EPISTOLA

epistula
Hasło
epistula -ae f.
Definicja
letter
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Pisanie/literatura/poezja
Frekwencja
951
Angielski