VNDE_1/VNDE_2

unde
Hasło
unde
Definicja
from where
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
300
Angielski