CAELESTIS/CAELESTES

caelestis
Hasło
caelestis -e
Definicja
from or of heaven; caelestēs, the gods
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Powietrze i ogień
Frekwencja
960
Angielski