Greek Core Vocabulary

CUVÂNT DEFINIŢIE PARTE DE VORBIRE GRUP SEMANTIC CLASIFICAREA FRECVENŢEIsort descending
articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor
articol hotărât Pronume/Interogative 1
el, ea etc. (pentru accentuare); acelaşi (cu articol); (pron.) el, ea etc. (în cazuri oblice)
adjectiv: declinarea a I și II-a 2
şi, de asemenea, chiar; καί...καί fie...fie
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 3
şi; însă
conjuncţie: coordinating Particule 4
who? what? which? (interog. pron./adj.)
pronume Pronume/Interogative 5
a fi, a exista
verb: neregulat Umanitate şi fiinţă 6
acesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceasta
pronume Pronume/Interogative 7
sau; decât (după o comparaţie); ἤ...ἤ sau...sau
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 8
în, printre (+dat.)
prepoziţie Direcţie 9
pe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevăr
conjuncţie: coordinating Particule 10
cineva, ceva, oricine, orice, câţiva (pron./adj. enclitic nehotărât)
pronume Pronume/Interogative 11
care, cine, ce
pronume Pronume/Interogative 12
pentru (relatând o istorisire), într-adevăr, de fapt (pentru a confirma)
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 13
nu (cu verbe indicative)
adverb Conjuncţii/Adverbe 14
a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra
verb: -ω rădăcină palatală Scris şi vorbit 15
din moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) ca
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 16
şi; τε…τε ambele…şi
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 17
în, la, spre (+ac.)
prepoziţie Direcţie 18
deasupra, spre, la (+gen.); pe(+dat.); împotriva, contra (+ac.)
prepoziţie Direcţie 19
jos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unul
prepoziţie Direcţie 20
eu, noi
pronume Pronume/Interogative 21
din partea, în prezenta lui (+gen.); lângă, la, în completare la (+dat.); spre, la, în completare la (+ac.)
prepoziţie Direcţie 22
a deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fi
verb: deponent Umanitate şi fiinţă 23
dacă (+conj.)
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 24
prin, în timpul, din cauza (+gen., ac.)
prepoziţie Prepoziţie fără direcţie 25
însă
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 26
tot, toţi; totul (cu articol)
substantiv neregulat de declinarea a III-a Măsuri şi numerale 27
a avea, a ţine, a păstra
verb: -ω rădăcină palatală A lua şi a oferi 28
din, de la (+gen.)
prepoziţie Direcţie 29
mult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare parte
substantiv neregulat de declinarea a III-a Măsuri şi numerale 30
în jur; privitor la (+gen.)
prepoziţie Direcţie 31
nu (marchează negaţia ca şi conjunctiv sau condiţional); εἰ μή dacă nu
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 32
oricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, ce
pronume Pronume/Interogative 33
[marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)]
adverb Particule 34
tu
pronume Pronume/Interogative 35
sus, pe; de-a lungul
prepoziţie Direcţie 36
pentru că; (cu superl.) atât de...pe cât posibil
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 37
dacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevăr
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 38
altul, celălalt
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 39
de la (+gen.)
prepoziţie Direcţie 40
a spune, a declara, a afimra; οὐ φημί anega, a refuza, a spune că...nu
verb: -μι Scris şi vorbit 41
sub (+gen., dat.); de (+gen de agent personal); jos sub (+ac.)
prepoziţie Direcţie 42
a face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a considera
verb: contras Muncă şi odihnă 43
prin urmare, potrivit cu; în orice caz
adverb Particule 44
cuvânt, discurs; cugetare, relatare, raţiune
substantiv: declinarea a II-a Scris şi vorbit 45
de la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.)
prepoziţie Direcţie 46
în acest fel
adverb Conjuncţii/Adverbe 47
primul, cel dintâi; τὸ πρότερον mai înainte
adjectiv: declinarea a I și II-a Timp 48
zeu, zeiţă
substantiv: declinarea a II-a Religie 49
cu (+gen.); după (+acc.)
prepoziţie Prepoziţie fără direcţie 50
el însuşi, ea însăşi (pronume reflexiv)
pronume Pronume/Interogative 51
mare, măreţ, puternic
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 52
şi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încă
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 53
acea persoană sau acel lucru; ἐκεῖνος…οὗτος cel dintâi…ultimul
pronume Pronume/Interogative 54
acest
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 55
nimeni, nimic
pronume Pronume/Interogative 56
am spus, am zis, 2 aor. → λέγω, φημί
verb: neregulat Scris şi vorbit 57
bun, virtuos, curajos
adjectiv: declinarea a I și II-a Etică şi morală 58
(enclitic) într-adevăr; cel puţin, în orice caz
adverb Particule 59
desigur, într-adevăr, acum, de fapt (conferă o mai mare exactitate)
adverb Particule 60
oraş, oraş-stat
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- Guvernare şi societate 61
unul
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 62
a pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbi
verb: -μι Muncă şi odihnă 63
a lipsi, a pierde, a avea nevoie de (+gen.)
verb: contras A lua şi a oferi 64
om
substantiv: declinarea a II-a Umanitate şi fiinţă 65
a vedea, a privi la
verb: contras Simţuri şi sentimente 66
singur, unic
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 67
nici...nici
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 68
precum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil să
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 69
a lua, a apuca; a primi
verb: -ω rădăcina lichidă A lua şi a oferi 70
a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare
verb: -ω rădăcină palatală Minte, cunoaştere, învăţare 71
celălalt (din doi); altul, un altul
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 72
rău, nelegiuit, laş
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 73
bărbat, soţ
substantiv neregulat de declinarea a III-a Umanitate şi fiinţă 74
după, de când, când
conjuncţie: subordonatoare Timp 75
oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 76
a striga, a chema
verb: contras Scris şi vorbit 77
trup
substantiv: declinarea a III-a consonantică Părţi ale trupului 78
este necesar, este nevoie, trebuie să (+ac. and infin.)
verb: impersonal Etică şi morală 79
după cum, ca şi cum
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 80
a da, a oferi
verb: -μι A lua şi a oferi 81
încă, deja
adverb Timp 82
natură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturii
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- Ordinea lumii 83
mic, scurt, puţin
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 84
(+infin.) a putea să, a fi suficient de puternic să
verb: impersonal Muncă şi odihnă 85
(introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) ca
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 86
început, origine; regat, domnie, regulă; magistratură
substantiv: declinarea I Timp 87
fiecare (din câţiva)
pronume Pronume/Interogative 88
zi
substantiv: declinarea I Ordinea lumii 89
a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire
verb: -ω rădăcina vocală Ordinea lumii 90
toate laolaltă
substantiv neregulat de declinarea a III-a Măsuri şi numerale 91
asemănător (+dat.)
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 92
acum
adverb Timp 93
pământ
substantiv: declinarea I Pământ 94
putere, forţă, tărie, îndemânare
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- Război şi pace 95
frumos, nobil, onorabil
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 96
domn, stăpân
substantiv: declinarea a II-a Guvernare şi societate 97
mai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decât
adverb Conjuncţii/Adverbe 98
acesta
pronume Pronume/Interogative 99
întreg, complet, total
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 100
parte
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Măsuri şi numerale 101
prin urmare, apoi (trăgând o concluzie)
adverb Particule 102
al meu
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 103
a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.)
verb: deponent Guvernare şi societate 104
doi
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 105
timp
substantiv: declinarea a II-a Timp 106
acelaşi, acelaşi cu (+dat.)
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 107
când (+subj.)
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 108
doar
adverb Conjuncţii/Adverbe 109
a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.)
verb: neregulat Minte, cunoaştere, învăţare 110
rege
substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως Guvernare şi societate 111
oh! (non emfatic atunci când este folosit cu vocativul)
interjection Particule 112
(+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place ceva
verb: deponent Simţuri şi sentimente 113
a aduce la lumină, a face să apară, a face limpede; (pas.) a veni la lumină, a apărea, a părea să fie
verb: -ω rădăcina lichidă A arăta şi a afla 114
a scrie
verb: -ω rădăcina labială Scris şi vorbit 115
a căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bine
verb: neregulat Muncă şi odihnă 116
suflare, viaţă, suflet
substantiv: declinarea I Umanitate şi fiinţă 117
nimeni, nimic
pronume Pronume/Interogative 118
răspunzător, vinovat
adjectiv: declinarea a I și II-a Lege şi judecată 119
înapoi; din nou
adverb Direcţie 120
cei mai mulţi dintre, (în răspunsuri) în mod sigur
adverb Conjuncţii/Adverbe 121
a exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele date
verb: -ω rădăcină palatală Umanitate şi fiinţă 122
a începe (+gen.); a conduce, a guverna (+gen.)
verb: -ω rădăcină palatală Timp 123
femeie, soţie
substantiv neregulat de declinarea a III-a Umanitate şi fiinţă 124
la un anumit moment, cândva, în lume
adverb Timp 125
pentru ca (conj. +subj. sau opt.); unde (rel. adv. +indic.)
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 126
nume; faimă
substantiv: declinarea a III-a consonantică Scris şi vorbit 127
pentru (+gen), peste (+ac.)
prepoziţie Prepoziţie fără direcţie 128
deja, acum (în trecutul imediat); actualmente (în viitorul imediat)
adverb Timp 129
tată
substantiv neregulat de declinarea a III-a Familie, prietenie şi casă 130
a asculta, a auzi
verb: -ω rădăcina vocală Simţuri şi sentimente 131
familie, neam; clasă
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Familie, prietenie şi casă 132
loc; subiect
substantiv: declinarea a II-a Pământ 133
a face, a împlini; a face într-un anumit fel (+adv.)
verb: -ω rădăcina dentală Muncă şi odihnă 134
primul, del dintâi; (adv.) τὸ πρῶτον în primul rând
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 135
a găsi, descoperi, a concepe
verb: -ω rădăcină palatală A arăta şi a afla 136
fiu, fiică, copil; sclav
substantiv: declinarea a III-a consonantică Familie, prietenie şi casă 137
a veni, a se duce
verb: deponent Mişcare 138
fiu
substantiv: declinarea a II-a Familie, prietenie şi casă 139
apă
substantiv: declinarea a III-a consonantică Ordinea lumii 140
propriu; deosebit, separat, special
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 141
al vostru (sg.; ὑμέτερος = pl.)
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 142
a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.)
verb: -ω rădăcină palatală Minte, cunoaştere, învăţare 143
a lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.)
verb: -ω rădăcina lichidă Umanitate şi fiinţă 144
a sta pe picioare, a se ridica
verb: -μι Muncă şi odihnă 145
în acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.)
adverb Timp 146
a purta, a căra, a aduce; a trece (timpul)
verb: -ω rădăcină palatală Mişcare 147
mod, fel; stil de viaţă, obicei
substantiv: declinarea a II-a Caracteristici 148
nici...nici
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 149
mijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijlocul
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 150
(doar cazuri oblice la plural) unul pe altul
pronume Pronume/Interogative 151
întotdeauna
adverb Timp 152
iubit, drag; prietenos
adjectiv: declinarea a I și II-a Familie, prietenie şi casă 153
a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta
verb: -ω rădăcina lichidă Familie, prietenie şi casă 154
muncă, realizare, faptă
substantiv: declinarea a II-a Muncă şi odihnă 155
a naviga
verb: contras Guvernare şi societate 156
apoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν)
adverb Timp 157
[accentuează particula precedentă]
adverb Particule 158
este necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.)
verb: impersonal Etică şi morală 159
arăta, a puncta
verb: -μι A arăta şi a afla 160
animal, fiinţă
substantiv: declinarea a II-a Animale şi plante 161
lucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afaceri
substantiv: declinarea a III-a consonantică Muncă şi odihnă 162
în faţa; opus
prepoziţie Direcţie 163
a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel
verb: -μι Muncă şi odihnă 164
am văzut
verb: neregulat Simţuri şi sentimente 165
mână
substantiv: declinarea a III-a consonantică Părţi ale trupului 166
şi nu
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 167
puţin, mic
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 168
obicei, tradiţie, lege
substantiv: declinarea a II-a Lege şi judecată 169
comun, împărtăşit, reciproc
adjectiv: declinarea a I și II-a Guvernare şi societate 170
a crede, a admite, a considera (+ac şi infin.)
verb: deponent Minte, cunoaştere, învăţare 171
a pune în mişcare, a mişca
verb: contras Mişcare 172
a suferi, a fi afectat într-un anumit fel (+adv.)
verb: -ω rădăcină palatală Viaţă şi moarte 173
cum?
adverb Pronume/Interogative 174
persoana care, lucrul care
pronume Pronume/Interogative 175
atât de mare, atât de mult
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 176
cu (+ dat de însoţire sau mijloace)
prepoziţie Prepoziţie fără direcţie 177
apoi
adverb Conjuncţii/Adverbe 178
adevărat
adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες Etică şi morală 179
drept, corect
adjectiv: declinarea a I și II-a Lege şi judecată 180
(+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona să
verb: -ω rădăcina lichidă Simţuri şi sentimente 181
(+infin.) a vrea să; a fi gata să
verb: -ω rădăcina lichidă Simţuri şi sentimente 182
rest, rămăşiţă, rest de
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 183
nevoie
substantiv: declinarea I Ordinea lumii 184
când, oricând (+indic. sau opt.)
conjuncţie: subordonatoare Timp 185
al doilea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 186
război
substantiv: declinarea a II-a Război şi pace 187
pământ, teritoriu; loc
substantiv: declinarea I Pământ 188
a trăi
verb: contras Viaţă şi moarte 189
mulţime; număr
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Guvernare şi societate 190
soare
substantiv: declinarea a II-a Ordinea lumii 191
sursă, origine; acuză, sarcină
substantiv: declinarea I Lege şi judecată 192
a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.)
verb: -ω rădăcina dentală Scris şi vorbit 193
a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum
verb: neregulat Umanitate şi fiinţă 194
cea mai mare parte (superlativ de la πολύς)
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 195
formă, înfăţilare, aspect; categorie, fel
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Măsuri şi numerale 196
ca; astfel încât(+conj. Sau opt.)
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 197
trei
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 198
viaţă
substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi moarte 199
a crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.)
verb: -ω rădăcina dentală 200
cerc, inel, disc, sferă, mişcare circulară
substantiv: declinarea a II-a Măsuri şi numerale 201
întâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, stare
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Simţuri şi sentimente 202
înainte, în faţa (+gen.)
prepoziţie Timp 203
totuţi; desigur
adverb Particule 204
a striga pe nume
verb: -ω rădăcina dentală Scris şi vorbit 204
bunătate, excelenţă; virtute; curaj, valoare
substantiv: declinarea I Etică şi morală 206
al vostru (pl.; σός = sg.)
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 206
an
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Timp 208
vizavi de (+gen.)
prepoziţie Direcţie 209
corabie
substantiv neregulat de declinarea a III-a Muncă şi odihnă 210
al treilea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 211
vânt, spirit, suflare
substantiv: declinarea a III-a consonantică Pământ 212
adevărat, drept
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 213
mare
substantiv: declinarea I Pământ 214
a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.)
verb: -ω rădăcina lichidă Muncă şi odihnă 215
până la; (prep.) atâta timp cât, până la (+gen.)
conjuncţie: subordonatoare Timp 216
părere, raţionament; onoare, cinste, reputaţie
substantiv: declinarea I Etică şi morală 217
cap
substantiv: declinarea I Părţi ale trupului 218
foc
substantiv: declinarea a III-a consonantică Ordinea lumii 219
mai mic, mai puţin (comp. de la μικρός)
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον Măsuri şi numerale 220
picior
substantiv: declinarea a III-a consonantică Părţi ale trupului 221
sfânt, divin
adjectiv: declinarea a I și II-a Religie 222
drept, direct; (adv.) imediat
adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ Măsuri şi numerale 223
mă voi duce (viitor de la ἔρχομαι)
verb: -μι Mişcare 224
iute, rapid; (adv.) τάχα repede; poate
adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ Caracteristici 225
râu
substantiv: declinarea a II-a Pământ 226
substanţă, proprietate; esenţă
substantiv: declinarea I Familie, prietenie şi casă 227
număr
substantiv: declinarea a II-a Măsuri şi numerale 228
a veni după, a urma (+gen.); următor; (adv.) ὕστερον după aceea
adjectiv: declinarea a I și II-a Direcţie 229
a apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.)
verb: -ω rădăcină palatală Război şi pace 230
timpul potrivit
substantiv: declinarea a II-a Timp 231
a locui, a ocupa
verb: contras Familie, prietenie şi casă 232
ambii
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 233
semn, semnal
substantiv: declinarea a II-a A arăta şi a afla 234
a oferi, a prezenta;a îngădui, a permite
verb: -ω rădăcină palatală A lua şi a oferi 235
fiecare (din cei doi)
pronume Pronume/Interogative 236
a explica, a declara
verb: contras A arăta şi a afla 237
casnic; propriu; potrivit
adjectiv: declinarea a I și II-a Familie, prietenie şi casă 238
a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.)
verb: -ω rădăcina vocală Lege şi judecată 239
sfârşit, împlinire, realizare
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Viaţă şi moarte 240
a conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândi
verb: deponent Minte, cunoaştere, învăţare 241
vrednic, merituos
adjectiv: declinarea a I și II-a Etică şi morală 242
cu adevărat (accentuează ceea ce urmează)
adverb Particule 243
clar, limpede, vizibil
adjectiv: declinarea a I și II-a A arăta şi a afla 244
prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult
adverb Particule 245
duşmănos; οἱ πολέμιοι duşmanii
adjectiv: declinarea a I și II-a Război şi pace 246
a întreba, a întreba pe cineva despre (+dublu ac.)
verb: deponent Scris şi vorbit 247
frate
substantiv: declinarea a II-a Familie, prietenie şi casă 248
măreţie, mărime
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Măsuri şi numerale 249
dacă…sau
conjuncţie: coordinating Conjuncţii/Adverbe 250
a se situa, a se afla, a fi stabilit sau condamnat (folosit ca perfect pasiv al lui τίθημι)
verb: deponent Muncă şi odihnă 251
adeseori
adverb Timp 252
a bea
verb: -ω rădăcina lichidă Simţuri şi sentimente 253
slavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire
substantiv: declinarea a III-a consonantică Etică şi morală 254
apoi
adverb Timp 255
a căuta
verb: contras A arăta şi a afla 256
formă, aspect, înfăţişare
substantiv: declinarea a III-a consonantică Măsuri şi numerale 257
mâncare, hrană
substantiv: declinarea I Viaţă şi moarte 258
a învăţa, a stabili, a constata
verb: -ω rădăcina lichidă Minte, cunoaştere, învăţare 259
aici, acolo
adverb Direcţie 260
a fugi, a evita
verb: -ω rădăcină palatală Mişcare 261
cal
substantiv: declinarea a II-a Animale şi plante 262
ordine; podoabă, ornament; lume, univers
substantiv: declinarea a II-a Ordinea lumii 263
sânge
substantiv: declinarea a III-a consonantică Părţi ale trupului 264
a apuca, a lua cu forţa; (med.) a alege
verb: contras A lua şi a oferi 265
a adăuga; (med.) a alătura
verb: -μι A lua şi a oferi 266
a considera demn; a cere, a pretinde, a căuta
verb: contras Etică şi morală 267
până ce; în timp ce, atâta timp cât
conjuncţie: subordonatoare Timp 268
tânăr, nou, proaspăt
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 269
a fi precum (+dat.); a părea; a fi de acord, a conveni
verb: neregulat Caracteristici 270
chiar dacă (+subj.)
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 271
a se aşeza, a se stabili; a aduce într-o anumită stare
verb: -μι Muncă şi odihnă 272
artă, îndemânare
substantiv: declinarea I Guvernare şi societate 273
lucru; (cel mai întâlnit la plural) bunuri sau proprietate, în special bani
substantiv: declinarea a III-a consonantică Guvernare şi societate 274
a mântui
verb: -ω rădăcina dentală Ajutor şi siguranţă 275
a trimte
verb: -ω rădăcina labială Mişcare 276
voce, sunet
substantiv: declinarea I Simţuri şi sentimente 277
pe seama, de dragul (+gen.)
prepoziţie Prepoziţie fără direcţie 278
a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri
verb: -μι Viaţă şi moarte 279
moarte
substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi moarte 280
noapte
substantiv: declinarea a III-a consonantică Ordinea lumii 281
drum, cale, potecă
substantiv: declinarea a II-a Guvernare şi societate 282
ţară
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Guvernare şi societate 283
a da înapoi; a permite; (med.) a vinde
verb: -μι A lua şi a oferi 284
minte, simţ, înţelegere
substantiv: declinarea a II-a Minte, cunoaştere, învăţare 285
a sta, a rămâne, a îndura, a aştepta
verb: -ω rădăcina lichidă Mişcare 286
a muri
verb: -ω rădăcină palatală Viaţă şi moarte 287
complet, în întregime
adverb Conjuncţii/Adverbe 288
bun (opus lui κακῶς); complet; din fericire
adverb Conjuncţii/Adverbe 289
a judeca, a hotărâ, a determina
verb: -ω rădăcina lichidă Lege şi judecată 290
a creşte, a ridica; a ucide, a nimici
verb: contras Război şi pace 291
lung, înalt, mare, îndelung
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 292
am venit, sunt de faţă
verb: -ω rădăcină palatală Mişcare 293
plăcere, încântare
substantiv: declinarea I Muncă şi odihnă 294
mamă
substantiv neregulat de declinarea a III-a Familie, prietenie şi casă 295
nemaipomenit; inteligent
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 296
deosebire
substantiv: declinarea I Lege şi judecată 297
a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.)
verb: contras Guvernare şi societate 298
oameni (simpli); ţară (opus lui πόλις)
substantiv: declinarea a II-a Umanitate şi fiinţă 299
cer
substantiv: declinarea a II-a Ordinea lumii 300
a urma
verb: deponent Mişcare 301
mai puţin, mai slab (comp al lui κακός sau μικρός)
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον Caracteristici 302
munte, colină
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Pământ 303
(prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însă
prepoziţie Prepoziţie fără direcţie 304
patru
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 305
puternic, capabil
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 306
casă, familie
substantiv: declinarea a II-a Familie, prietenie şi casă 307
cel mai bun (superl. al lui ἀγαθός)
adjectiv: declinarea a I și II-a Etică şi morală 308
uşor
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 309
a lua de la, a îndepărta
verb: contras A lua şi a oferi 310
soartă, destin (bun sau rău), şansă
substantiv: declinarea I Viaţă şi moarte 311
limpede, evident
adjectiv: declinarea a I și II-a Simţuri şi sentimente 312
faţă, mască, persoană
substantiv: declinarea a II-a Părţi ale trupului 313
a crede în (+dat.)
verb: -ω rădăcina vocală Simţuri şi sentimente 314
a învăţa
verb: -ω rădăcină palatală Minte, cunoaştere, învăţare 315
sus
adverb Direcţie 316
a pune în ordine
verb: -ω rădăcină palatală Guvernare şi societate 317
ochi
substantiv: declinarea a II-a Părţi ale trupului 318
a accepta; a întâmpina, a binedispune
verb: deponent Familie, prietenie şi casă 319
a sosi la, a ajunge
verb: deponent Mişcare 320
îndeajuns; capabil (+infin.)
adjectiv: declinarea a I și II-a Ajutor şi siguranţă 321
a lucra, a munci
verb: deponent Muncă şi odihnă 322
bătălie
substantiv: declinarea I Război şi pace 323
a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte
verb: -ω rădăcina labială Viaţă şi moarte 324
imposibil; lipsit de putere
adjectiv: declinarea a I și II-a Guvernare şi societate 325
precis, clar, limpede
adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες Măsuri şi numerale 326
(enclitic) undeva; presupun, poate
adverb Particule 327
de unde
adverb Direcţie 328
gură, faţă, deschidere
substantiv: declinarea a III-a consonantică Părţi ale trupului 329
separat, în afară; (+gen.) fără, în afară de
adverb Direcţie 330
mai puternic, mai capabil; mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον Caracteristici 331
scurt
adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ Caracteristici 332
puternic
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 333
adevăr
substantiv: declinarea I Etică şi morală 334
dreptate, proces, pedeapsă
substantiv: declinarea I Lege şi judecată 335
loc, regiune
substantiv: declinarea a II-a Pământ 336
dulce, plăcut
adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ Caracteristici 337
boală, suferinţă
substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi moarte 338
piatră
substantiv: declinarea a II-a Pământ 339
vechi, bătrân
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 340
a trimite, a lăsa să plece; a nesocoti
verb: -μι A lua şi a oferi 341
altfel
adverb Pronume/Interogative 342
acţiune, tranzacţie
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- Muncă şi odihnă 343
clar, distinct, neted
adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες A arăta şi a afla 344
înţelept, deştept, îndemânatic
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 345
a cuceri, a învinge
verb: contras Război şi pace 346
a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.)
verb: contras Lege şi judecată 347
templu
substantiv: declinarea a II-a Religie 348
şi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou)
adverb Particule 349
patrie
substantiv: declinarea a III-a consonantică Guvernare şi societate 350
ascuţit, strindent
adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ Caracteristici 351
şi într-adevăr
adverb Particule 352
şi mai mult
adverb Măsuri şi numerale 353
mai mult (comp. al lui πολύς)
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον Măsuri şi numerale 354
cuget, părere, scop, inteligenţă
substantiv: declinarea I Minte, cunoaştere, învăţare 355
cinste, onoare; preţ, valoare; slujire
substantiv: declinarea I Etică şi morală 356
între
adverb Direcţie 357
a aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţi
verb: -ω rădăcină palatală Etică şi morală 358
înainte, până la
conjuncţie: subordonatoare Timp 359
a face rău; a răni
verb: contras Etică şi morală 360
căpetenia unei armate, conducător
substantiv: declinarea a II-a Război şi pace 361
nu mai mult
adverb Timp 362
bătrân; (pl.) trimişi, ambasadori
substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως Guvernare şi societate 363
a opri; (mediu.) a înceta
verb: -ω rădăcina vocală Mişcare 364
a termina; a muri
verb: contras Viaţă şi moarte 365
a amesteca
verb: -μι Muncă şi odihnă 366
oameni, lume
substantiv: declinarea a II-a Umanitate şi fiinţă 367
fiică
substantiv neregulat de declinarea a III-a Familie, prietenie şi casă 368
casă, locuinţă
substantiv: declinarea I Familie, prietenie şi casă 369
a înconjura, a se preda
verb: -μι A lua şi a oferi 370
afară; în afară de
adverb Direcţie 371
insulă
substantiv: declinarea a II-a Pământ 372
acolo
adverb Direcţie 373
înţelegere, cunoaştere, îndemânare
substantiv: declinarea I Minte, cunoaştere, învăţare 374
a permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în pace
verb: contras Lege şi judecată 375
a fi în primejdie de, a se minuna de
verb: -ω rădăcina dentală Simţuri şi sentimente 376
a înţelege, a auzi, a învăţa
verb: deponent Minte, cunoaştere, învăţare 377
a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine
verb: -ω rădăcina lichidă Simţuri şi sentimente 378
dificultate, necaz
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 379
copil
substantiv: declinarea a II-a Familie, prietenie şi casă 380
a apuca, a prinde, a confrunta
verb: -ω rădăcina lichidă Război şi pace 381
a lupta (împotriva) (+dat.)
verb: deponent Război şi pace 382
a aminti; (la perfect med.) a-şi aminti
verb: -ω rădăcină palatală Minte, cunoaştere, învăţare 383
a elibera, a slăbi, a dezlega; a distruge
verb: -ω rădăcina vocală Război şi pace 384
a muri, a fi pe moarte
verb: -ω rădăcină palatală Viaţă şi moarte 384
a onora
verb: contras Etică şi morală 386
zid
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Guvernare şi societate 387
în egală măsură, probabil, poate
adverb Conjuncţii/Adverbe 388
a urca, a ridica; a îndepărta
verb: -ω rădăcină palatală Mişcare 389
a ucide
verb: -ω rădăcina lichidă Război şi pace 390
ostaş
substantiv: declinarea a II-a Război şi pace 391
fără (+gen.)
prepoziţie Prepoziţie fără direcţie 392
care din cei doi? πότερον dacă
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 393
pur şi simplu, doar
adverb Măsuri şi numerale 394
a cădea, a se prăbuşi
verb: -ω rădăcina dentală Război şi pace 395
al patrulea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 396
a echipa, a furniza, a pregăti
verb: -ω rădăcina dentală Muncă şi odihnă 397
urât; ostil (+dat.)
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 398
luptă, întrecere
substantiv: declinarea a III-a consonantică Guvernare şi societate 399
a frâna, a verifica, a împiedica (+ac. şi infin.)
verb: -ω rădăcina vocală Război şi pace 400
a rata semnul (+gen.); a greşi, a eşua
verb: -ω rădăcina lichidă Etică şi morală 401
a distruge; a corupe
verb: -ω rădăcina lichidă Război şi pace 402
(enclitic) într-un anumit fel, cumva
adverb Particule 403
muncă, lucru; durere, necaz
substantiv: declinarea a II-a Muncă şi odihnă 404
acolo
adverb Direcţie 405
ordine, dispunere; unitate militară
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- Război şi pace 406
a încerca (+gen.)
verb: contras Muncă şi odihnă 407
a pune pe fugă (mediu and pasiv) a fugi
verb: contras Simţuri şi sentimente 408
a lovi, arunca la (ac.), cu (dat.)
verb: -ω rădăcina lichidă Mişcare 409
rău, nelegiuit, hain
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 410
oaspete prieten; străin
substantiv: declinarea a II-a Guvernare şi societate 411
ne-elin, străin; barbar
adjectiv: declinarea a I și II-a Guvernare şi societate 412
unde, oriunde
conjuncţie: subordonatoare Conjuncţii/Adverbe 413
a folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosul
verb: neregulat Ajutor şi siguranţă 414
a asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.)
verb: deponent Minte, cunoaştere, învăţare 415
sclav, rob
substantiv: declinarea a II-a Guvernare şi societate 416
a tăia, a doborâ, a tăia în bucăţi
verb: -ω rădăcina lichidă Război şi pace 417
folositor, util
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 418
ce fel de?
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 419
armă, uneală (cel mai des la forma de plural)
substantiv: declinarea a II-a Război şi pace 420
credinţă, încredere, încredinţare pledge, guarantee
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- Simţuri şi sentimente 421
a prelua, a profita; a răspunde; a presupune
verb: -ω rădăcina lichidă Minte, cunoaştere, învăţare 422
poet
substantiv: declinarea a II-a Scris şi vorbit 423
a-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uita
verb: -ω rădăcina lichidă Guvernare şi societate 424
mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον Etică şi morală 425
în toate felurile; în orice caz
adverb Conjuncţii/Adverbe 426
a căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşălui
verb: -ω rădăcina vocală Muncă şi odihnă 427
a separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspunde
verb: -ω rădăcina lichidă Scris şi vorbit 428
cinci
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 429
pericol
substantiv: declinarea a II-a Război şi pace 430
a vorbi împotriva, a acuza (+gen.)
verb: contras Lege şi judecată 431
a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre
verb: -ω rădăcina labială Mişcare 432
cu toate acestea, în ciuda acestui fapt
adverb Conjuncţii/Adverbe 433
divin
adjectiv: declinarea a I și II-a Religie 434
călăreţ
substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως Război şi pace 435
a dobândi, a cuceri
verb: deponent A lua şi a oferi 436
a pleca, a părăsi
verb: -ω rădăcina labială Mişcare 437
dorinţă; sfat; sfat al bătrânilor
substantiv: declinarea I Guvernare şi societate 438
speranţă; aşteptare
substantiv: declinarea a III-a consonantică Simţuri şi sentimente 439
pictură, scriere; punere sub acuzare
substantiv: declinarea I Scris şi vorbit 440
a da naştere la, a genera, a produce
verb: -ω rădăcina dentală Familie, prietenie şi casă 441
a avea grijă de
verb: -ω rădăcina dentală Ajutor şi siguranţă 442
viaţă, spirit, suflet, inimă, minte
substantiv: declinarea a II-a Religie 443
a vedea, a privi (la)
verb: -ω rădăcina labială Simţuri şi sentimente 444
spaimă, panică, fugă
substantiv: declinarea a II-a Simţuri şi sentimente 445
republică, cetăţenie, constituţie
substantiv: declinarea I Guvernare şi societate 446
stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metri
substantiv: declinarea a II-a Măsuri şi numerale 447
a crede, a considera (+infin.); a fi dispus să (+adv. Şi dat.)
verb: contras Minte, cunoaştere, învăţare 448
ca acesta, acest fel
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 449
a pune în mişcare, a grăbi; (intranzitiv) a începe
verb: contras Mişcare 450
a pregăti, a fi gata, a oferi
verb: -ω rădăcina dentală Muncă şi odihnă 451
a vorbi, a pălăvrăgi
verb: contras Scris şi vorbit 452
a face, a împlini
verb: contras Muncă şi odihnă 453
a privi la; a scruta, a analiza
verb: contras Simţuri şi sentimente 454
taur, bou
substantiv neregulat de declinarea a III-a Animale şi plante 455
al nostru
adjectiv: declinarea a I și II-a Pronume/Interogative 456
scrisoare, literă; (pl.) scriere, document
substantiv: declinarea a III-a consonantică Scris şi vorbit 457
a întreba pe cineva (ac.) ceva (ac.); a cere
verb: contras Scris şi vorbit 458
a se răbzoi
verb: contras Război şi pace 459
a jertfi, a sacrifica
verb: -ω rădăcina vocală Religie 460
a conduce, a pune în mişcare
verb: -ω rădăcina lichidă Mişcare 461
a se teme
verb: -ω rădăcina dentală Simţuri şi sentimente 462
aliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţi
adjectiv: declinarea a I și II-a Război şi pace 463
conducător, căpetenie
substantiv: declinarea a III-a consonantică Guvernare şi societate 464
greu, obositor, istovitor
adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ Caracteristici 465
astfel, în acest fel; aici
adverb Direcţie 466
urât, ruşinos
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 467
pace
substantiv: declinarea I Război şi pace 468
a fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω)
verb: deponent Război şi pace 469
zece
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 470
mai bun, mai puternic, mai capabil, mai curajos (comp. al lui ἀγαθός)
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον Etică şi morală 471
mai rău (comp. al lui κακός)
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον Etică şi morală 472
a ajuta, a sprijini (+dat.)
verb: contras Ajutor şi siguranţă 473
luminos, strălucitor; binecunoscut, vestit, cunoscut
adjectiv: declinarea a I și II-a Caracteristici 474
a elibera, a da drumul, a uşura
verb: -ω rădăcina dentală Ajutor şi siguranţă 475
a plănui să, a decide să; (med) a dezbate
verb: -ω rădăcina vocală Război şi pace 476
mult, foarte mult
adverb Conjuncţii/Adverbe 477
a cere, a cerşi
verb: contras Scris şi vorbit 478
mântuire, eliberare
substantiv: declinarea I Ajutor şi siguranţă 479
[introduce o întrebare ]
adverb Particule 480
a urma
verb: -ω rădăcină palatală Mişcare 481
spirit, zeu, demon
substantiv: declinarea a III-a consonantică Religie 482
în mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie )
adverb Particule 483
limbă; limbaj
substantiv: declinarea I Părţi ale trupului 484
şapte
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 485
a avea curaj, a îndrăzni; a încerca
verb: contras Simţuri şi sentimente 486
stăpân (al casei); conducător
substantiv: declinarea I Guvernare şi societate 487
probabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικα
substantiv: declinarea a III-a consonantică Minte, cunoaştere, învăţare 488
nedrept
adjectiv: declinarea a I și II-a Etică şi morală 489
douăzeci
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 490
fără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mare
adjectiv: declinarea a I și II-a Măsuri şi numerale 491
dintr-odată, imediat
adverb Timp 492
al zecelea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 493
a merge, a veni, a se duce
verb: -ω rădăcina lichidă Mişcare 494
[enclitic adăugat la pronume şi la alte particule pentru accentuare]
adverb Particule 495
liber
adjectiv: declinarea a I și II-a Guvernare şi societate 496
oaste
substantiv: declinarea I Război şi pace 497
de jur împrejur
prepoziţie Direcţie 498
împrejurare, nenorocire
substantiv: declinarea I Viaţă şi moarte 499
o sută
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 500
victorie
substantiv: declinarea I Război şi pace 501
relatare, povestire; profeţie
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ Scris şi vorbit 502
oaste
substantiv: declinarea a II-a Război şi pace 503
a spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre)
verb: -ω rădăcina dentală Scris şi vorbit 504
bani
substantiv: declinarea a II-a Guvernare şi societate 505
treizeci
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 506
şase
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 507
al cincilea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 508
mărturie
substantiv: declinarea a III-a consonantică Lege şi judecată 509
din cupru sau din bronz
adjectiv: declinarea a I și II-a Pământ 510
al şaptelea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 511
unde
pronume Pronume/Interogative 512
într-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică)
adverb Particule 513
lumină, lumina zilei
substantiv: declinarea a III-a consonantică Ordinea lumii 514
al optulea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 515
al şaselea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 516
al treisprezecelea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 517
nouă
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 518
când?
adverb Timp 519
al douăzecilea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 520
al nouălea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 521
al douăzecilea
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 522
a vesti
verb: -ω rădăcina lichidă Scris şi vorbit 523
a suta parte
adjectiv: numeral Măsuri şi numerale 524
CSVXMLWord Document