PARO_2/PARATVS_2

paro
Hasło
parō -āre
Definicja
prepare, acquire; parātus -a -um, ready
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
160
Angielski