Latin Core Vocabulary

Cuvânt Definiţii Parte de vorbire Grup semantic Clasificarea frecvenţeisort descending
et şi Spójnik Spójniki i przysłówki 1
sum esse fuī futūrum a fi, a exista; viitor infinitiv = fore, imperfect conjunctiv = forem for essem Czasownik: nieregularny Życie 2
quī quae quod cine, care, ce Zaimek Zaimki 3
que şi (sufix enclitic) Spójnik Spójniki i przysłówki 4
in în, pe (+ abl.); în, spre (+ ac.) Przyimek Miejsce 5
nōn nu Przysłówek Spójniki i przysłówki 6
hic haec hoc acesta, aceştia Zaimek Zaimki 7
ille illa illud acela Zaimek Zaimki 8
tū tuī tibi tē tu (sg.) Zaimek Zaimki 9
cum cu (prep. + abl.); când, de când, deşi (conjuncţie + conj.) Przyimek Spójniki i przysłówki 10
ego meī mihi mē eu, mie, pe mine Zaimek Zaimki 11
quisquam quicquam/quidquam fiecare persoană, orice Zaimek Zaimki 12
is ea id el, ea Zaimek Zaimki 13
ad la, până la, spre (+ac.) Przyimek Miejsce 14
ut, utī ca (+ indic.); astfel încât (+ conj.); (în întrebări) în ce fel, cum; (exclam.) în ce măsură! Cum! Przysłówek Spójniki i przysłówki 15
dacă Spójnik Spójniki i przysłówki 16
sui sibi sē/sēsē el însuşi, ea însăşi, ei înşişi, ele însele Zaimek Zaimki 17
omnis -e tot/toată, ca un întreg Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 18
nec şi nici măcar nu; nici...nici; → neque Spójnik Spójniki i przysłówki 19
sed însă Spójnik Spójniki i przysłówki 20
ā ab abs de la (+abl.) Przyimek Miejsce 21
ipse ipsa ipsum el însuşi, ea însăşi Zaimek Zaimki 22
possum posse potuī a putea, a fi capabil Czasownik: nieregularny Robienie 23
aut sau Spójnik Spójniki i przysłówki 24
māgnus -a -um mare Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 25
ex, ē de la (+ abl.) Przyimek Miejsce 26
suus -a -um al său, a sa Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 27
dō dare dedī datum a da Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 28
quam cum?; (după un comparativ) decât Przysłówek Zaimki 29
per prin (+ac.) Przyimek Miejsce 30
videō vidēre vīdī vīsum a vedea Czasownik: 2 koniugacja Wzrok i wygląd 31
faciō facere fēcī factum a face Czasownik: 3 koniugacja -iō Robienie 32
dīcō dīcere dīxī dictum a spune; causam dīcere, a pleda o cauză; diem dīcere, a fixa o zi Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 33
iam acum; deja Przysłówek Czas 34
atque şi în plus; (după comparative) decât; simul atque, de îndată ce; → ac Spójnik Spójniki i przysłówki 35
ac şi în plus; (după comparative) decât; simul ac, de îndată ce; → atque Spójnik Spójniki i przysłówki 36
alius -a -ud altul, alta; ālias: altădată Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 37
rēs reī f. lucru (rēs pūblica, stat, republică, naţiune; rēs familiāris, proprietate, estate; rēs mīlitāris, arta războiului; rēs novae, revoluţie) Rzeczownik: 5 deklinacja Życie 38
habeō habēre habuī habitum a avea, a deţine Czasownik: 2 koniugacja Inne 39
animus -ī m. spirit, minte Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 40
meus -a -um al meu, a mea Zaimek Zaimki 41
deus -ī m.; dea -ae f. zeu; zeiţă Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 42
multus -a -um multă, multă; multō, de departe Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 43
tuus -a -um al tău, a ta Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 44
ferō ferre tulī lātum a purta, a duce, a suporta Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 45
de la, despre, referitor la (+ abl.) Przyimek Miejsce 46
ca nu cumva Spójnik Spójniki i przysłówki 47
manus -ūs f. mână; grup de oameni Rzeczownik: 4 deklinacja Ciało 48
nūllus -a -um niciunul, niciuna, nimeni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 49
nunc acum Przysłówek Czas 50
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs noi Zaimek Zaimki 51
noster nostra nostrum al nostru, a noastră Zaimek Zaimki 52
ūnus -a -um unu, una Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 53
diēs diēī m./f. zi Rzeczownik: 5 deklinacja Jednostki czasu 54
nihil, nīl nimic Rzeczownik: Nieodmienny Rozmiary 55
tum or tunc atunci Przysłówek Czas 56
enim pentru, într-adevăr Spójnik Zaimki 57
tamen cu toate acestea, încă Spójnik Spójniki i przysłówki 58
īdem eadem idem acelaşi Zaimek Zaimki 59
rēx rēgis m. rege Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 60
nam or namque pentru, într-adevăr, cu adevărat Spójnik Spójniki i przysłówki 61
locus -ī m. loc; loca (n. pl.) regiune Rzeczownik: 2 deklinacja Geografia 62
veniō venīre vēnī ventum a veni Czasownik: 4 koniugacja Ruch 63
inter între, printre; în timpul (+ ac.) Przyimek Miejsce 64
pars partis f. parte Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 65
volō velle voluī a vrea, a dori Czasownik: nieregularny Emocje 66
etiam de asemenea, chiar Przysłówek Spójniki i przysłówki 67
bonus -a -um bun, bună Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 68
agō agere ēgī āctum a face, a acţiona Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 69
terra -ae f. pământ Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 70
pater patris m. tată, strămoş Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 71
neque şi nu, nici; neque ... neque, nici ... nici; → nec Spójnik Spójniki i przysłówki 72
domus -ūs f. casă, locuinţă Rzeczownik: 4 deklinacja Dom 73
at însă, însă şi Spójnik Spójniki i przysłówki 74
corpus corporis n. trup Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 75
quoque de asemenea Spójnik Spójniki i przysłówki 76
aliquis -quae -quod cineva, ceva; si quis, si quid: oricine, orice Zaimek Zaimki 77
tōtus -a -um tot, toată Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 78
sīc în acest fel, astfel; sīc ... ut: în acelaşi fel în care Przysłówek Spójniki i przysłówki 79
hīc aici; hinc: de aici Przysłówek Miejsce 80
iste ista istud al tău, a ta; adv. istīc sau istūc: acolo; istinc: de acolo Zaimek Zaimki 81
urbs urbis f. oraş Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 82
petō petere petīvī petītum a căuta, a urmări Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 83
iubeō iubēre iussī iussum a ordona, a porunci Czasownik: 2 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 84
vir virī m. bărbat Rzeczownik: 2 deklinacja Ludzie 85
bellum -ī n. război Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 86
vīta -ae f. viaţă Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 87
homō hominis m. fiinţă umană Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 88
tempus -oris n. timp Rzeczownik: 3 deklinacja Czas 89
magis mai mult Przysłówek Spójniki i przysłówki 90
prīmus -a -um primul, prima Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 91
ubi unde Przysłówek Miejsce 92
hostis -is m./f. străin, duşman Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 93
an sau (în întrebări); utrum ... an: dacă ... sau Spójnik Spójniki i przysłówki 94
mors mortis f. moarte Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 95
tam atât, atât de mult Przysłówek Spójniki i przysłówki 96
eō īre iī/īvī itum a merge Czasownik: nieregularny Ruch 97
arma -ōrum n. pl. arme Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 98
superus -a -um situat, situat deasupra; superior Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 99
nisi, nī dacă nu, cel puţin Spójnik Spójniki i przysłówki 100
vincō vincere vīcī victum a cuceri Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 101
pōnō pōnere posuī positum a aşeza, a pune, a instala Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 102
dum în timp ce (+ indic.); până ce (+ conj.); având în vedere că (+ conj.) Spójnik Czas 103
sine fără (+ abl.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 104
tantus -a -um atât, atâta; (ca pronume) o asemenea cantitate, atât de mult; tantī, atât de valoros, de o asemenea valoare Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 105
teneō -ēre -uī tentum a ţine, a păstra Czasownik: 2 koniugacja Inne 106
causa -ae f. cauză, motiv; causā + genitiv, de dragul Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 107
sequor sequī secūtus sum a urma Czasownik: deponens Ruch 108
crēdō crēdere crēdidī crēditum a crede Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 109
accipiō -cipere -cēpī -ceptum a primi Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie w społeczeństwie 110
virtūs -ūtis f. virtute, valoare, bărbăţie Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 111
ante înainte, înainte de (adv. and prep. + ac.) Przyimek Czas 112
quaerō -rere -sīvī -sītum a căuta, a cere Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 113
mittō mittere mīsī missum a trimite Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 114
vīs f. forţă (ac.) vim, (abl.) vī; (pl.) vīrēs, putere Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 115
amor -ōris m. iubire Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 116
caelum -ī n. cer, ceruri Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 117
sub sub, aproape de (+ac. Sau abl.) Przyimek Miejsce 118
nox noctis f. noapte Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 119
ita astfel Przysłówek Spójniki i przysłówki 120
rēgnum -ī n. regat, domnie Rzeczownik: 2 deklinacja Geografia 121
populus -ī m. popor Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 122
autem şi mai mult, însă, oricum Spójnik Spójniki i przysłówki 123
caput capitis n. cap Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 124
mare -is n. mare Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 125
quīdam quaedam quoddam cineva, un anume Zaimek Zaimki 126
māter mātris f. mamă Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 127
prō pentru, în numele, în legătură cu (+abl.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 128
quisquis quidquid oricine, oricare Zaimek Zaimki 129
vōs voi; (gen.) vestrum/vestrī, (dat./abl.) vōbīs, (ac.) vōs Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 130
capiō capere cēpī captum a cuceri, a lua Czasownik: 3 koniugacja -iō Wojna i pokój 131
quia deoarece Spójnik Spójniki i przysłówki 132
dūcō dūcere dūxī ductum a conduce; uxōrem dūcere, a se căsători Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 133
ergō prin urmare Spójnik Spójniki i przysłówki 134
nōmen -inis n. nume Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 135
quidem cu siguranţă, cel puţin Przysłówek Spójniki i przysłówki 136
miser misera miserum sărman, sărmană; mizer, mizeră Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 137
fortūna -ae f. soartă Rzeczownik: 1 deklinacja Religia i wierzenia 138
novus -a -um nou, nouă Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 139
gravis -e greu, grea; grav, gravă Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 140
vel sau, altfel; chiar şi; vel ... vel: fie...fie Spójnik Spójniki i przysłówki 141
longus -a -um lung, lungă; îndepărtat, îndepărtată Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 142
parvus -a -um mic, mică Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 143
relinquō -linquere -līquī -lictum a părăsi, a abandona Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 144
saepe adeseori Przysłówek Czas 145
fīō fierī factus sum a deveni, a se întâmpla, a se săvârşi Czasownik: nieregularny Życie 146
ōs ōris n. gură, faţă Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 147
alter altera alterum unul (din doi), celălalt Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 148
semper întotdeauna Przysłówek Czas 149
deinde/dein apoi, după aceea Przysłówek Czas 150
ignis -is m. foc Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 151
modo curând, de curând; modo ... modo: acum când...acum când Przysłówek Czas 152
timeō -ēre -uī a se teme Czasownik: 2 koniugacja Emocje 153
scelus -eris n. fărădelege, crimă Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 154
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum a fi obligat, a datora Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 155
vīvō vīvere vīxī vīctum a trăi Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 156
fātum -ī n. destin, soartă Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 157
vocō -āre a chema Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 158
altus -a -um înalt, înaltă; adânc, adâncă Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 159
parō -āre a pregăti, a procura, a dobândi; parātus -a -um, pregătit, pregătită Czasownik: 1 koniugacja Robienie 160
mīles -itis m. soldat Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 161
medius -a -um mediu, central Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miejsce 162
inquam, inquis, inquit, inquiunt: a spune (folosit în vorbirea directă) Czasownik: nieregularny Mowa/retoryka 163
post după (adv. şi prep. +ac.) Przyimek Czas 164
audiō -īre -īvī/-iī -ītum a auzi, a asculta Czasownik: 4 koniugacja Inne 165
putō -āre a socoti, a considera, a crede Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 166
annus -ī m. an Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 167
stō stāre stetī statum a sta Czasownik: 1 koniugacja Życie 168
vōx vōcis f. voce, glas, vorbire Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 169
genus generis n. neam, familie, fel, mod, origine Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 170
referō referre rettulī relātum a aduce înapoi; a raporta la, a se referi la Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 171
sciō -īre -īvī/-iī -ītum a şti Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 172
mēns mentis f. minte Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 173
reddō -dere -didī -ditum a returna, a da înapoi Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 174
licet licēre licuit licitum est este îngăduit, este permis (+ dat. + infin.) Czasownik: bezosobowy Sprawiedliwość i prawo 175
sōlus -a -um singur, părăsit; numai el (ea) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 176
fugiō fugere fūgī fugitum a fugi, a scăpa Czasownik: 3 koniugacja -iō Podróżowanie 177
ūllus -a -um vreunul, vreun Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 178
nēmō nimeni (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō sau nūllā → nūllus -a -um) Zaimek Zaimki 179
nātūra -ae f. natură Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 180
mōs mōris m. obicei, regulă; (pl.) moravuri Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 181
beneficium -ī n. serviciu, binefacere Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 182
pectus -oris n. piept, inimă Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 183
fidēs -eī f. credinţă, încredere Rzeczownik: 5 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 184
patior patī passus sum a îngădui, a îndura Czasownik: deponens Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 185
cūra -ae f. grijă, preocupare Rzeczownik: 1 deklinacja Miłość 186
īra irae f. mânie Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 187
verbum -ī n. cuvânt Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 188
prope aproape; (comp.) propior, (superl.) proximus; (adv.) prope, la mică distanţă Przyimek Miejsce 189
parēns -ntis m./f. părinte Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 190
puer puerī m. băiat; sclav Rzeczownik: 2 deklinacja Ludzie 191
moveō -ēre mōvī mōtum a mişca Czasownik: 2 koniugacja Ruch 192
dolor -ōris m. durere Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 193
gēns gentis f. familie, neam Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 194
modus -ī m. măsură, mod, fel Rzeczownik: 2 deklinacja Rozmiary 195
via -ae f. drum, cale, mijloc Rzeczownik: 1 deklinacja Podróżowanie 196
quisque quaeque quidque fiecare, oricine Zaimek Zaimki 197
amīcus -a -um binevoitor; (ca subst.) prieten Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 198
pēs pedis m. picior Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 199
imperium -ī n. poruncă, stăpânire Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 200
labor -ōris m. muncă, suferinţă Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 201
ingēns ingentis enorm Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 202
tālis tāle astfel de Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 203
parum prea puţin Przysłówek Rozmiary 204
apud lângă, în prezenţa (+ac.) Przyimek Miejsce 205
oculus -ī m. ochi Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 206
unda -ae f. val, ape Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 207
itaque şi astfel, prin urmare Spójnik Spójniki i przysłówki 208
vultus -ūs m. privire, înfăţişare, expresie Rzeczownik: 4 deklinacja Ciało 209
cadō cadere cecidī cāsum a cădea, a fi ucis Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 210
nātus -ī m. fiu Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 211
quis quid cine? ce? Care? Zaimek Zaimki 212
trahō trahere trāxī trāctum a trage, a lua, a răpi Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 213
sanguis -inis m. sânge Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 214
metus -ūs m. teamă, spaimă Rzeczownik: 4 deklinacja Emocje 215
tantum, tantummodo numai Przysłówek Rozmiary 216
cōnsilium -ī n. sfat; adunare, consfătuire Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 217
coniunx coniugis m./f. soţ, soţie Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 218
amō -āre a iubi; amāns -ntis m./f.: amant Czasownik: 1 koniugacja Miłość 219
levis -e uşor Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 220
duo duae duo cei doi Liczebnik Rozmiary 221
ferus -a -um sălbatic; fera -ae f.: animal sălbatic Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 222
poena -ae f. pedeapsă Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 223
castrum -ī n. fortăreaţă, (de obicei la plural castra, tabără) Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 224
frāter frātris m. frate Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 225
haud nu tocmai Przysłówek Spójniki i przysłówki 226
malus -a -um rău, malefic Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 227
iaceō iacēre iacuī a sta întins Czasownik: 2 koniugacja Dom 228
līber lībera līberum liber; līberī (m. pl.): copil născut liber Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 229
iter itineris n. călătorie, drum Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 230
ferrum -ī n. fier, armă de fier Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 231
spēs speī f. speranţă Rzeczownik: 5 deklinacja Emocje 232
puella -ae f. copilă; iubită Rzeczownik: 1 deklinacja Ludzie 233
silva -ae f. pădure, crâng Rzeczownik: 1 deklinacja Zwierzęta i rośliny 234
bene bine Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 235
fīnis -is m. sfârşit, graniţă Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 236
gerō gerere gessī gestum a purta, a săvârşi; bellum gerere, a purta un război Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 237
ne (enclitic) particulă interogativă ataşată unui cuvânt emfatic într-o întrebare Przysłówek Zaimki 238
dux ducis m./f. căpetenie, conducător Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 239
premō premere pressī pressum a apăsa, a presa, a copleşi Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 240
dominus -ī m.; domina -ae f. stăpân, domn; stăpână Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 241
mōns montis m. munte Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 242
uterque utraque utrumque fiecare din doi, şi unul şi celălalt Spójnik Rozmiary 243
saevus -a -um furios, crud, sălbatic Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 244
lītus -oris n. ţărm Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 245
soleō -ēre -uī -itum a se obişnui Czasownik: 2 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 246
mīlle (pl.) mīlia mii Liczebnik Rozmiary 247
equus -ī m. cal Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 248
dūrus -a -um greu, dur, aspru Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 249
cōgō cōgere coēgī coāctum a strânge, a aduna; a constrânge Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 250
numquam niciodată Przysłówek Czas 251
prīmum în primul rând Przysłówek Czas 252
morior morī mortuus sum a muri Czasownik: deponens Życie 253
carmen -inis n. cântec Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 254
tēlum -ī n. armă, săgeată, lance Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 255
ratiō -ōnis f. motiv, metodă, raţiune Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 256
umbra -ae f. umbră Rzeczownik: 1 deklinacja Wzrok i wygląd 257
ars artis f. îndemânare Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 258
tot atâţia, atâtea Przysłówek Rozmiary 259
dexter -tra -trum drept; dextera -ae f.: mână dreaptă Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miejsce 260
sīgnum -ī n. semn, marcă Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 261
laetus -a -um bucuros, vesel Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 262
quālis -e cum, ce fel? Zaimek Zaimki 263
lēx lēgis f. lege Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 264
perīculum -ī n. pericol Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 265
nāscor nāscī nātus sum a fi născut Czasownik: deponens Życie 266
exercitus -ūs m. oaste Rzeczownik: 4 deklinacja Wojna i pokój 267
pereō -īre -iī -itum a pieri, a se pierde Czasownik: nieregularny Przemoc 268
ventus -ī m. vânt Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 269
audeō audēre ausus sum a îndrăzni, a avea dorinţa Czasownik: 2 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 270
contrā împotriva, contrat (adv. and prep. +ac.) Przyimek Miejsce 271
aqua -ae f. apă Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 272
rapiō rapere rapuī raptum a lua repede, a smulge Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 273
simul în acelaşi timp Przysłówek Czas 274
trīstis -e trist, mohorât, întunecat Przymiotnik: 3 deklinacja Emocje 275
mūnus mūneris n. dar, jerftă; datorie, obligaţie n; (pl.) competiţie între gladiatori Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 276
iuvenis -is m. tinereţe Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 277
fāma -ae f. faimă Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 278
adsum adesse affuī a fi de faţă Czasownik: nieregularny Miejsce 279
vērō de fapt, în mod sigur, fără nicio îndoială Przysłówek Spójniki i przysłówki 280
pār paris egal Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 281
vester vestra vestrum al vostru Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 282
flūmen -inis n. râu, curs Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 283
quīcumque quaecumque quodcumque orice, orice, oricare Zaimek Zaimki 284
certus -a -um sigur, hotărât, decis Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 285
fortis -e curajos Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 286
placeō placēre placuī placitum a plăcea Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 287
vertō vertere vertī versum a întoarce Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 288
servō -āre a păzi, a salva Czasownik: 1 koniugacja Rodzina i domownicy 289
honor -ōris m. onoare, cinste; funcţie înaltă Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 290
dīgnus -a -um vrednic Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 291
cūnctus -a -um tot în întregime Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 292
tollō tollere sustulī sublātum a ridica, a înălţa; a îndepărta Czasownik: nieregularny Przemoc 293
negō -āre a tăgădui, a refuza Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 294
vetus veteris vechi Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 295
eques equitis m. cavaler, călăreţ Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 296
trādō -dere -didī -ditum a trace mai departe, a încredinţa Czasownik: 3 koniugacja -ō Interesy/pieniądze 297
flamma -ae f. flacără, foc Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 298
lūx lūcis f. lumina zilei Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 299
unde de unde Przysłówek Miejsce 300
redeō -īre -iī -itum a se întoarce, a reveni Czasownik: nieregularny Ruch 301
sentiō sentīre sēnsī sēnsum a simţi, a auzi, a vedea, a percepe Czasownik: 4 koniugacja Inne 302
aurum -ī n. aur Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 303
cēdō cēdere cessī cessum a merge, a pleca, a ieşi, a ceda Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 304
quō pentru ce motiv; la ce bun; cu ce scop? Przysłówek Zaimki 305
saxum -ī n. bolovan, stâncă, piatră Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 306
ve sau (enclitic) Spójnik Spójniki i przysłówki 307
aetās -tātis f. vârstă, timp al vieţii Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 308
fēlīx -īcis fericit Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 309
loquor loquī locūtus sum a vorbi, a spune Czasownik: deponens Mowa/retoryka 310
quantus -a -um (inter.) cât de mare? (rel.) mărime, cantitate etc. (ca subst.) ce cantitate?; quantī, la ce preţ? Zaimek Zaimki 311
coepī coepisse coeptus a începe Czasownik: nieregularny Czas 312
igitur prin urmare Spójnik Spójniki i przysłówki 313
iūs iūris n. lege, dreptate Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 314
mūtō -āre a schimba Czasownik: 1 koniugacja Robienie 315
inveniō -venīre -vēnī -ventum a găsi, a descoperi Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 316
prīnceps -cipis primul; (ca subst.) căpetenie Przymiotnik: 3 deklinacja Miasto 317
ops opis f. putere, forţă, bogăţie Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 318
recipiō -cipere -cēpī -ceptum a retrage, a aduce înapoi; sē recipere, a-şi reveni Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 319
sōl sōlis m. soare Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 320
cōnsul -ulis m. consul Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 321
orbis -is m. cerc; orbis terrārum: lume Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 322
turba -ae f. zarvă, larmă Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 323
ager agrī m. câmp Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 324
solvō solvere solvī solūtum release, set sail Czasownik: 2 koniugacja Podróżowanie 325
vitium -ī n. greşeală, vină Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 326
vulnus -eris n. rană Rzeczownik: 3 deklinacja Przemoc 327
inde de acolo, din acest moment Przysłówek Miejsce 328
senātus -ūs m. senat Rzeczownik: 4 deklinacja Miasto 329
ūtor ūtī ūsus sum a se folosi de, a întrebuinţa (+ abl.) Czasownik: deponens Robienie 330
cōpia -ae f. belşug; (pl.) trupe Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 331
opus operis n. lucrare Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 332
colō colere coluī cultum a locui, a cultiva Czasownik: 3 koniugacja -ō Zwierzęta i rośliny 333
vōtum -ī n. promisiune solemnă, vot; speranţă Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 334
iugum -ī n. jug; munte, lanţ muntos Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 335
quā unde, cum Zaimek Zaimki 336
tellus tellūris f. pământ, sol Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 337
numerus -ī m. număr Rzeczownik: 2 deklinacja Rozmiary 338
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum a învăţa, a înţelege Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 339
victor -ōris m. cuceritor Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 340
satis, sat îndeajuns, suficient Przysłówek Rozmiary 341
patria -ae f. patrie, ţară Rzeczownik: 1 deklinacja Geografia 342
seu sau dacă; seu ... seu: dacă...sau → sīve Spójnik Spójniki i przysłówki 343
cāsus -ūs m. cădere; ocazie, şansă Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 344
frangō frangere frēgī frāctum a frânge, a rupe Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 345
cīvitās -ātis f. cetăţenie, stat Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 346
nōscō nōscere nōvī nōtum a învăţa, a şti Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 347
proelium -ī n. bătălie Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 348
ēripiō -ripere -ripuī -reptum a smulge, a salva, a sustrage Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 349
mundus -ī m. lume, univers, ceruri Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 350
cursus -ūs m. curs, drum, carieră Rzeczownik: 4 deklinacja Sport 351
vix cu greu, abia Przysłówek Spójniki i przysłówki 352
nāvis -is f. corabie Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 353
lacrima -ae f. lacrimă Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 354
hūmānus -a -um om Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ludzie 355
mollis -e moale, blând, delicat Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 356
maneō manēre mānsī mānsum a rămâne Czasownik: 2 koniugacja Podróżowanie 357
āgmen -minis n. mers, coloană, trupă în marş Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 358
sīdus -eris n. stea, constelaţie Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 359
glōria -ae f. glorie, faimă Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 360
diū: de mult timp Przysłówek Czas 361
sīve dacă; sīve ... sīve: dacă... sau → seu Spójnik Spójniki i przysłówki 362
tamquam ca şi, întocmai ca Przysłówek Spójniki i przysłówki 363
fuga -ae f. fugă, rută Rzeczownik: 1 deklinacja Podróżowanie 364
tūtus -a -um sigur, apărat de Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 365
auris -is f. ureche Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 366
aliēnus -a -um străin Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 367
hūc aici, în acest loc Przysłówek Miejsce 368
taceō -ēre -uī -itum a tăcea; tacitus -a -um, tăcut Czasownik: 2 koniugacja Inne 369
legiō -ōnis f. legiune Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 370
ostendō ostendere ostendī ostentum a arăta, a prezenta Czasownik: 3 koniugacja -ō Inne 371
socius -a -um prietenos; socius -ī m.: aliat, tovarăş Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 372
prōsum prodesse profuī a fi de folos, a face bine, a ajuta (+ dat.) Czasownik: nieregularny Życie w społeczeństwie 373
āra -ae f. altar Rzeczownik: 1 deklinacja Religia i wierzenia 374
lūmen luminis n. lumină Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 375
tegō tegere tēxī tēctum a acoperi, a ascunde Czasownik: 3 koniugacja -ō Oszustwo 376
turpis -e urât; dezgustător Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 377
voluptās -ātis f. plăcere, încântare Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 378
adhūc până în acest moment Przysłówek Miejsce 379
grātia -ae f. farmec, favoare, recunoştinţă Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 380
iniūria -ae f.: nedreptate, pagubă, insultă Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 381
latus -eris n. latură Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 382
dulcis -e dulce Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 383
postquam după Spójnik Czas 384
extrēmus -a -um cel mai îndepărat, ultim, extrem Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 385
tēctum -ī n. acoperiş; clădire, casă Rzeczownik: 2 deklinacja Dom 386
ingenium -ī n. inteligenţă, talent, caracter Rzeczownik: 2 deklinacja Szkoła/wiedza 387
pāx pācis f. pace Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 388
canō canere cecinī cantum a cânta Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 389
iuvō iuvāre iūvī iūtum a ajuta; a încânta, a face plăcere Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 390
campus -ī m. câmp Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 391
claudō claudere clausī clausum a închide Czasownik: 3 koniugacja -ō Dom 392
doceō -ēre -uī doctum a învăţa Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 393
excipiō -cipere -cēpī -ceptum a scoate din Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 394
clārus -a -um clar, limpede Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 395
illīc în acel loc, acolo; illinc: din acel loc Przysłówek Miejsce 396
procul departe Przysłówek Miejsce 397
sacer sacra sacrum sfânt Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 398
mora -ae f. întârziere, piedică Rzeczownik: 1 deklinacja Czas 399
longē departe, departe de Przysłówek Rozmiary 400
super deasupra (adv. şi prep. +ac.) Przysłówek Miejsce 401
errō -āre a rătăci, a greşi Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 402
sēdēs -is f. scaun, sediu, temelie Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 403
cūr de ce? Przysłówek Zaimki 404
coma -ae f. păr, coroană Rzeczownik: 1 deklinacja Ciało 405
aiō a afirma, a spune da; ut āiunt: după cum spun ei Czasownik: nieregularny Mowa/retoryka 406
gaudeō gaudēre gāvīsus sum a se bucura Czasownik: 2 koniugacja Emocje 407
beātus -a -um fericit, prosper, norocos, binecuvântat Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 408
perveniō -venīre -vēnī -ventum a ajunge, a atinge Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 409
vērus -a -um adevărat Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Mowa/retoryka 410
incipiō -cipere -cēpī -ceptum a începe Czasownik: 3 koniugacja -iō Czas 411
parcō parcere pepercī parsum a economisi (+ dat.) Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 412
vestis -is f. veşmânt, îmbrăcăminte, pătură Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 413
similis -e asemănător, similar Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 414
caedēs -is f. măcel, masacru, ucidere Rzeczownik: 3 deklinacja Przemoc 415
ōrdō -īnis m. rang, clasă socială, ordin Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 416
optō -āre a alege Czasownik: 1 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 417
virgō -inis f. fecioară, virgină, copilă Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 418
legō legere lēgī lēctum a culege, a aduna, a citi Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 419
aura -ae f. adiere Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 420
impetus -ūs m. atac, asalt Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 421
fōrma -ae f. formă; frumuseţe Rzeczownik: 1 deklinacja Inne 422
praestō -stāre -stitī -stitum a fi mai presus, a întrece, a dovedi Czasownik: 1 koniugacja Inne 423
aequor aequoris n. suprafaţă întinsă, mare, întinsul apei Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 424
misceō miscēre miscuī mixtum a amesteca Czasownik: 2 koniugacja Woda i powietrze 425
spatium -ī n. spaţiu Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 426
tandem în sfârşit Przysłówek Spójniki i przysłówki 427
īnferus -a -um jos; īnferior: mai jos; īnfimus sau īmus: cel mai de jos Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 428
metuō metuere metuī a se teme Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 429
temptō -āre a încerca, a ispiti Czasownik: 1 koniugacja Robienie 430
trānseō -īre -iī -itum a trece Czasownik: nieregularny Podróżowanie 431
ultimus -a -um ultimul, cel din urmă Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 432
addō -dere -didī -ditum a da, a inspira Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie w społeczeństwie 433
grātus -a -um plăcut; recunoscător Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 434
laudō -āre a lăuda Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 435
nōndum încă nu Przysłówek Spójniki i przysłówki 436
impōnō -ere -posuī -positum a pune, a impune, a aşeza Czasownik: 3 koniugacja -ō Rozmiary 437
somnus -ī m. somn; (pl.) vise Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 438
aciēs -ēī f. tăiş; linie de bătaie, front Rzeczownik: 5 deklinacja Wojna i pokój 439
rūrsus înapoi, din nou Przysłówek Miejsce 440
cupiō -ere -īvī -ītum a dori Czasownik: 3 koniugacja -iō Miłość 441
exspectō -āre a privi, a aştepta Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 442
compōnō -pōnere posuī positum a pune alături, a uni, a alcătui, a compune, a aranja Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 443
laus laudis f. laudă, slavă Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 444
absum abesse āfuī a fi plecat, absent Czasownik: nieregularny Podróżowanie 445
ūsus -ūs m. folosire, utilitate Rzeczownik: 4 deklinacja Szkoła/wiedza 446
velut ca şi, precum, de exemplu Przysłówek Spójniki i przysłówki 447
comes comitis m./f. tovarăş; părtaş, însoţitor Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 448
ob pentru, din cauza, dinaintea (+ac.) Przyimek Miejsce 449
studium -ī n. dorinţă, studiu, învăţătură Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 450
facilis -e uşor Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 451
nūmen -inis n. poruncă, voinţă, putere divină Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 452
sapiēns -ntis înţelept (ca subst.) bărbat înţelept, filosof Przymiotnik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 453
sūmō sūmere sūmpsī sūmptum a apuca, a prinde Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 454
nōbilis -e nobil, distins; (ca subst.) om de neam ales Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 455
quīn (adv.) într-adevăr, de fapt; (conjuncţie) încât să nu (+ subj.) Przysłówek Spójniki i przysłówki 456
fleō flēre flēvī flētum a plânge Czasownik: 2 koniugacja Emocje 457
nōlō nōlle nōluī a nu voi Czasownik: nieregularny Emocje 458
plēnus -a -um plin Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 459
adversus (-um) (adv. şi prep.) potrivnic, opus, în contra Przysłówek Wojna i pokój 460
nemus nemoris n. dumbravă Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 461
cārus -a -um drag Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 462
dēsum -esse -fuī a lipsi, a fi lipsă Czasownik: nieregularny Interesy/pieniądze 463
lēgātus -ī m. sol, trimis Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 464
discō -ere didicī a învăţa, a înţelege Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 465
furor -ōris m. furie, mânie Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 466
amnis -is m. râu, şuvoi Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 467
arbor arboris f. copac Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 468
mox în curând Przysłówek Czas 469
(adv.) acolo, în acel loc Przysłówek Miejsce 470
cīvis -is m./f. cetăţean Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 471
occupō -āre a lua în stăpânire, a cuceri; a o lua înainte (+ infin.) Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 472
spectō -āre a privi la, a considera Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 473
tergum -ī n. spate ā tergō: din spate Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 474
crīmen -inis n. învinuire, acuzaţie Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 475
dōnum -ī n. cadou, dar Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 476
nōtus -a -um obişnuit, vestit, faimos Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 477
sinus -ūs m. îndoitură, cută; golf, adâncitură Rzeczownik: 4 deklinacja Woda i powietrze 478
faciēs -ēī f. înfăţişare, formă Rzeczownik: 5 deklinacja Wzrok i wygląd 479
rumpō rumpere rūpī ruptum a rupe, a întrerupe Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 480
membrum -ī n. membru, parte a corpului Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 481
umquam vreodată Przysłówek Czas 482
aspiciō -ere -spēxī -spectum a privi la, a se uita Czasownik: 3 koniugacja -iō Wzrok i wygląd 483
prius or priusquam înainte Przysłówek Czas 484
templum -ī n. loc sfânt; templu Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 485
āmittō -mittere -mīsī -missum a îndepărta, a izgoni Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 486
pōscō pōscere popōscī a cere; a întreba Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 487
perdō -dere -didī -ditum a distruge Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 488
quamvīs oricât de, chiar dacă Przysłówek Spójniki i przysłówki 489
tener -era -erum uşor, moale Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 490
currus -ūs m. car Rzeczownik: 4 deklinacja Sport 491
precor -ārī a se ruga, a dori cuiva ceva Czasownik: deponens Religia i wierzenia 492
anima -ae f. suflet, suflare Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 493
contingō -tingere -tigī -tactum a atinge, a avea legătură Czasownik: 3 koniugacja -ō Miejsce 494
lībertās -ātis f. libertate Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 495
servus -ī m. sclav Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 496
soror -ōris f. soră Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 497
fluctus -ūs m val, potop, şuvoi Rzeczownik: 4 deklinacja Woda i powietrze 498
quīppe (adv.) într-adevăr, în mod sigur Przysłówek Spójniki i przysłówki 499
exigō -igere -ēgī -āctum a scoate, a goni; a stabili Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 500
fēmina -ae f. femeie Rzeczownik: 1 deklinacja Ludzie 501
nimius -a -um prea mult, prea mare Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 502
fallō fallere fefellī falsum a înşela Czasownik: 3 koniugacja -ō Oszustwo 503
mīror mīrārī mīrātus sum a se minuna de (+ ac.) Czasownik: deponens Emocje 504
classis -is f. flotă, clasă, diviziune Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 505
sedeō sedēre sēdī sessum a şedea Czasownik: 2 koniugacja Dom 506
singulī -ae -a câte unul, fiecare Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 507
mūrus -ī m. zid Rzeczownik: 2 deklinacja Dom 508
noceō nocēre nocuī a dăuna, a face rău Czasownik: 2 koniugacja Przemoc 509
quoniam deoarece, fiindcă Spójnik Spójniki i przysłówki 510
fax facis f. torţă Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 511
intellegō -legere -lēxī -lēctum: a înţelege Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 512
iungō iungere iūnxī iūnctum a lega, a uni Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 513
afferō afferre attulī allātum a aduce Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 514
cōgitō -āre a gândi, a cugeta Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 515
līmen līminis n. prag, barieră Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 516
pūblicus -a -um public, al statului Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miasto 517
queror querī questus sum a se plânge de Czasownik: deponens Emocje 518
exemplum -ī n. exemplu, model, copie Rzeczownik: 2 deklinacja Mowa/retoryka 519
prex precis f. rugăminte, blestem Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 520
dubitō -āre a se îndoi, a şovăi Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 521
odium -ī n. ură Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 522
fundō fundere fūdī fūsum a fonda, a întemeia Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 523
fūnus fūneris n. înmormântare; moarte; trup mort Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 524
nesciō -scīre a nu şti, a nu cunoaşte Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 525
prior prius dinainte, anterior, primul (din doi) Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 526
ūsque până la; fără întrerupere Przysłówek Czas 527
dubius -a -um nehotărât; (ca subst.) îndoială; sine dubiō, fără nicio îndoială Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 528
tendō tendere tetendī tentum a întinde, a merge într-o direcţie, a îndrepta (paşii cuiva) Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 529
pecūnia -ae f. bani Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 530
quemadmodum în ce fel, cum Przysłówek Zaimki 531
spargō spargere sparsī sparsum a împrăştia Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 532
trēs tria trei Liczebnik Rozmiary 533
tangō tangere tetigī tāctum a atinge Czasownik: 3 koniugacja -ō Inne 534
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum a răspunde Czasownik: 2 koniugacja Mowa/retoryka 535
timor -ōris m. teamă Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 536
properō -āre a se grăbi Czasownik: 1 koniugacja Ruch 537
subeō -īre -iī -itum a intra sub; suporta Czasownik: nieregularny Ruch 538
valeō valēre valuī a fi puternic, a fi sănătos, a fi tare; valē: rămâi cu bine! Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 539
condō -dere -didī -ditum a întemeia, a funda; a strânge; a ascunde Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 540
nefās n. indecl. nelegiuire, ticăloşie Rzeczownik: Nieodmienny Sprawiedliwość i prawo 541
quondam odată, odinioară Przysłówek Czas 542
auxilium -ī n. ajutor; (pl.) trupe ajutătoare Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 543
dēserō -ere dēseruī dēsertum a părăsi, a neglija Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 544
nūdus -a -um dezbrăcat, gol Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ciało 545
auctor -ōris m. întemeietor Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 546
animal -ālis n. fiinţă vie, animal Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 547
decus decoris n. frumuseţe, graţie; podoabă, onoare Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 548
salūs -ūtis f. sănătate, salvare Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 549
pateō patēre patuī a fi deschis, a se întinde; a se vedea clar, a fi evident Czasownik: 2 koniugacja Geografia 550
rogō -āre a întreba Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 551
uxor uxōris f. soţie Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 552
abeō -īre -iī -itum a pleca Czasownik: nieregularny Ruch 553
regō regere rēxī rēctum a conduce, a cârmui Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 554
adeō (adv.) până acolo, până într-atâta Przysłówek Spójniki i przysłówki 555
auferō auferre abstulī ablātum a îndepărta Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 556
quantum (adv.) cât? cât de mult? cât de mare! Przysłówek Zaimki 557
senex -is m. bătrân; vârstnic Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 558
frōns frontis f. frunte; partea dinainte, înfăţişare Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 559
propter din cauza (+ ac.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 560
rēgius -a -um regal, regesc Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 561
currō currere cucurrī cursum a fugi Czasownik: 3 koniugacja -ō Sport 562
pellō pellere pepulī pulsum a pune în mişcare, a izbi, a impresiona, a alunga Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 563
dīves dīvitis bogat (poet. dīs, dītis) Przymiotnik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 564
iūdicō -āre a judeca, a hotărâ Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 565
pecus -oris n. oaie, turmă Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 566
potēns potentis puternic Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 567
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum a scrie Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 568
pulcher -chra -chrum frumos Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 569
surgō surgere surrēxī surrēctum a se ridica Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 570
cēterum de altminteri, dar, însă Przysłówek Zaimki 571
careō -ēre -uī a fi lipsit de ceva (+ abl.) Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 572
efficiō -ficere -fēcī -fectum a îndeplini; a produce, a face, a da (+ ut + subj.) Czasownik: 3 koniugacja -iō Robienie 573
ōlim odinioară, odată Przysłówek Czas 574
sermō -ōnis m. conversaţie, discuţie Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 575
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum a pune în mişcare, a pune la treabă Czasownik: 2 koniugacja Sport 576
gradus -ūs m. pas, mers; treaptă, rang Rzeczownik: 4 deklinacja Wojna i pokój 577
agitō -āre a mâna, a goni, a mişca Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 578
fortē din întâmplare Przysłówek Religia i wierzenia 579
honestus -a -um cinstit Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 580
moror morārī morātus sum a întârzia Czasownik: deponens Czas 581
praesidium -ī n. apărare, ajutor Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 582
sonō sonāre sonuī sonitum a suna, a răsuna Czasownik: 1 koniugacja Inne 583
praebeō -ēre -uī -itum a oferi, a prezenta, a da Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 584
regiō -ōnis f. hotar, direcţie Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 585
sententia -ae f. părere, dorinţă Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 586
ācer ācris ācre ascuţit, pătrunzător Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 587
suprā deasupra, peste (adv. şi prep. +ac.) Przyimek Miejsce 588
brevis -e scurt, mic Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 589
citus -a -um grăbit; citō fără întârziere Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 590
cornu -ūs n. corn Rzeczownik: 4 deklinacja Zwierzęta i rośliny 591
ingrātus -a -um: neplăcut, dezagreabil Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 592
moenia -ium n. pl. ziduri, fortificaţii Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 593
vinculum -ī n. legătură, lanţ Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 594
adeō -īre -iī -itum a veni către Czasownik: nieregularny Ruch 595
cēterus -a -um celălalt, ceilalţi, restul Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 596
exeō -īre -iī -itum a ieşi, a pleca Czasownik: nieregularny Ruch 597
mālō mālle māluī a prefera Czasownik: nieregularny Emocje 598
speciēs -ēī f. aspect, înfăţişare Rzeczownik: 5 deklinacja Wzrok i wygląd 599
ultrā dincolo de aceasta, mai departe (adv. şi prep. + ac.) Przyimek Miejsce 600
certē cu siguranţă, în mod sigur Przysłówek Rozmiary 601
imperō -āre a porunci, a ordona Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 602
male (adv.) rău Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 603
prohibeō -ēre -uī -itum a ţine departe, a împiedica Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 604
clāmor -ōris m. strigăt, vuiet Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 605
dōnō -āre a dărui (+ ac. persoană şi abl. Lucru) Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 606
officium -ī n. datorie, ocupaţie, funcţie Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 607
committō -mittere -mīsī -missum a uni, a încredinţa (+ dat.); a comite, a face Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie w społeczeństwie 608
crēscō crēscere crēvī crētum a creşte, a spori Czasownik: 3 koniugacja -ō Zwierzęta i rośliny 609
aequus -a -um egal Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 610
factum -ī n. faptă, realizare Rzeczownik: 2 deklinacja Robienie 611
caedō caedere cecīdī caesum a lovi, a izbi, a ucide Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 612
exīstimō -āre a crede, a considera Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 613
accēdō -cēdere -cessī -cessum a ajunge Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 614
contemnō -temnere -tempsī -temptum a dispreţui,a nesocoti Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 615
pudor pudōris m. ruşine, modestie Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 616
antīquus -a -um vechi, de altădată Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 617
ārdeō ārdēre ārsī ārsum a arde, a fi aprins; a dori Czasownik: 2 koniugacja Powietrze i ogień 618
ibi acolo Przysłówek Miejsce 619
prōvincia -ae f. provincie; funcţie de conducere Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 620
quandō când?; de când; sī quandō: vreodată Przysłówek Zaimki 621
custōs custōdis m. păzitor Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 622
supersum -esse -fuī a mai rămâne, a supravieţui; a fi superior cuiva Czasownik: nieregularny Miejsce 623
dēsinō -sinere -siī -situm a înceta, a părăsi Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 624
fessus -a -um obosit Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 625
praeda -ae f. pradă Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 626
memoria -ae f. memorie, amintire Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 627
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum a împărţi, a despărţi Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 628
pretium -ī n. preţ, valoare; pretium operae: merită oboseala Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 629
pontus -ī m. largul mării, val uriaş Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 630
varius -a -um felurit, schimbător, diferit Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 631
vehō vehere vēxī vectum a transporta; vehor vehī vectus sum: a călători, a călări Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 632
falsus -a -um fals, mincinos Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 633
niger nigra nigrum negru Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 634
oppidum -ī n. cetate Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 635
pondus ponderis n. greutate Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 636
arvum -ī n. ogor, câmpie Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 637
arx arcis f. cetăţuie, citadelă; înălţime Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 638
sors sortis f. soartă, destin; sorţi Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 639
vīnum -ī n. vin Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 640
dīversus -a -um diferit Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 641
orior orīrī ortus sum a se înălţa, a începe Czasownik: deponens Czas 642
ecce iată! Przysłówek Wzrok i wygląd 643
quamquam oricum, deşi Spójnik Spójniki i przysłówki 644
cōnferō cōnferre contulī collātum a aduna, a duce Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 645
facinus facinoris n. faptă, ticăloşie, crimă Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 646
retineō -tinēre -tinuī -tentum a ţine pe loc, a reţine Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 647
spērō -āre a spera Czasownik: 1 koniugacja Emocje 648
plēbs plēbis f. mulţime de oameni Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 649
pūgna -ae f. linie de luptă; bătălie Rzeczownik: 1 deklinacja Przemoc 650
repetō -petere -petīvī -petītum a cere; a reîncepe; a cere înapoi; repeta Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 651
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum a construi, a pune, a aşeza Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 652
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum a apăra Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 653
marītus -ī m. soţ Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 654
cernō cernere crēvī crētum a desluşi, a decide, a observa Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 655
superbus -a -um trufaş, orgolios, măreţ Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 656
adversus -a -um duşmănos, potrivit; nefericit Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 657
morbus -ī m. boală Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 658
sānctus -a -um sfânt, curat, neîntinat Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 659
commūnis -e comun, general Przymiotnik: 3 deklinacja Miasto 660
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum a conduce, a scoate, abate Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 661
rīpa -ae f. mal Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 662
concēdō -cēdere -cessī -cessum a se retrage, a ceda, a renunţa Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 663
hōra -ae f. oră Rzeczownik: 1 deklinacja Jednostki czasu 664
vetō -āre vetuī vetītum a întârzice Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 665
cohors cohortis f. ceată, mulţime, suită Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 666
gīgnō gīgnere genuī genitum a naşte, a crea, a produce Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 667
superō -āre a depăşi, a întrece, a învinge Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 668
maestus -a -um trist, îndurerat; jalnic Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 669
meminī meminisse a-şi aminti Czasownik: nieregularny Szkoła/wiedza 670
impleō -ēre -plēvī -plētum a umple, a completa, a împlini Czasownik: 2 koniugacja Woda i powietrze 671
māgnitūdō -inis f. măreţie Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 672
vacuus -a -um gol Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 673
vagus -a -um rătăcitor, nestatornic Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Podróżowanie 674
vulgus -ī n. and m. mulţime, gloată Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 675
deficiō -ficere -fēcī -fectum a părăsi, a lipsi; a dispărea Czasownik: 3 koniugacja -iō Wojna i pokój 676
occurrō -currere -cucurrī -cursum a întâmpina; a veni în mintea cuiva Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 677
statuō -ere -uī -ūtum a pune, a aşeza, a decide Czasownik: 3 koniugacja -ō Sprawiedliwość i prawo 678
ideō din acest motiv Przysłówek Spójniki i przysłówki 679
praemium -ī n. răsplată avantaj Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 680
praetereā în afară de aceasta, pe lângă aceasta Przysłówek Spójniki i przysłówki 681
tertius -a -um în al treilea rând Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 682
supplicium -ī n. pedeapsă, chin Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 683
vātēs -is m. poet, cântăreţ Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 684
astrum -ī n. stea; constelaţie Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 685
undique din toate părţile, pe toate părţile Przysłówek Miejsce 686
canis -is m./f. câine Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 687
ēdō ēdere ēdidī ēditum a da la iveală, a explica, a săvârşi Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 688
fateor fatērī fassus sum a mărturisi; a declara; a spune da Czasownik: deponens Sprawiedliwość i prawo 689
amīcitia -ae f. prietenie Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 690
aureus -a -um împodobit cu aur; splendid Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Interesy/pieniądze 691
candidus -a -um alb, senin, sincer Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 692
interim între timp Przysłówek Czas 693
frūstrā în zadar, fără rezultat Przysłówek Spójniki i przysłówki 694
lateō latēre latuī a sta ascuns, a fi la adăpost Czasownik: 2 koniugacja Oszustwo 695
os ossis n. os Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 696
sēcūrus -a -um liber de grijă, liniştit; fără grijă Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 697
conveniō -venīre -vēnī -ventum adunare, întâlnire; pact Czasownik: 4 koniugacja Życie w społeczeństwie 698
interficiō -ficere -fēcī -fectum a ucide Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 699
appellō -pellāre a numi, a se adresa, a chema Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 700
dolus -ī m. viclenie, înşelătorie Rzeczownik: 2 deklinacja Oszustwo 701
permittō -mittere -mīsī -missum a permite, a îngădui, a încredinţa Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 702
spīritus -ūs m. suflare, viaţă, spirit Rzeczownik: 4 deklinacja Życie 703
intrā în (+ ac.) Przyimek Miejsce 704
terreō terrēre terruī territum a înfricoşa, a înspăimânta Czasownik: 2 koniugacja Emocje 705
fōns fontis m. izvor, fântână Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 706
invidia -ae f. gelozie, invidie, ură Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 707
pugnō -āre a lupta Czasownik: 1 koniugacja Przemoc 708
augeō augēre auxī auctum a spori Czasownik: 2 koniugacja Robienie 709
littera -ae f. scrisoare (pl.) literatură Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 710
moneō monēre monuī monitum a îndemna, a sfătui Czasownik: 2 koniugacja Mowa/retoryka 711
dīvitiae -ārum f. pl. bogăţii, comori Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 712
experior -perīrī -pertus sum a pune la încercare, a proba Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 713
superī -ōrum m. pl. cei de sus, adică zeii Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 714
ōtium -ī n. odihnă Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 715
vestīgium -ī n. urmă, semn, pas, mers Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 716
sinō sinere sīvī situm a îngădui, a permite Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 717
decet decēre decuīt este corect, potrivit (+ ac. + infin.) Czasownik: bezosobowy Osobowość/Cechy charakterystyczne 718
effundō -fundere -fūdī -fūsum a revărsa Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 719
prōmittō -mittere -mīsī -missum a lăsa să crească, a promite Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 720
fingō fingere fīnxī fīctum a forma, a modela; a închipui Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 721
respicio -ere -spēxī -spectum a privi înapoi, a avea în vedere Czasownik: 3 koniugacja -iō Wzrok i wygląd 722
imperātor -ōris m. conducător, împărat Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 723
vacō vacāre a goli, a avea timp de, a fi lipsit de Czasownik: 1 koniugacja Rozmiary 724
color -ōris m. culoare Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 725
discēdō -ere -cessī -cessum a pleca, a se îndepărat Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 726
gaudium -ī n. plăcere, bucurie, încântare Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 727
caecus -a -um orb, nevăzător; întunecat, obscur Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 728
libet libēre libuit or libitum est este plăcut (+ dat. + infin.) Czasownik: bezosobowy Życie w społeczeństwie 729
centum o sută Liczebnik Rozmiary 730
cōnstō -stāre -stitī a stărui; constat, este un lucru clar că (+ ac. şi infin.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 731
lingua -ae f. limbă; limbaj Rzeczownik: 1 deklinacja Ciało 732
multitūdō -inis f. mulţime, număr Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 733
aeternus -a -um etern, veşnic Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 734
circā în jur de (adv. şi prep. +ac.) Przyimek Miejsce 735
ōrātiō -ōnis f. vorbire, discurs Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 736
potestās -ātis f. putere Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 737
tardus -a -um încet, greoi, lent Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 738
for fārī fātus sum a vorbi Czasownik: deponens Mowa/retoryka 739
humus -ī f. pământ; humī: pe pământ Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 740
testis -is m. mărturie Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 741
īnferō īnferre intulī illātum a aduce, a pricinui; bellum īnferre: a porni la atac Czasownik: nieregularny Wojna i pokój 742
cūrō -āre a se îngriji, a se ocupa (+ ac.) Czasownik: 1 koniugacja Miłość 743
aes aeris n. cupru, bronz Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 744
celer -is -e iute, rapid Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 745
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum a înainta, a merge înainte, a reuşi Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 746
mēnsa -ae f. masă Rzeczownik: 1 deklinacja Dom 747
pius -a -um pios, sfânt, curat Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 748
iūdicium -ī n. judecată, hotărâre, proces Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 749
victōria -ae f. victorie Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 750
damnō -āre a condamna Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 751
rārus -a -um rar, subţire, slab; deosebit, neobişnuit Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 752
tempestas -tātis f. perioadă de timp, anotimp; vreme rea, furtună Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 753
imāgō -inis f. imagine, formă, figură Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 754
ōrō -āre a se ruga Czasownik: 1 koniugacja Religia i wierzenia 755
praeter pe lângă, de-a lungul; în afară, împotriva (+ ac.) Przyimek Miejsce 756
cōnsulō -sulere -suluī -sultum a consulta, a lua măsuri (+ ac.); luând în considerare interesele (+dat) Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 757
iterum din nou Przysłówek Czas 758
porta -ae f. poartă Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 759
intersum -esse -fuī a fi între; a lua parte la (+dat.); este în interesul (+ gen.) Czasownik: nieregularny Miejsce 760
libīdō -inis f. pasiune, poftă, dorinţă Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 761
sustineō sustinēre sustinuī sustentum a ţine sus, a susţine, a suporta Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 762
aliquandō odată, câteodată Przysłówek Czas 763
māiōrēs māiōrum m. străbuni Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 764
reperiō -perīre -pperī -pertum a găsi, a descoperi Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 765
intrō -āre a intra Czasownik: 1 koniugacja Ruch 766
pietās -tātis f. simţul datoriei, afecţiune în special între părinţi şi copii Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 767
barbarus -ī m. străin, barbar Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 768
culpa -ae f. vină, greşeală Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 769
iūstus -a -um drept, corect Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 770
dōnec până ce Spójnik Czas 771
fluō fluere fluxī fluxum a curge Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 772
necesse (indecl. adj.) necesar Przymiotnik: Nieodmienny Interesy/pieniądze 773
reor rērī rātus sum a gândi, a imagina, a presupune, a considera Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 774
tenebrae -brārum f. pl. umbre, întunecimi Rzeczownik: 1 deklinacja Wzrok i wygląd 775
saeculum -ī n. generaţie, timp, epocă Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 776
dīmittō -mittere -mīsī -missum a trimite Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 777
licet chiar dacă Spójnik Sprawiedliwość i prawo 778
cinis cineris m./f. cenuşă Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 779
cōnsistō -sistere -stitī a se aşeza; a consta în Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 780
recēns -ntis nou, proaspăt Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 781
aliter de altfel Przysłówek Spójniki i przysłówki 782
laedō laedere laesī laesum a răni Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 783
probō -āre a aproba, a fi de acors; a convinge pe cineva (dat.) de ceva (ac.) Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 784
doleō -ēre doluī a simţi durere, a suferi Czasownik: 2 koniugacja Emocje 785
quārē cum? de ce? Przysłówek Zaimki 786
antequam înainte Spójnik Czas 787
reliquus -a -um lăsat, rămas Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 788
semel o singură dată Przysłówek Czas 789
ōdī ōdisse a urâ Czasownik: nieregularny Emocje 790
sīcut aşa cum Przysłówek Spójniki i przysłówki 791
peccō -āre a răni Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 792
sēnsus -ūs m. simţământ, emoţie, gândire, sentiment Rzeczownik: 4 deklinacja Emocje 793
exsilium -ī n. exil, loc de exil Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 794
cor cordis n. inimă; cordī est, este plăcut să (+ dat.) Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 795
dēnique în cele din urmă Przysłówek Czas 796
sapientia -ae f. înţelepciune Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 797
statim imediat, pe loc Przysłówek Czas 798
accidō -cidere -cidī a cădea, a se întâmpla Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 799
dēcernō -cernere -crēvī -crētum a decide, a rezolva Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 800
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum a ucide Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 801
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum a coborâ Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 802
hiems hiemis f. iarnă Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 803
contineō -tinēre -tinuī -tentum a conţine, a reţine Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 804
dēferō -ferre -tulī -lātum a aduce, a acorda Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 805
oportet -ēre -uit se cuvine, trebuie (+ ac. + infin.) Czasownik: bezosobowy Życie w społeczeństwie 806
tribūnus -ī m. tribun, titlu de oficial roman, ca mīlitum, plēbis, aerāriī Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 807
bōs bovis m. bou; gen. pl. boum Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 808
īrāscor īrāscī īrātus sum a se mânia; īrātus -a -um: mânios Czasownik: deponens Emocje 809
aeger aegra aegrum bolnav Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 810
forum -ī n. piaţă, forum Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 811
offerō offerre obtulī oblātum a prezenta, a oferi, a expune Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 812
revocō -āre a chema înapoi, a a chema din nou Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 813
cingō cingere cīnxī cīnctum a încinge, a înconjura Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 814
integer -gra -grum: neatins, proaspăt, întreg Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 815
validus -a -um tare, puternic, sănătos Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 816
alō alere aluī alitum a creşte, a hrăni Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 817
flōs flōris m. floare, înflorire Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 818
īctus -ūs m. lovitură, izbire Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 819
colligō -ere -lēgī -lēctum a aduna laolaltă, a strânge Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 820
pergō pergere perrēxī perrēctum a porni; a continua Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 821
praesēns -ntis prezent, imediat, de faţă Przymiotnik: 3 deklinacja Miejsce 822
rēctus -a -um drept, direct Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 823
lātus -a -um larg, mare, amplu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 824
praeceptum -ī n. precept, regulă; ordin Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 825
recēdō -cēdere -cessī -cessum a se retrage, a se îndepărta Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 826
utrum dacă; utrum ... an: dacă ... sau Spójnik Spójniki i przysłówki 827
famēs -is f. foame Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 828
pariō parere peperī partum a da naştere; a împlini Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie 829
appāreō -ēre -uī a se arăta, a fi vizibil Czasownik: 2 koniugacja Wzrok i wygląd 830
quōmodo în ce fel, cum? Spójnik Zaimki 831
error -ōris m. rătăcire; greşeală Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 832
forsitan, fortasse poate că Przysłówek Spójniki i przysłówki 833
convertō -vertere -vertī -versum a se întoarce, a îndrepta, a preface, a schimba Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 834
proficīscor -ficīscī -fectus sum a pleci, a porni, a proveni Czasownik: deponens Podróżowanie 835
secundus -a -um următor; favorabil; (ca numeral) al doilea Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 836
aperiō aperīre aperuī apertum a deschide Czasownik: 4 koniugacja Dom 837
castus -a -um curat, nepătat, cast Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 838
iūdex iūdicis m. judecător Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 839
lapis lapidis m. piatră Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 840
nimis or nimium excesiv Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 841
onus oneris n. povară, greutate Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 842
opera -ae f. muncă, activitate, lucrare Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 843
pauper -eris sărac Przymiotnik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 844
āēr āeris m. aer Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 845
negōtium -ī n. treabă, ocupaţie, afaceri Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 846
pāreō pārēre pāruī a apărea, a se supune Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 847
subitō deodată, pe neaşteptate Przysłówek Czas 848
argentum -ī n. argint, bani Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 849
ūtilis -e folositor Przymiotnik: 3 deklinacja Robienie 850
aethēr aetheris n. cer, aer, văzduh Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 851
mereō merēre meruī meritum a merita; a sluji, a câştiga Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 852
portō -āre a purta o sarcină Czasownik: 1 koniugacja Rozmiary 853
proprius -a -um propriu, particular Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 854
avis -is f. pasăre Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 855
vanus -a -um gol; fals, înşelător Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 856
māteria -ae f. materie, material; temă, motiv Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 857
paucī -ae -a puţini Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 858
voluntās -ātis f. dorinţă, voinţă Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 859
ēgregius -a -um deosebit, excelent Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 860
difficilis -e dificil, greu Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 861
gladius -ī m. sabie Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 862
cibus -ī m. mâncare Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 863
certō -āre a decide prin competiţie; a lupta, a rivaliza Czasownik: 1 koniugacja Sport 864
initium -ī n.: început Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 865
pertineō -tinēre -tinuī a se întinde către, a duce către; a se referi la, a aparţine Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 866
quattuor patru Liczebnik Rozmiary 867
turbō -āre a tulbura, a răscoli, Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 868
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum a epuiza, a consuma, a pierde Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 869
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum a distruge, a ruina Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 870
incidō incidere incidī a cădea în, la; a veni, a se întâmpla Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 871
paulō, paulum puţin, în mică parte Przysłówek Rozmiary 872
hospes hospitis m. oaspete; străin; gazdă Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 873
rīdeō -ēre rīsī rīsum a râde, a râde la Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 874
aevum -i n. veşnicie; vârstă, etate Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 875
audāx audācis curajos, îndrăzneţ Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 876
posterus -a -um următorul Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 877
praetor -ōris m. pretor, comandant, conducător Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 878
rūs rūris n. proprietate la ţară Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 879
differō differre distulī dīlātum a răspândi; a amâna; a se deosebi Czasownik: nieregularny Robienie 880
vītō -āre a evita, a ocoli Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 881
prīvātus -a -um personal, privat Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 882
serviō -īre a fi sclav, a sluji (+ dat.) Czasownik: 4 koniugacja Rodzina i domownicy 883
vereor verērī veritus sum a se teme, a respecta Czasownik: deponens Emocje 884
ingredior -gredī -gressus sum: a intra Czasownik: deponens Ruch 885
addūcō -ere -dūxī -ductum a trage la sine, a aduce, îndemna Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 886
hortor hortārī hortātus sum a îndemna, a sfătui, a îmbărbăta Czasownik: deponens Mowa/retoryka 887
reus -ī m. acuzat, învinuit Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 888
scīlicet în mod sigur Przysłówek Spójniki i przysłówki 889
comparō -āre a pregăti, a prepara; a compara Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 890
perpetuus -a -um neîntreupt, continuu, întreg Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 891
dēsīderō -āre a dori, a cere Czasownik: 1 koniugacja Miłość 892
celebrō -āre a frecventa, a practica, a sărbători Czasownik: 1 koniugacja Miasto 893
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum a îndeplini, a termina; a distruge, a ucide Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 894
intendō -tendere -tendī -tentum: a îndrepta, a susţine Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 895
iūrō -āre a depune jurământ; iūs iūrandum, jurământ Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 896
sōlum doar Przysłówek Rozmiary 897
auctōritās -ātis f. autoritate, influenţă, putere Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 898
iaciō iacere iēcī iactum a arunca, azvârli Czasownik: 3 koniugacja -iō Sport 899
labōrō -āre a lucra; a suferi, a fi strâmtorat Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 900
liber librī m. carte Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 901
lūna -ae f. lună Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 902
prōtinus drept înainte, în faţă Przysłówek Czas 903
aequē la fel de, tot aşa de Przysłówek Sprawiedliwość i prawo 904
cōnor cōnārī cōnātus sum a încerca, a-şi da silinţa Czasownik: deponens Robienie 905
cupīdō -inis f. dorinţă, poftă, patimă Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 906
ferē aproape, cam Przysłówek Spójniki i przysłówki 907
īnsula -ae f.: insulă Rzeczownik: 1 deklinacja Geografia 908
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. fiică; fiu Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina i domownicy 909
narrō -āre a povesti, a relata Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 910
necessitās -tātis f. nevoie, necesitate Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 911
ēgredior ēgredī ēgressus sum a ieşi, a părăsi, a trece dincolo de, a întrece (+ abl.) Czasownik: deponens Podróżowanie 912
poēta -ae m. poet Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 913
decem zece Liczebnik Rozmiary 914
amplus -a -um amplu, larg, spaţios Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 915
aptus -a -um potrivit, apt, propriu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 916
cōnsequor -sequī -secūtus sum a urma, a câştiga, a cuprinde Czasownik: deponens Ruch 917
frequēns -ntis în număr mare, frecvent Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 918
nūntius -ī m. vestitor, veste Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 919
condīciō -ōnis f. întelegere, mod, împrejurare Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 920
convīvium -iī n. sărbătoare, petrecere Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 921
foedus -a -um urât, hidos Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 922
fruor fruī frūctus sum a se bucura, a se folosi de (+ abl.) Czasownik: deponens Emocje 923
num particulă interogativă care cere un răspuns negativ Przysłówek Zaimki 924
albus -a -um alb Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 925
damnum -ī n. pagubă, daună Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 926
frūctus -ūs m. fructe, roade; veselie, încântare Rzeczownik: 4 deklinacja Zwierzęta i rośliny 927
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum a hotărâ, a decide; a gândi, a socoti Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 928
prōdō prōdere prōdidī prōditum a transmite, a dezvălui; a preda, a trăda Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 929
prōpōnō -pōnere -posuī -positum a prezenta, a înfăţisa, a expune, a propune Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 930
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: a stabili; a forma, a instrui Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 931
item asemenea Przysłówek Spójniki i przysłówki 932
magister magistrī m. stăpân, maestru, conducător Rzeczownik: 2 deklinacja Szkoła/wiedza 933
stella -ae f. stea Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 934
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum a înălţa, a creşte Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 935
frūmentum -ī n. grâne Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 936
suscipiō -cipere -cēpī ceptum a privi în sus Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 937
quasi ca şi cum Przysłówek Spójniki i przysłówki 938
sacerdōs -dōtis m./f. preot, preoteasă Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 939
vīcīnus -a -um venit, apropiat Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 940
caveō cavēre cāvī cautum a se feri, a se păzi Czasownik: 2 koniugacja Przemoc 941
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum a alege, a scoate Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 942
familia -ae f. familie Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina i domownicy 943
paene aproape Przysłówek Spójniki i przysłówki 944
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum a o lua înainte, a indica, a preda Czasownik: 3 koniugacja -iō Mowa/retoryka 945
sānus -a -um sănătos Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 946
potis -e capabil, posibil, în stare Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 947
prīncipium -ī n. început Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 948
sepulcrum -ī n. mormânt, loc de îngropare Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 949
mortālis -e muritor, supus morţii; (ca subst.) om Przymiotnik: 3 deklinacja Życie 950
epistula -ae f. scrisoare Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 951
inimīcus -a -um: neprietenos; (ca subst.) duşman Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 952
interrogō -āre a pune o întrebare (+ ac.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 953
cōnsuētūdo -inis f. obişnuinţă, obicei Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 954
illūc în acel loc Przysłówek Miejsce 955
dīgnitās -ātis f. merit, demnitate, onaore Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 956
fugō -āre a pune pe fugă Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 957
afficiō -ficere -fēcī -fectum a face să sufere, a izbi, a impresiona (+ abl.) Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie w społeczeństwie 958
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum a adăuga, a folosi, a arăta Czasownik: 2 koniugacja Robienie 959
caelestis -e din sau în ceruri; caelestēs, zeii Przymiotnik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 960
mulier -eris f. femeie Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 961
dīvus -a -um divin, minunat, extraordinar; (ca subst.) un zeu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 962
arbitror arbitrārī arbitrātus sum a socoti, a fi de părere Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 963
posteā după aceea, apoi Przysłówek Czas 964
aedēs -is f. locuinţă; (pl.) case Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 965
fābula -ae f. poveste, istorisire Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 966
celeriter repede Przysłówek Czas 967
plērus- plēra- plērumque cea mai mare parte, majoritatea Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 968
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum a se linişti; a se potoli Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 969
quotiēns inter. de câte ori? cât de des? rel. ori de câte ori Przysłówek Zaimki 970
scientia -ae f. cunoaştere Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 971
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum a admite, a mărturisi; a vădi, a arăta Czasownik: deponens Sprawiedliwość i prawo 972
dīligō -ligere -lēxī -lēctum a iubi, a preţui Czasownik: 3 koniugacja -ō Miłość 973
plērumque în general Przysłówek Rozmiary 974
dormiō -īre a dormi Czasownik: 4 koniugacja Życie 975
volucris -is f./m. pasăre Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 976
volucer -cris -cre zburător, înaripat Przymiotnik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 977
creō -āre a crea; a alege Czasownik: 1 koniugacja Robienie 978
fidēlis -e devotat Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 979
indicō -āre a arăta, a face cunoscut Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 980
hodiē astăzi Przysłówek Jednostki czasu 981
disciplīna -ae f. învăţare, instruire, disciplină Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 982
vērē cu adevărat Przysłówek Mowa/retoryka 983
aegrē cu greu, anevoie Przysłówek Życie 984
fore viitor indicativ activ al verbului ”a fi” Czasownik: nieregularny Życie 985
advertō -vertere -vertī -versum a întoarce spre Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 986
adveniō -īre -vēnī -ventum a ajunge la Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 987
pendō pendere pependī pēnsum a cântări, a socoti; a plăti Czasownik: 3 koniugacja -ō Interesy/pieniądze 988
studeō -ēre -uī a dori, a se îndeletnici, a căuta (+ dat.) Czasownik: 2 koniugacja Emocje 989
ascendō -ere -scendī -scēnsum a se urca, a se înălţa Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 990
vulgō în mod obişnuit, în masă, cu duiumul Przysłówek Miasto 991
breviter pe scurt Przysłówek Rozmiary 992
fors fortis f. întâmplare, soartă Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 993
fēlīciter din fericire Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 994
revertō -vertere -vertī a se întoarce Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 995
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum a declara, a proclama Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 996
mundus -a -um curat, şlefuit, elegant Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 997
CSVXMLPlain Text Document