsuri şi numerale491
αὐτίκαdintr-odată, imediatadverbTimp492
δέκατος –η –ονal zeceleaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale493
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκαa merge, a veni, a se duceverb: -ω rădăcina lichidăMişcare494
περ[enclitic adăugat la pronume şi la alte particule pentru accentuare]adverbParticule495
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερονliberadjectiv: declinarea a I și II-aGuvernare şi societate496
στρατιά –ᾶς, ἡoastesubstantiv: declinarea IRăzboi şi pace497
ἀμφίde jur împrejurprepoziţieDirecţie498
συμφορά –ᾶς, ἡîmprejurare, nenorociresubstantiv: declinarea IViaţă şi moarte499
ἑκατόνo sutăadjectiv: numeralMăsuri şi numerale500
νίκη νίκης, ἡvictoriesubstantiv: declinarea IRăzboi şi pace501
ἔπος ἔπους, τόrelatare, povestire; profeţiesubstantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σScris şi vorbit502
στρατός –οῦ, ὁoastesubstantiv: declinarea a II-aRăzboi şi pace503
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθηνa spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre)verb: -ω rădăcina dentalăScris şi vorbit504
ἀργύριον ἀργυρίου, τόbanisubstantiv: declinarea a II-aGuvernare şi societate505
τριάκονταtreizeciadjectiv: numeralMăsuri şi numerale506
ἕξşaseadjectiv: numeralMăsuri şi numerale507
πεμπτός –ή –όνal cincileaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale508
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡmărturiesubstantiv: declinarea a III-a consonanticăLege şi judecată509
χαλκοῦς –ῆ –οῦνdin cupru sau din bronzadjectiv: declinarea a I și II-aPământ510
ἕβδομος –η –ονal şapteleaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale511
ποῦundepronumePronume/Interogative512
ναίîntr-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică)adverbParticule513
φῶς φωτός, τόlumină, lumina zileisubstantiv: declinarea a III-a consonanticăOrdinea lumii514
ὀκτώal optuleaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale515
ἕκτος –η –ονal şaseleaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale516
τριακοστός –ή –όνal treisprezeceleaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale517
ἐννέαnouăadjectiv: numeralMăsuri şi numerale518
πότεcând?adverbTimp519
ὄγδοος –η –ονal douăzecileaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale520
ἔνατος –α –ονal nouăleaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale521
εἰκοστός –ή –όνal douăzecileaadjectiv: numeralMăsuri şi numerale522
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθηνa vestiverb: -ω rădăcina lichidăScris şi vorbit523
ἑκατοστός –ή –όνa suta parteadjectiv: numeralMăsuri şi numerale524