Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid VIII 424-453

Ferrum exercēbant vāstō Cyclōpes in antrō,

Brontēsque Steropēsque et nūdus membra Pyragmōn.425

Hīs īnfōrmātum manibus iam parte polītā

fulmen erat, tōtō genitor quae plūrima caelō

dēicit in terrās, pars imperfecta manēbat.

Trīs imbris tortī radiōs, trīs nūbis aquōsae

addiderant, rutulī trīs īgnis et ālitis Austrī.430

fulgōrēs nunc terrificōs sonitumque metumque

miscēbant operī flammīsque sequācibus īrās.

Parte aliā Martī currumque rotāsque volucrīs

īnstābant, quibus ille virōs, quibus excitat urbēs;

aegidaque horriferam, turbātae Palladis arma,435

certātim squāmīs serpentum aurōque polībant

cōnexōsque anguīs ipsamque in pectore dīvae

Gorgona dēsectō vertentem lūmina collō.

'Tollite cūncta' inquit 'coeptōsque auferte labōrēs,

Aetnaeī Cyclōpes, et hūc advertite mentem:440

arma ācrī facienda virō. Nunc vīribus ūsus,

nunc manibus rapidīs, omnī nunc arte magistrā.

Praecipitāte morās.' Nec plūra effātus, at illī

ōcius incubuēre omnēs pariterque labōrem

sortītī. Fluit aes rīvīs aurīque metallum445

vulnificusque chalybs vāstā fornāce liquēscit.

Ingentem clipeum īnfōrmant, ūnum omnia contrā

tēla Latīnōrum, septēnōsque orbibus orbīs

impediunt. Aliī ventōsīs follibus aurās

accipiunt redduntque, aliī strīdentia tingunt450

aera lacū; gemit impositīs incūdibus antrum;

Illī inter sēsē multā vī bracchia tollunt

in numerum, versantque tenācī forcipe massam.

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/pl/vergil-aeneid/vergil-aeneid-viii-424-453