CONSVETVDO

consuetudo
Display Headwords
cōnsuētūdo -inis f.
Definition
obişnuinţă, obicei
Parte de vorbire
Substantiv: declinarea a III-a
Grup semantic
Trăsături de Personalitate/Caracteristici
Frequency Rank
954
Romanian