Hasło Definicja Część Mowysort descending Grupa Semantyczna Frekwencja
222
antīquus -a -um dawny, stary Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 617
validus -a -um silny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 816
ingrātus -a -um: niemiły, nieprzyjemny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 592
vanus -a -um pusty; fałszywy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 856
nōtus -a -um znany Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 477
singulī -ae -a pojedynczo Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 507
varius -a -um różny, różnorodny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 631
reliquus -a -um pozostały, reszta Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 788
aptus -a -um odpowiedni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 916
fessus -a -um zmęczony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 625
novus -a -um nowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 139
inimīcus -a -um: nieprzyjacielski, wrogi Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 952
hūmānus -a -um ludzki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ludzie 355
tener -era -erum delikatny, młody Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 490
superbus -a -um próżny, wyniosły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 656
nūdus -a -um nagi, pusty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ciało 545
dubius -a -um wątpliwy, sine dubiō, bez wątpienia Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 528
beātus -a -um szczęśliwy, pomyślny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 408
proprius -a -um własny, właściwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 854
nūllus -a -um żaden Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 49
372
secundus -a -um następny; pomyślny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 836
perpetuus -a -um ciągły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 891
longus -a -um długi, daleki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 142
iūstus -a -um sprawiedliwy, prawy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 770
ūllus -a -um jakiś Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 178
sēcūrus -a -um bezpieczny, spokojny, bez trosk Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 697
dexter -tra -trum prawy; dextera -ae f.: prawa ręka Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miejsce 260
superus -a -um górny, znajdujący się u góry Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 99
ultimus -a -um najdalszy, ostatni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 432
albus -a -um biały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 925
tertius -a -um trzeci Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 682
integer -gra -grum: nietknięty, cały, świeży Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 815
miser misera miserum nieszczęśliwy, żałosny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 137
bonus -a -um dobry Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 68
cūnctus -a -um razem, wszyscy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 292
37
dūrus -a -um trudny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 249
pūblicus -a -um publiczny, państwowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miasto 517
aliēnus -a -um obcy, odmienny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 367
certus -a -um pewny, stały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 285
sōlus -a -um sam, jedyny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 176
maestus -a -um smutny; zasmucający Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 669
cēterus -a -um pozostały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 596
pius -a -um obowiązkowy, sprawiedliwy, pobożny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 748
dīgnus -a -um godny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 291
extrēmus -a -um ostatni, najdalszy, końcowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 385
tōtus -a -um cały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 78
caecus -a -um ślepy; ciemny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 728
suus -a -um jego, swój Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 27
laetus -a -um radosny, zadowolony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 262
plēnus -a -um pełny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 459
ūnus -a -um jeden Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 53
alter altera alterum drugi z dwóch Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 148
māgnus -a -um wielki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 25
foedus -a -um brzydki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 922
vērus -a -um prawdziwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Mowa/retoryka 410
pulcher -chra -chrum piękny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 569
altus -a -um wysoki; głęboki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 159
plērus- plēra- plērumque największa część, większość Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 968
vester vestra vestrum wasz Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 282
parvus -a -um mały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 143
590
adversus -a -um przeciwstawny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 657
latus -eris n. bok, flanka Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 824
prīmus -a -um pierwszy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 91
grātus -a -um miły, wdzięczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 434
198
dīversus -a -um różny, różnorodny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 641
malus -a -um zły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 227
rārus -a -um niegęsty; rzadki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 752
ēgregius -a -um wyjątkowy, nadzwyczajny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 860
sacer sacra sacrum święty, poświęcony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 398
candidus -a -um jasny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 692
clārus -a -um jasny, sławny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 395
falsus -a -um fałszywy, nieprawdziwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 633
niger nigra nigrum czarny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 634
aeger aegra aegrum chory Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 810
paucī -ae -a nieliczni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 858
vōs wy; (gen.) vestrum/vestrī, (dat./abl.) vōbīs, (acc.) vōs Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 130
prīvātus -a -um prywatny, osobisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 882
vīcīnus -a -um bliski, sąsiedni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 940
tantus -a -um tak wielki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 105
amplus -a -um wielki, obszerny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 915
dīvus -a -um boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 962
saevus -a -um wściekły, zły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 244
tardus -a -um powolny, późny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 738
nimius -a -um zbyt wielki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 502
rēctus -a -um prosty, prawidłowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 823
tūtus -a -um bezpieczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 365
aequus -a -um równy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 610
43
sānctus -a -um święty, poświęcony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 659
līber lībera līberum wolny; līberī (m. pl.): dzieci Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 229
tuus -a -um twój Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 44
medius -a -um środkowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miejsce 162
cārus -a -um drogi Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 462
sānus -a -um zdrowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 946
honestus -a -um poważany Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 580
vacuus -a -um pusty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 673
mundus -a -um czysty, elegancki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 997
castus -a -um czysty, nienaruszony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 838
īnferus -a -um niski; īnferior: niższy; īnfimus lub īmus: najniższy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 428
posterus -a -um następny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 877
vagus -a -um zmienny, chwiejny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Podróżowanie 674
rēgius -a -um królewski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 561
aureus -a -um złoty; wspaniały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Interesy/pieniądze 691
aeternus -a -um wieczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 734
similis -e podobny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 414
ingēns ingentis wielki, ogromny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 202
potēns potentis mocny, w stanie coś zrobić Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 567
potis -e mocny, w stanie coś zrobić Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 947
commūnis -e powszechny, zwyczajowy Przymiotnik: 3 deklinacja Miasto 660
celer -is -e szybki Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 745
fidēlis -e wierny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 979
dulcis -e słodki Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 383
praesēns -ntis obecny, gotowy Przymiotnik: 3 deklinacja Miejsce 822
ācer ācris ācre ostry Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 587
pār paris równy Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 281
difficilis -e trudny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 861
brevis -e krótki, powierzchowny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 589
mollis -e miękki, delikatny Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 356
tālis tāle taki Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 203
facilis -e prosty Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 451
960
volucer -cris -cre latający Przymiotnik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 977
trīstis -e smutny, bolesny Przymiotnik: 3 deklinacja Emocje 275
prīnceps -cipis dowódca, twórca Przymiotnik: 3 deklinacja Miasto 317
gravis -e ciężki, powazny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 140
dīves dīvitis bogaty (poet. dīs, dītis) Przymiotnik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 564
vetus veteris stary Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 295
prior prius wcześniejszy Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 526
mortālis -e śmiertelny Przymiotnik: 3 deklinacja Życie 950
recēns -ntis nowy, młody Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 781
audāx audācis śmiały; zuchwały Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 876
fortis -e odważny, dzielny, silny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 286
omnis -e cały, każdy Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 18
pauper -eris biedny Przymiotnik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 844
levis -e lekki, trywialny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 220
turpis -e brzydki, haniebny Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 377
455
frequēns -ntis częsty, liczny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 918
sapiēns -ntis mędrzec Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 453
fēlīx -īcis szczęśliwy Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 309
ūtilis -e użyteczny Przymiotnik: 3 deklinacja Robienie 850
necesse (indecl. adj.) konieczne Przymiotnik: Nieodmienny Interesy/pieniądze 773
mīlle (pl.) mīlia tysiąc Liczebnik Rozmiary 247
centum sto Liczebnik Rozmiary 730
duo duae duo dwa Liczebnik Rozmiary 221
trēs tria trzy Liczebnik Rozmiary 533
decem dziesięć Liczebnik Rozmiary 914
quattuor cztery Liczebnik Rozmiary 867
subitō nagle Przysłówek Czas 848
satis, sat dość, wystarczająco Przysłówek Rozmiary 341
531
ferē prawie Przysłówek Spójniki i przysłówki 907
simul jednocześnie Przysłówek Czas 274
deinde/dein następnie Przysłówek Czas 150
vulgō zwykle, ogólnie Przysłówek Miasto 991
frūstrā na próżno Przysłówek Spójniki i przysłówki 694
etiam też Przysłówek Spójniki i przysłówki 67
dēnique w końcu Przysłówek Czas 796
hūc to tego miejsca Przysłówek Miejsce 368
super nad (przysł. i przyim. +acc.) Przysłówek Miejsce 401
scīlicet oczywiście Przysłówek Spójniki i przysłówki 889
92
celeriter szybko Przysłówek Czas 967
quidem na pewno Przysłówek Spójniki i przysłówki 136
longē daleko, długo Przysłówek Rozmiary 400
vix ledwie, właśnie Przysłówek Spójniki i przysłówki 352
quīn (przysł.) nawet; (spójnik) żeby nie (+ con.) Przysłówek Spójniki i przysłówki 456
num partykuła pytajna sugerująca negatywną odpowiedź Przysłówek Zaimki 924
bene dobrze Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 235
iam już Przysłówek Czas 34
quīppe (przysł.) oczywiście Przysłówek Spójniki i przysłówki 499
velut tak jak Przysłówek Spójniki i przysłówki 447
paene prawie Przysłówek Spójniki i przysłówki 944
prōtinus bez przerwy, naprzód Przysłówek Czas 903
ne (enclitic) czy? Przysłówek Zaimki 238
certē z pewnością Przysłówek Rozmiary 601
ibi tam Przysłówek Miejsce 619
sōlum tylko Przysłówek Rozmiary 897
numquam nigdy Przysłówek Czas 251
nunc teraz Przysłówek Czas 50
modo właśnie, dopiero co; modo ... modo: już to ... już to, czasem… czasem Przysłówek Czas 152
umquam kiedyś; nec umquam, nigdy Przysłówek Czas 482
aliquandō kiedyś, czasem Przysłówek Czas 763
semel jeden raz Przysłówek Czas 789
cēterum ale, zresztą Przysłówek Zaimki 571
ideō toteż Przysłówek Spójniki i przysłówki 679
praetereā poza tym Przysłówek Spójniki i przysłówki 681
vērē w istocie Przysłówek Mowa/retoryka 983
ecce oto Przysłówek Wzrok i wygląd 643
breviter krótko Przysłówek Rozmiary 992
cūr dlaczego? Przysłówek Zaimki 404
semper zawsze Przysłówek Czas 149
tot tyle Przysłówek Rozmiary 259
magis bardziej Przysłówek Spójniki i przysłówki 90
305
adeō (przysł.) aż dotąd, tak Przysłówek Spójniki i przysłówki 555
300
aliter inaczej Przysłówek Spójniki i przysłówki 782
interim w międzyczasie Przysłówek Czas 693
vērō ale, rzeczywiście Przysłówek Spójniki i przysłówki 280
undique wszędzie, zewsząd Przysłówek Miejsce 686
quondam kiedyś, pewnego razu Przysłówek Czas 542
illīc tam, na tamtym miejscu; illinc: stamtąd Przysłówek Miejsce 396
plērumque zwykle Przysłówek Rozmiary 974
adhūc aż do tej pory Przysłówek Miejsce 379
parum za mało Przysłówek Rozmiary 204
illūc do tamtego miejsca Przysłówek Miejsce 955
tam tak Przysłówek Spójniki i przysłówki 96
male (przysł.) źle Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 603
quotiēns ile razy? Przysłówek Zaimki 970
prīmum najpierw, po pierwsze Przysłówek Czas 252
rūrsus z powrotem, wstecz Przysłówek Miejsce 440
diū: długo Przysłówek Czas 361
adversus (-um) (przysł. i przyim.) naprzeciw Przysłówek Wojna i pokój 460
tamquam tak jak Przysłówek Spójniki i przysłówki 363
tandem w końcu Przysłówek Spójniki i przysłówki 427
833
29
tum or tunc wtedy, następnie Przysłówek Czas 56
fortē przypadkiem, może Przysłówek Religia i wierzenia 579
ōlim kiedyś Przysłówek Czas 574
haud nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 226
tantum, tantummodo tylko Przysłówek Rozmiary 216
statim natychmiast, zaraz Przysłówek Czas 798
aegrē z trudem Przysłówek Życie 984
(przysł.) tam, do tego miejsca Przysłówek Miejsce 470
saepe często Przysłówek Czas 145
paulō, paulum mało Przysłówek Rozmiary 872
quamvīs chociaż Przysłówek Spójniki i przysłówki 489
nimis or nimium zbyt, za bardzo Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 841
prius or priusquam zanim Przysłówek Czas 484
aequē tak samo, równo Przysłówek Sprawiedliwość i prawo 904
hīc tu; hinc: stąd Przysłówek Miejsce 80
quandō kiedy?; skoro; sī quandō: jeśli kiedykolwiek Przysłówek Zaimki 621
mox wkrótce Przysłówek Czas 469
quantum (przysł.) ile? jak bardzo? Przysłówek Zaimki 557
sīc tak, w ten sposób; sīc ... ut: tak … jak Przysłówek Spójniki i przysłówki 79
ita tak, w taki sposób Przysłówek Spójniki i przysłówki 120
hodiē dzisiaj Przysłówek Jednostki czasu 981
ūsque aż do Przysłówek Czas 527
sīcut tak jak Przysłówek Spójniki i przysłówki 791
inde stąd Przysłówek Miejsce 328
quārē jak? dlaczego? Przysłówek Zaimki 786
item również Przysłówek Spójniki i przysłówki 932
procul daleko Przysłówek Miejsce 397
quasi jakby Przysłówek Spójniki i przysłówki 938
ut, utī jak (+ indic.); tak, że, żeby (+ con.) Przysłówek Spójniki i przysłówki 15
fēlīciter szczęśliwie Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 994
nōn nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 6
posteā następnie Przysłówek Czas 964
nōndum jeszcze nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 436
iterum znów Przysłówek Czas 758
postquam następnie Spójnik Czas 384
licet chociaż Spójnik Sprawiedliwość i prawo 778
dōnec aż do Spójnik Czas 771
et i Spójnik Spójniki i przysłówki 1
utrum czy; utrum ... an: czy ... czy Spójnik Spójniki i przysłówki 827
aut lub Spójnik Spójniki i przysłówki 24
autem ale, lecz; następnie Spójnik Spójniki i przysłówki 123
nam or namque bowiem, ponieważ Spójnik Spójniki i przysłówki 61
quia because Spójnik Spójniki i przysłówki 132
ac a także, i; (po comp.) niż; simul ac, jak tylko; → atque Spójnik Spójniki i przysłówki 36
sīve czy; sīve ... sīve: czy ... czy → seu Spójnik Spójniki i przysłówki 362
ve lub (enklityka) Spójnik Spójniki i przysłówki 307
vel albo; vel ... vel: albo … albo Spójnik Spójniki i przysłówki 141
dum podczas gdy (+ indic.); dopóki (+ con.); o ile (+ con.) Spójnik Czas 103
sed ale Spójnik Spójniki i przysłówki 20
ażeby nie Spójnik Spójniki i przysłówki 47
nec i nie; nec ... nec, ani ... ani; → neque Spójnik Spójniki i przysłówki 19
igitur więc, toteż Spójnik Spójniki i przysłówki 313
quōmodo w jaki sposób? Spójnik Zaimki 831
quoniam ponieważ, skoro Spójnik Spójniki i przysłówki 510
quoque także Spójnik Spójniki i przysłówki 76
tamen jednakże Spójnik Spójniki i przysłówki 58
neque i nie; neque ... neque, ani ... ani; → nec Spójnik Spójniki i przysłówki 72
at ale Spójnik Spójniki i przysłówki 74
atque a także, i; (po comp.) niż; simul atque, skoro tylko; → ac Spójnik Spójniki i przysłówki 35
nisi, nī jeśli nie Spójnik Spójniki i przysłówki 100
enim bowiem Spójnik Zaimki 57
quamquam jednak, chociaż Spójnik Spójniki i przysłówki 644
seu albo; seu ... seu: albo ... albo → sīve Spójnik Spójniki i przysłówki 343
an czy (w pytaniach); utrum ... an: czy ... Czy Spójnik Spójniki i przysłówki 94
jeśli, gdyby Spójnik Spójniki i przysłówki 16
itaque przeto, toteż Spójnik Spójniki i przysłówki 208
ergō więc Spójnik Spójniki i przysłówki 134
uterque utraque utrumque obaj Spójnik Rozmiary 243
que i (enklityka) Spójnik Spójniki i przysłówki 4
antequam najpierw Spójnik Czas 787
coma -ae f. włosy Rzeczownik: 1 deklinacja Ciało 405
mēnsa -ae f. stół Rzeczownik: 1 deklinacja Dom 747
causa -ae f. przyczyna; gen. + causā, z powodu, ze względu na, dla Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 107
tenebrae -brārum f. pl. ciemności Rzeczownik: 1 deklinacja Wzrok i wygląd 775
fuga -ae f. ucieczka Rzeczownik: 1 deklinacja Podróżowanie 364
vīta -ae f. życie Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 87
scientia -ae f. wiedza Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 971
lingua -ae f. język Rzeczownik: 1 deklinacja Ciało 732
littera -ae f. litera, (pl.) literatura, list Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 710
aqua -ae f. woda Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 272
iniūria -ae f.: niesprawiedliwość, krzywda Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 381
nātūra -ae f. natura Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 180
āra -ae f. ołtarz Rzeczownik: 1 deklinacja Religia i wierzenia 374
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. córka; syn Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina i domownicy 909
praeda -ae f. zdobycz, rabunek Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 626
terra -ae f. ziemia Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 70
culpa -ae f. wina Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 769
īnsula -ae f.: wyspa Rzeczownik: 1 deklinacja Geografia 908
prōvincia -ae f. prowincja; urząd Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 620
lūna -ae f. księżyc Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 902
flamma -ae f. płomień, ogień Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 298
umbra -ae f. cień, ciemność Rzeczownik: 1 deklinacja Wzrok i wygląd 257
lacrima -ae f. łza Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 354
puella -ae f. dziewczyna; kochanka Rzeczownik: 1 deklinacja Ludzie 233
unda -ae f. fala, woda Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 207
cūra -ae f. troska, staranie Rzeczownik: 1 deklinacja Miłość 186
pūgna -ae f. walka Rzeczownik: 1 deklinacja Przemoc 650
fābula -ae f. opowieść, historia Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 966
rīpa -ae f. brzeg rzeki Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 662
glōria -ae f. chwała, sława Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 360
sententia -ae f. opinia, sąd Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 586
disciplīna -ae f. nauczanie; nauka Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 982
mora -ae f. zwłoka, przeszkoda Rzeczownik: 1 deklinacja Czas 399
poena -ae f. kara Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 223
grātia -ae f. wdzięk; łaska; wdzięczność Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 380
amīcitia -ae f. przyjaźń Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 690
poēta -ae m. poeta Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 913
fōrma -ae f. kształt; piękno Rzeczownik: 1 deklinacja Inne 422
invidia -ae f. zazdrość, nieżyczliwość Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 707
patria -ae f. ojczyzna, kraj Rzeczownik: 1 deklinacja Geografia 342
īra irae f. gniew Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 187
via -ae f. droga, ulica Rzeczownik: 1 deklinacja Podróżowanie 196
fāma -ae f. plotka, fama Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 278
turba -ae f. tłum, hałas Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 323
dīvitiae -ārum f. pl. bogactwo, majątek Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 712
porta -ae f. bramy Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 759
fortūna -ae f. los, szczęście Rzeczownik: 1 deklinacja Religia i wierzenia 138
familia -ae f. dom; rodzina Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina i domownicy 943
opera -ae f. trud, praca Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 843
stella -ae f. gwiazda Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 934
victōria -ae f. zwycięstwo Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 750
951
anima -ae f. życie, oddech Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 493
māteria -ae f. materiał, temat, przyczyna; talent Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 857
pecūnia -ae f. pieniądz Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 530
aura -ae f. lekki wiatr, bryza Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 420
fēmina -ae f. kobieta Rzeczownik: 1 deklinacja Ludzie 501
silva -ae f. las, obfitość Rzeczownik: 1 deklinacja Zwierzęta i rośliny 234
memoria -ae f. pamięć Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 627
cōpia -ae f. obfitość; (pl.) wojsko Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 331
sapientia -ae f. wiedza Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 797
hōra -ae f. godzina Rzeczownik: 1 deklinacja Jednostki czasu 664
ingenium -ī n. talent, zdolność Rzeczownik: 2 deklinacja Szkoła/wiedza 387
rēgnum -ī n. królestwo, panowanie Rzeczownik: 2 deklinacja Geografia 121
frūmentum -ī n. ziarno, zboże Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 936
aurum -ī n. złoto Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 303
aevum -i n. wieczność; czas; życie Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 875
mūrus -ī m. mur Rzeczownik: 2 deklinacja Dom 508
saxum -ī n. skała, klif Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 306
iūdicium -ī n. sąd, decyzja, proces Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 749
vulgus -ī n. and m. tłum, masa ludzi Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 675
ferrum -ī n. żelazo, broń Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 231
dōnum -ī n. dar Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 476
auxilium -ī n. pomoc, wsparcie; (pl.) posiłki Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 543
iugum -ī n. jarzmo; grzbiet górski Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 335
vitium -ī n. błąd, wada Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 326
ager agrī m. pole Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 324
initium -ī n.: początek Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 865
praeceptum -ī n. rada; rozkaz Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 825
barbarus -ī m. obcokrajowiec, barbarzyńca Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 768
exemplum -ī n. przykład, kopia Rzeczownik: 2 deklinacja Mowa/retoryka 519
humus -ī f. ziemia; humī: na ziemi Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 740
perīculum -ī n. niebezpieczeństwo Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 265
superī -ōrum m. pl. bogowie Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 714
tergum -ī n. tył, plecy; ā tergō: od tyłu Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 474
locus -ī m. miejsce; loca (n. pl.) region Rzeczownik: 2 deklinacja Geografia 62
bellum -ī n. wojna Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 86
nātus -ī m. syn Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 211
praemium -ī n. nagroda, korzyść Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 680
ōtium -ī n. czas wolny Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 715
beneficium -ī n. uprzejmość, dobrodziejstwo Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 182
numerus -ī m. liczba Rzeczownik: 2 deklinacja Rozmiary 338
praesidium -ī n. ochrona, warownia Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 582
supplicium -ī n. kara, prośba Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 683
argentum -ī n. srebro, pieniądz Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 849
ventus -ī m. wiatr Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 269
gaudium -ī n. radość, przyjemność Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 727
arma -ōrum n. pl. broń, rynsztunek Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 98
verbum -ī n. słowo Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 188
exsilium -ī n. wygnanie Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 794
nūntius -ī m. poseł; wiadomość Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 919
somnus -ī m. sen Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 438
modus -ī m. sposób, miara Rzeczownik: 2 deklinacja Rozmiary 195
reus -ī m. winny, oskarżony Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 888
arvum -ī n. pole uprawne, rola Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 637
puer puerī m. chłopiec; sługa Rzeczownik: 2 deklinacja Ludzie 191
cibus -ī m. jedzenie Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 863
magister magistrī m. mistrz, nauczyciel, przełożony Rzeczownik: 2 deklinacja Szkoła/wiedza 933
cōnsilium -ī n. plan; porada, rada Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 217
gladius -ī m. miecz Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 862
negōtium -ī n. interes, zajęcie Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 846
pretium -ī n. cena, wartość; pretium operae est: opłaca się, warto Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 629
oculus -ī m. oko Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 206
spatium -ī n. przestrzeń Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 426
astrum -ī n. gwiazda; konstelacja gwiazd Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 685
vestīgium -ī n. ślad, trop, miejsce Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 716
morbus -ī m. choroba Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 658
caelum -ī n. niebo Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 117
sepulcrum -ī n. grób, miejsce pochówku Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 949
imperium -ī n. dowództwo, władza Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 200
tribūnus -ī m. trybun, tytuł różnych urzędników rzymskich (np. mīlitum, plēbis, aerāriī) Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 807
odium -ī n. nienawiść Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 522
campus -ī m. pole Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 391
factum -ī n. czyn, postępek Rzeczownik: 2 deklinacja Robienie 611
damnum -ī n. szkoda, kara Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 926
officium -ī n. służba, obowiązek Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 607
prīncipium -ī n. początek Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 948
lēgātus -ī m. poseł; dowódca w zastępstwie konsula Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 464
pontus -ī m. morze Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 630
saeculum -ī n. pokolenie, wiek, stulecie Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 776
deus -ī m.; dea -ae f. bóg; bogini Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 42
populus -ī m. lud Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 122
vōtum -ī n. przyczenie, ślub, obietnica, modlitwa, przekleństwo Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 334
servus -ī m. niewolnik Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 496
marītus -ī m. mąż Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 654
forum -ī n. forum, plac targowy Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 811
tēctum -ī n. dach; budynek, dom Rzeczownik: 2 deklinacja Dom 386
fātum -ī n. los; śmierć Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 157
oppidum -ī n. miasto Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 635
equus -ī m. koń Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 248
liber librī m. książka Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 901
animus -ī m. duch, umysł Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 40
membrum -ī n. część ciała Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 481
studium -ī n. zajęcie, chęć Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 450
vinculum -ī n. więzy, sznur Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 594
castrum -ī n. zamek, twierdza (zazwyczaj w liczbie mnogiej) Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 224
tēlum -ī n. pocisk, broń Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 255
annus -ī m. rok Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 167
sīgnum -ī n. znak, chorągiew Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 261
dolus -ī m. podstęp Rzeczownik: 2 deklinacja Oszustwo 701
convīvium -iī n. uczta Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 921
vīnum -ī n. wino Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 640
241
proelium -ī n. bitwa Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 348
vir virī m. mężczyzna, mąż Rzeczownik: 2 deklinacja Ludzie 85
mundus -ī m. świat, ziemia, niebo Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 350
templum -ī n. święte miejsce; świątynia Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 485
color -ōris m. kolor Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 725
mēns mentis f. umysł Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 173
auris -is f. ucho Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 366
ōrātiō -ōnis f. mowa Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 736
cor cordis n. serce; cordī est, leżeć na sercu, być drogim (+ dat.) Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 795
virgō -inis f. panna, dziewica, dziewczyna Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 418
aethēr aetheris n. eter, niebo Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 851
error -ōris m. błądzenie; błąd Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 832
mūnus mūneris n. dar; obowiązek; (pl.) widowisko Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 276
tempus -oris n. czas Rzeczownik: 3 deklinacja Czas 89
orbis -is m. krąg; orbis terrārum: świat Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 322
iūdex iūdicis m. sędzia Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 839
virtūs -ūtis f. cnota, doskonałość moralna, męstwo Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 111
hospes hospitis m. gość, przyjaciel; obcy; gospodarz Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 873
comes comitis m./f. towarzysz Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 448
potestās -ātis f. moc, władza Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 737
ōrdō -īnis m. rząd, ranga Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 416
corpus corporis n. ciało Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 75
vīs f. moc; (acc.) vim, (abl.) vī; (pl.) vīrēs, siła Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 115
scelus -eris n. występek, grzech Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 154
hostis -is m./f. wróg, obcy Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 93
līmen līminis n. próg Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 516
vulnus -eris n. rana Rzeczownik: 3 deklinacja Przemoc 327
vātēs -is m. poeta, wieszcz Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 684
nox noctis f. noc Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 119
ōs ōris n. usta, twarz Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 147
lītus -oris n. brzeg Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 245
uxor uxōris f. żona Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 552
mīles -itis m. żołnierz Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 161
os ossis n. kość Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 696
āgmen -minis n. pochód wojska Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 358
fūnus fūneris n. pogrzeb; śmierć; trup Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 524
crīmen -inis n. oskarżenie, zbrodnia Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 475
iūs iūris n. prawo, sąd Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 314
sōl sōlis m. słońce Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 320
condīciō -ōnis f. układ, warunek Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 920
furor -ōris m. furia, gniew, wściekłość Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 466
nāvis -is f. okręt Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 353
arbor arboris f. drzewo Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 468
fīnis -is m. koniec, granica Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 236
nūmen -inis n. wola bóstwa; bóstwo Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 452
iuvenis -is m. młodzieniec Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 277
lūmen luminis n. światło Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 375
pēs pedis m. stopa Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 199
testis -is m. świadek Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 741
bōs bovis m. wół, krowa; gen. pl. boum Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 808
cupīdō -inis f. chęć, żądza Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 906
labor -ōris m. praca, trud Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 201
sēdēs -is f. siedzenie, mieszkanie Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 403
lūx lūcis f. światło dnia Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 299
dux ducis m./f. wódz Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 239
gēns gentis f. ród, rodzina Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 194
pudor pudōris m. wstyd, skromność Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 616
pietās -tātis f. obowiązkowość, pobożność, szacunek Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 767
timor -ōris m. strach Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 536
dīgnitās -ātis f. godność, honor, urząd Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 956
ars artis f. umiejętność, sztuka Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 258
flōs flōris m. kwiat Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 818
coniunx coniugis m./f. małożnek, mąż, żona Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 218
genus generis n. pochodzenie, ród Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 170
parēns -ntis m./f. rodzic Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 190
necessitās -tātis f. potrzeba Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 911
praetor -ōris m. pretor, jeden z urzedników w starożytnym Rzymie Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 878
moenia -ium n. pl. mury obronne, fortyfikacje Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 593
rēx rēgis m. król Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 60
ignis -is m. ogień Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 151
arx arcis f. szczyt; twierdza, zamek Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 638
flūmen -inis n. rzeka, strumień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 283
soror -ōris f. siostra Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 497
senex -is m. starzec; senior, starszy Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 558
plēbs plēbis f. lud Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 649
māgnitūdō -inis f. wielkość, rozmiar Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 672
sors sortis f. los; wyrocznia Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 639
caedēs -is f. zabójstwo, rzeź Rzeczownik: 3 deklinacja Przemoc 415
pars partis f. część Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 65
lapis lapidis m. kamień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 840
cinis cineris m./f. popiół, grób Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 779
mōns montis m. góra Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 242
māiōrēs māiōrum m. przodkowie Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 764
fōns fontis m. źródło, przyczyna, początek Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 706
prex precis f. modlitwa, prośba Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 520
lātus -a -um szeroki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 382
facinus facinoris n. przestępstwo, zbrodnia, czyn Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 646
nemus nemoris n. gaj, las Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 461
imāgō -inis f. obraz, forma, podobizna Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 754
imperātor -ōris m. imperator, dowódca Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 723
custōs custōdis m. strażnik Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 622
cīvis -is m./f. obywatel Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 471
cōnsuētūdo -inis f. zwyczaj Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 954
vestis -is f. szata, ubiór Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 413
rūs rūris n. wieś Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 879
pater patris m. ojciec, przodek Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 71
volucris -is f./m. ptak Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 976
cīvitās -ātis f. państwo, obywatelstwo Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 346
pondus ponderis n. waga Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 636
fors fortis f. przypadek Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 993
cōnsul -ulis m. konsul Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 321
laus laudis f. chwała, sława Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 444
voluntās -ātis f. wola, życzenie Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 859
sermō -ōnis m. język, mowa, rozmowa Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 575
clāmor -ōris m. krzyk, hałas Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 605
ratiō -ōnis f. metoda, plan, powód Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 256
auctor -ōris m. autor, twórca Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 546
aedēs -is f. budynek; (pl.) dom Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 965
mors mortis f. śmierć Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 95
sacerdōs -dōtis m./f. kapłan, kapłanka Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 939
canis -is m./f. pies Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 687
voluptās -ātis f. przyjemność Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 378
amnis -is m. strumień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 467
classis -is f. flota, oddział wojska, klasa Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 505
auctōritās -ātis f. autorytet, wpływ, powaga Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 898
legiō -ōnis f. legion Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 370
amor -ōris m. miłość Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 116
mare -is n. morze Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 125
mōs mōris m. zwyczaj; (pl.) charakter Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 181
famēs -is f. głód Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 828
onus oneris n. ciężar, podatek Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 842
victor -ōris m. zwycięzca Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 340
caput capitis n. głowa Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 124
vōx vōcis f. głos, słowo, zdanie Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 169
māter mātris f. matka Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 127
aequor aequoris n. morze, powierzchnia morza Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 424
salūs -ūtis f. zdrowie, bezpieczeństwo Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 549
hiems hiemis f. zima Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 803
pāx pācis f. pokój Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 388
lēx lēgis f. prawo Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 264
urbs urbis f. miasto Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 82
eques equitis m. jeździec; ekwita Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 296
carmen -inis n. pieśń Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 254
animal -ālis n. zwierzę, istota żyjąca Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 547
frāter frātris m. brat Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 225
āēr āeris m. powietrze Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 845
mulier -eris f. kobieta Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 961
sanguis -inis m. krew Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 214
homō hominis m. człowiek Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 88
pectus -oris n. klatka piersiowa, piersi Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 183
tellus tellūris f. ziemia Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 337
decus decoris n. piękno, ozdoba Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 548
fax facis f. pochodnia Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 511
nōmen -inis n. imię Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 135
sīdus -eris n. gwiazda, gwiazdozbiór Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 359
cohors cohortis f. kohorta; orszak Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 666
dolor -ōris m. ból, cierpienie Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 193
avis -is f. ptak Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 855
ops opis f. pomoc, wsparcie, środki Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 318
aes aeris n. spiż, brąz Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 744
multitūdō -inis f. wielka liczba Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 733
lībertās -ātis f. wolność Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 495
regiō -ōnis f. region, teren, granica Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 585
frōns frontis f. czoło, przód czegoś Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 559
iter itineris n. droga, podróż Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 230
aetās -tātis f. wiek, czas, pokolenie Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 308
honor -ōris m. honor, sława; godność, urząd Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 290
pecus -oris n. trzoda, bydło Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 566
tempestas -tātis f. okres czasu, pora; niepogoda Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 753
opus operis n. praca Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 332
libīdō -inis f. chęć, chuć Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 761
domus -ūs f. dom Rzeczownik: 4 deklinacja Dom 73
cornu -ūs n. róg Rzeczownik: 4 deklinacja Zwierzęta i rośliny 591
metus -ūs m. strach Rzeczownik: 4 deklinacja Emocje 215
vultus -ūs m. twarz, spojrzenie, wygląd Rzeczownik: 4 deklinacja Ciało 209
sinus -ūs m. kieszeń, fałda szaty; zatoka, przylądek Rzeczownik: 4 deklinacja Woda i powietrze 478
exercitus -ūs m. wojsko Rzeczownik: 4 deklinacja Wojna i pokój 267
īctus -ūs m. uderzenie Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 819
fluctus -ūs m powódź, fala, burza Rzeczownik: 4 deklinacja Woda i powietrze 498
senātus -ūs m. senat Rzeczownik: 4 deklinacja Miasto 329
sēnsus -ūs m. uczucie, zmysł Rzeczownik: 4 deklinacja Emocje 793
currus -ūs m. wóz Rzeczownik: 4 deklinacja Sport 491
gradus -ūs m. krok; ranga Rzeczownik: 4 deklinacja Wojna i pokój 577
cursus -ūs m. bieg, jazda, droga Rzeczownik: 4 deklinacja Sport 351
impetus -ūs m. atak Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 421
manus -ūs f. ręka Rzeczownik: 4 deklinacja Ciało 48
spīritus -ūs m. oddech, życie, dusza Rzeczownik: 4 deklinacja Życie 703
ūsus -ūs m. użycie, praktyka Rzeczownik: 4 deklinacja Szkoła/wiedza 446
frūctus -ūs m. owoc, produkt; przyjemność; nagroda Rzeczownik: 4 deklinacja Zwierzęta i rośliny 927
cāsus -ūs m. upadek; wypadek, wydarzenie Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 344
fidēs -eī f. zaufanie, wiara Rzeczownik: 5 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 184
rēs reī f. rzecz (rēs pūblica, państwo; rēs familiāris, majątek; rēs mīlitāris, sztuka wojenna; rēs novae, przewrót polityczny) Rzeczownik: 5 deklinacja Życie 38
diēs diēī m./f. dzień Rzeczownik: 5 deklinacja Jednostki czasu 54
aciēs -ēī f. ostrze; szyk bojowy Rzeczownik: 5 deklinacja Wojna i pokój 439
faciēs -ēī f. wygląd, twarz Rzeczownik: 5 deklinacja Wzrok i wygląd 479
speciēs -ēī f. wygląd, wizerunek Rzeczownik: 5 deklinacja Wzrok i wygląd 599
spēs speī f. nadzieja Rzeczownik: 5 deklinacja Emocje 232
nefās niesprawiedliwość, bezbożność Rzeczownik: Nieodmienny Sprawiedliwość i prawo 541
nihil, nīl nic Rzeczownik: Nieodmienny Rozmiary 55
per przez (+acc.) Przyimek Miejsce 30
sine bez (+ abl.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 104
ā ab abs od, z (+abl.) Przyimek Miejsce 21
prope przy, obok; (comp.) propior, (superl.) proximus; (przysł.) blisko, niemal Przyimek Miejsce 189
ex, ē z (+ abl.) Przyimek Miejsce 26
apud przy, u (+acc.) Przyimek Miejsce 205
propter z powodu (+ acc.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 560
10
ultrā poza, dłużej niż (przysł. i przyim. + acc.) Przyimek Miejsce 600
ad do (+acc.) Przyimek Miejsce 14
suprā ponad, poza (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 588
praeter obok; z wyjątkiem (+ acc.) Przyimek Miejsce 756
inter pomiędzy; w czasie (+ acc.) Przyimek Miejsce 64
ob naprzeciw, ze względu na (+acc) Przyimek Miejsce 449
circā wokół (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 735
intrā wewnątrz (+ acc.) Przyimek Miejsce 704
z, o (+ abl.) Przyimek Miejsce 46
in w, na (+ abl.); w, do, na (+ acc) Przyimek Miejsce 5
prō dla, ze względu na, jako (+abl.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 128
contrā przeciw, naprzeciw (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 271
post po (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Czas 164
sub pod, przy (+acc. lub abl.) Przyimek Miejsce 118
112
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs my Zaimek Zaimki 51
17
noster nostra nostrum nasz Zaimek Zaimki 52
quī quae quod który Zaimek Zaimki 3
quīcumque quaecumque quodcumque ktokolwiek, cokolwiek Zaimek Zaimki 284
quīdam quaedam quoddam pewien, ktoś Zaimek Zaimki 126
meus -a -um mój Zaimek Zaimki 41
quisquam quicquam/quidquam ktoś, coś Zaimek Zaimki 12
quis quid kto? co? który? Zaimek Zaimki 212
īdem eadem idem ten sam Zaimek Zaimki 59
quisque quaeque quidque każdy Zaimek Zaimki 197
quisquis quidquid ktokolwiek, cokolwiek Zaimek Zaimki 129
aliquis -quae -quod ktoś, coś; si quis, si quid: jeśli ktoś, jeśli coś Zaimek Zaimki 77
ille illa illud tamten, tamta, tamto Zaimek Zaimki 8
nēmō nikt (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō lub nūllā → nūllus -a -um) Zaimek Zaimki 179
ego meī mihi mē ja Zaimek Zaimki 11
336
263
tū tuī tibi tē ty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 9
ipse ipsa ipsum on sam, ona sama, ono samo Zaimek Zaimki 22
hic haec hoc ten, ta, to Zaimek Zaimki 7
is ea id on, ona, ono Zaimek Zaimki 13
iste ista istud ten, ten twój; przysł. istīc lub istūc: tam; istinc: stamtąd Zaimek Zaimki 81
311
dōnō -āre obdarowywać (+ acc. osoby i abl. rzeczy) Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 606
mūtō -āre zmieniać, zmieniać się Czasownik: 1 koniugacja Robienie 315
appellō -pellāre wołać, nazywać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 700
iūdicō -āre osądzać; być jakiegoś zdania Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 565
celebrō -āre uczęszczać; obchodzić święto Czasownik: 1 koniugacja Miasto 893
ōrō -āre prosić; mówić Czasownik: 1 koniugacja Religia i wierzenia 755
properō -āre spieszyć, spieszyć się Czasownik: 1 koniugacja Ruch 537
narrō -āre opowiadać, relacjonować Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 910
comparō -āre przygotowywać; porównywać Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 890
dubitō -āre zwklekać, wątpić Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 521
fugō -āre wyganiać Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 957
creō -āre tworzyć; wybierać Czasownik: 1 koniugacja Robienie 978
vītō -āre unikać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 881
agitō -āre popędzać Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 578
temptō -āre próbować Czasownik: 1 koniugacja Robienie 430
dēsīderō -āre pragnąć Czasownik: 1 koniugacja Miłość 892
iūrō -āre przyrzekać; iūs iūrium, przysięga Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 896
superō -āre pokonać, przewyższyć Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 668
iuvō iuvāre iūvī iūtum pomagać; cieszyć Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 390
exīstimō -āre myśleć, sądzić Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 613
certō -āre współzawodniczyć, walczyć Czasownik: 1 koniugacja Sport 864
praestō -stāre -stitī -stitum przewyższać; pokazywać; dawać Czasownik: 1 koniugacja Inne 423
160
revocō -āre wywołać, odwołać, przywołać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 813
labōrō -āre trudzić się, pracować; cierpieć Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 900
exspectō -āre czekać, wypatrywać Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 442
sonō sonāre sonuī sonitum brzmieć, rozbrzmiewać Czasownik: 1 koniugacja Inne 583
cūrō -āre troszczyć się (+ acc.) Czasownik: 1 koniugacja Miłość 743
negō -āre zaprzeczać, mówić, że nie Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 294
occupō -āre okupować; uprzedzać kogoś (+ infin.) Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 472
interrogō -āre pytać (+ acc.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 953
pūgnō -āre walczyć Czasownik: 1 koniugacja Przemoc 708
rogō -āre pytać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 551
vocō -āre wołać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 158
putō -āre myśleć, przypuszczać Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 166
219
cōnstō -stāre -stitī zgadzać się; constat, wiadomo, że (+ acc. i infin.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 731
intrō -āre wwchodzić Czasownik: 1 koniugacja Ruch 766
spectō -āre oglądać, patrzeć Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 473
damnō -āre potępiać Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 751
laudō -āre chwalić Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 435
imperō -āre dowodzić Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 602
spērō -āre mieć nadzieję Czasownik: 1 koniugacja Emocje 648
vetō -āre vetuī vetītum zabraniać Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 665
servō -āre pilnować, zachowywać Czasownik: 1 koniugacja Rodzina i domownicy 289
turbō -āre mącić, niepokić Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 868
cōgitō -āre myśleć, rozważać Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 515
portō -āre nieść Czasownik: 1 koniugacja Rozmiary 853
dō dare dedī datum dawać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 28
stō stāre stetī statum stać Czasownik: 1 koniugacja Życie 168
probō -āre próbować, oceniać; przekonać kogoś (dat.) co do czegoś (acc.) Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 784
peccō -āre popełniać błąd, grzeszyć Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 792
indicō -āre pokazywać, oznajmiać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 980
vacō vacāre być pustym, być wolnym, mieć czas Czasownik: 1 koniugacja Rozmiary 724
optō -āre wybierać Czasownik: 1 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 417
errō -āre błądzić Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 402
valeō valēre valuī mieć siłę, mieć znaczenie, być zdrowym; valē: żegnaj! Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 539
iubeō iubēre iussī iussum nakazywać Czasownik: 2 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 84
caveō cavēre cāvī cautum uważać, strzec się Czasownik: 2 koniugacja Przemoc 941
prohibeō -ēre -uī -itum zabraniać, trzymać z daleka Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 604
appāreō -ēre -uī pokazywać się, ukazywać się Czasownik: 2 koniugacja Wzrok i wygląd 830
mereō merēre meruī meritum zasługiwać; odbywać służbę wojskową Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 852
teneō -ēre -uī tentum trzymać Czasownik: 2 koniugacja Inne 106
praebeō -ēre -uī -itum dostarczać, dawać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 584
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum oceniać; myśleć, sądzić Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 928
iaceō iacēre iacuī leżeć Czasownik: 2 koniugacja Dom 228
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum ćwiczyć, kształcić Czasownik: 2 koniugacja Sport 576
pertineō -tinēre -tinuī sięgać; odnosić się do czegoś Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 866
terreō terrēre terruī territum straszyć, przerażać Czasownik: 2 koniugacja Emocje 705
soleō -ēre -uī -itum mieć w zwyczaju Czasownik: 2 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 246
misceō miscēre miscuī mixtum mieszać Czasownik: 2 koniugacja Woda i powietrze 425
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum odpowiadać Czasownik: 2 koniugacja Mowa/retoryka 535
ārdeō ārdēre ārsī ārsum błyszczeć, żarzyć się; być opanowanym przez silne emocje Czasownik: 2 koniugacja Powietrze i ogień 618
retineō -tinēre -tinuī -tentum zatrzymywać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 647
gaudeō gaudēre gāvīsus sum cieszyć się Czasownik: 2 koniugacja Emocje 407
sedeō sedēre sēdī sessum siedzieć Czasownik: 2 koniugacja Dom 506
solvō solvere solvī solūtum uwalniać, rozwiązywać Czasownik: 2 koniugacja Podróżowanie 325
timeō -ēre -uī bać się Czasownik: 2 koniugacja Emocje 153
fleō flēre flēvī flētum płakać Czasownik: 2 koniugacja Emocje 457
pāreō pārēre pāruī być posłusznym Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 847
sustineō sustinēre sustinuī sustentum podtrzymywać, wytrzymywać Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 762
placeō placēre placuī placitum podobać się Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 287
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum używać Czasownik: 2 koniugacja Robienie 959
moneō monēre monuī monitum ostrzegać, napominać Czasownik: 2 koniugacja Mowa/retoryka 711
taceō -ēre -uī -itum milczeć; tacitus -a -um, milczący Czasownik: 2 koniugacja Inne 369
lateō latēre latuī chować się Czasownik: 2 koniugacja Oszustwo 695
pateō patēre patuī rozciągać się; być oczywistym Czasownik: 2 koniugacja Geografia 550
maneō manēre mānsī mānsum pozostawać Czasownik: 2 koniugacja Podróżowanie 357
habeō habēre habuī habitum mieć Czasownik: 2 koniugacja Inne 39
impleō -ēre -plēvī -plētum wypełniać Czasownik: 2 koniugacja Woda i powietrze 671
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum być dłużnym, musieć Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 155
audeō audēre ausus sum odważyć się Czasownik: 2 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 270
contineō -tinēre -tinuī -tentum trzymać, wstrzymywać, zawierać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 804
moveō -ēre mōvī mōtum poruszać Czasownik: 2 koniugacja Ruch 192
careō -ēre -uī być pozbawionym czegoś (+ abl.) Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 572
doceō -ēre -uī doctum nauczać Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 393
videō vidēre vīdī vīsum widzieć Czasownik: 2 koniugacja Wzrok i wygląd 31
noceō nocēre nocuī szkodzić Czasownik: 2 koniugacja Przemoc 509
doleō -ēre doluī boleć, cierpieć Czasownik: 2 koniugacja Emocje 785
augeō augēre auxī auctum powiększać Czasownik: 2 koniugacja Robienie 709
studeō -ēre -uī starać się, troszczyć się, zajmować się (+ dat.) Czasownik: 2 koniugacja Emocje 989
deficiō -ficere -fēcī -fectum brakować; opuszczać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wojna i pokój 676
afficiō -ficere -fēcī -fectum doświadczyć kogoś czymś (+ abl.) Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie w społeczeństwie 958
fugiō fugere fūgī fugitum uciekać Czasownik: 3 koniugacja -iō Podróżowanie 177
excipiō -cipere -cēpī -ceptum wyciągać Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 394
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum wyprzedzać; ostrzegać Czasownik: 3 koniugacja -iō Mowa/retoryka 945
iaciō iacere iēcī iactum rzucać Czasownik: 3 koniugacja -iō Sport 899
accipiō -cipere -cēpī -ceptum otrzymywać, brać Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie w społeczeństwie 110
respicio -ere -spēxī -spectum spoglądać wstecz, rozważać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wzrok i wygląd 722
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum wykonać; zniszczyć, zabić Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 894
cupiō -ere -īvī -ītum chcieć Czasownik: 3 koniugacja -iō Miłość 441
suscipiō -cipere -cēpī ceptum wziąć Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 937
interficiō -ficere -fēcī -fectum zabijać Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 699
pariō parere peperī partum rodzić; dokonywać Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie 829
aspiciō -ere -spēxī -spectum obserwować, oglądać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wzrok i wygląd 483
efficiō -ficere -fēcī -fectum wykonywać; spowodować (+ ut + con.) Czasownik: 3 koniugacja -iō Robienie 573
faciō facere fēcī factum robić Czasownik: 3 koniugacja -iō Robienie 32
rapiō rapere rapuī raptum rabować, porywać Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 273
capiō capere cēpī captum chwytać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wojna i pokój 131
recipiō -cipere -cēpī -ceptum odebrać; sē recipere, cofnąć się Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 319
incipiō -cipere -cēpī -ceptum rozpoczynać Czasownik: 3 koniugacja -iō Czas 411
ēripiō -ripere -ripuī -reptum wyrywać; ratować Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 349
pendō pendere pependī pēnsum ważyć, wieszać; płacić Czasownik: 3 koniugacja -ō Interesy/pieniądze 988
nōscō nōscere nōvī nōtum poznać; (perf.) wiedzieć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 347
regō regere rēxī rēctum kierować, rządzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 554
tendō tendere tetendī tentum wyciągać, kierować, podążać Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 529
relinquō -linquere -līquī -lictum pozostawić Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 144
prōmittō -mittere -mīsī -missum obiecywać, ślubować Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 720
cēdō cēdere cessī cessum iść; ustępować Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 304
perdō -dere -didī -ditum gubić, niszczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 488
committō -mittere -mīsī -missum łączyć, powierzać (+ dat.); wykonać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie w społeczeństwie 608
metuō metuere metuī bać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 429
sūmō sūmere sūmpsī sūmptum brać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 454
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum psuć, niszczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 870
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum schodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 802
sinō sinere sīvī situm pozwolić Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 717
crēdō crēdere crēdidī crēditum wierzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 109
pergō pergere perrēxī perrēctum kontynuować; wyruszać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 821
dēserō -ere dēseruī dēsertum pozostawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 544
iungō iungere iūnxī iūnctum łączyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 513
prōpōnō -pōnere -posuī -positum przedstawiać, wystawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 930
compōnō -pōnere posuī positum budować, układać, tworzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 443
accēdō -cēdere -cessī -cessum przybliżać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 614
repetō -petere -petīvī -petītum żądać; przywoływać; powtarzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 651
fundō fundere fūdī fūsum lać, wysypywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 523
crēscō crēscere crēvī crētum rosnąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Zwierzęta i rośliny 609
vīvō vīvere vīxī vīctum żyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 156
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum pisać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 568
permittō -mittere -mīsī -missum pozwalać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 702
dēsinō -sinere -siī -situm przestawać, zostawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 624
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum być spokojnym; spać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 969
concēdō -cēdere -cessī -cessum wycofywać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 663
vehō vehere vēxī vectum wieźć, nieść; vehor vehī vectus sum: jechać Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 632
accidō -cidere -cidī zdarzyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 799
dūcō dūcere dūxī ductum prowadzić; uxōrem dūcere, brać za żonę Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 133
ostendō ostendere ostendī ostentum pokazywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Inne 371
agō agere ēgī āctum pędzić, robić Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 69
fingō fingere fīnxī fīctum wymyślać, tworzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 721
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: podejmować; ustawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 931
cernō cernere crēvī crētum dostrzegać; rozdzielać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 655
condō -dere -didī -ditum budować; chować Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 540
exigō -igere -ēgī -āctum wypędzać; ściągać (pieniądze) Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 500
dīcō dīcere dīxī dictum mówić; causam dīcere, bronić kogoś w sądzie; diem dīcere, wyznaczać dzień Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 33
intellegō -legere -lēxī -lēctum: rozumieć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 512
mittō mittere mīsī missum posyłać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 114
revertō -vertere -vertī zawracać, powracać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 995
petō petere petīvī petītum szukać, dążyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 83
intendō -tendere -tendī -tentum: napinać; wyciągać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 895
addō -dere -didī -ditum dodawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie w społeczeństwie 433
parcō parcere pepercī parsum oszczędzać (+ dat.) Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 412
surgō surgere surrēxī surrēctum wstać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 570
addūcō -ere -dūxī -ductum przyprowadzać, skłaniać do czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 886
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum oznajmiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 996
cadō cadere cecidī cāsum upadać; ginąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 210
gerō gerere gessī gestum nieść; bellum gerere, toczyć wojnę Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 237
laedō laedere laesī laesum ranić, uderzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 783
dīligō -ligere -lēxī -lēctum kochać, lubić Czasownik: 3 koniugacja -ō Miłość 973
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum zabijać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 801
ēdō ēdere ēdidī ēditum wydawać; wskazywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 688
rīdeō -ēre rīsī rīsum śmiać się, wyśmiewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 874
gīgnō gīgnere genuī genitum rodzić; powodować Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 667
alō alere aluī alitum żywić Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 817
cingō cingere cīnxī cīnctum otoczyć, opasać Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 814
trādō -dere -didī -ditum przekazywać, zdradzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Interesy/pieniądze 297
dīmittō -mittere -mīsī -missum odsyłać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 777
ascendō -ere -scendī -scēnsum wychodzić do góry Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 990
fluō fluere fluxī fluxum płynąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 772
premō premere pressī pressum naciskać, dręczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 240
vertō vertere vertī versum obracać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 288
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum wyprowadzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 935
currō currere cucurrī cursum biec Czasownik: 3 koniugacja -ō Sport 562
trahō trahere trāxī trāctum ciągnąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 213
discēdō -ere -cessī -cessum odchodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 726
occurrō -currere -cucurrī -cursum biec naprzeciw; przychodzić na myśl Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 677
spargō spargere sparsī sparsum rozpraszać, rozsypywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 532
cōnsistō -sistere -stitī stanąć; zależeć od czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 780
caedō caedere cecīdī caesum bić, powalać, zabijać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 612
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum ustanawiać; ustawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 652
effundō -fundere -fūdī -fūsum wylewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 719
rumpō rumpere rūpī ruptum łamać, przełamywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 480
discō -ere didicī uczyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 465
quaerō -rere -sīvī -sītum szukać, pytać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 113
advertō -vertere -vertī -versum odwracać się do czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 986
āmittō -mittere -mīsī -missum odsyłać, porzucać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 486
fallō fallere fefellī falsum okłamywać, zwodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Oszustwo 503
pōnō pōnere posuī positum położyć; odłożyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 102
cōnsulō -sulere -suluī -sultum planować (+ acc.); troszczyć się o kogoś (+dat) Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 757
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum wybierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 942
tangō tangere tetigī tāctum dotykać Czasownik: 3 koniugacja -ō Inne 534
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum dzielić Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 628
recēdō -cēdere -cessī -cessum cofać się, usuwać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 826
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum zużywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 869
canō canere cecinī cantum śpiewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 389
claudō claudere clausī clausum zamykać Czasownik: 3 koniugacja -ō Dom 392
impōnō -ere -posuī -positum kłaść na czymś, nakładać na kogoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Rozmiary 437
contemnō -temnere -tempsī -temptum gardzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 615
legō legere lēgī lēctum zbierać, czytać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 419
statuō -ere -uī -ūtum ustawiać, ustanawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Sprawiedliwość i prawo 678
incidō incidere incidī wpadać; wydarzyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 871
contingō -tingere -tigī -tactum dotykać; graniczyć; wydarzać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Miejsce 494
dēcernō -cernere -crēvī -crētum decydować, postanawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 800
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum dowiadywać się, poznawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 339
pōscō pōscere popōscī prosić, żądać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 487
reddō -dere -didī -ditum zwracać, oddawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 174
frangō frangere frēgī frāctum łamać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 345
tegō tegere tēxī tēctum przykrywać, chować Czasownik: 3 koniugacja -ō Oszustwo 376
cōgō cōgere coēgī coāctum zmuszać; zbierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 250
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum iść naprzód Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 746
vincō vincere vīcī victum zwyciężyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 101
convertō -vertere -vertī -versum obracać; obracać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 834
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum odprowadzać; zabierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 661
colligō -ere -lēgī -lēctum zbierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 820
prōdō prōdere prōdidī prōditum publikować; podać dalej; zdradzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 929
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum bronić, strzec Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 653
colō colere coluī cultum zamieszkiwać; uprawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Zwierzęta i rośliny 333
pellō pellere pepulī pulsum rzucać, uderzać, wyganiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 563
aperiō aperīre aperuī apertum otwierać Czasownik: 4 koniugacja Dom 837
dormiō -īre spać Czasownik: 4 koniugacja Życie 975
reperiō -perīre -pperī -pertum odnajdywać Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 765
sciō -īre -īvī/-iī -ītum wiedzieć Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 172
perveniō -venīre -vēnī -ventum dochodzić, docierać Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 409
veniō venīre vēnī ventum przychodzić Czasownik: 4 koniugacja Ruch 63
adveniō -īre -vēnī -ventum przybywać, przychodzić Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 987
sentiō sentīre sēnsī sēnsum odczuwać zmysłami, czuć, widzieć, słyszeć Czasownik: 4 koniugacja Inne 302
inveniō -venīre -vēnī -ventum znajdować, wynajdywać Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 316
nesciō -scīre nie wiedzieć Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 525
serviō -īre służyć, być niewolnikiem (+ dat.) Czasownik: 4 koniugacja Rodzina i domownicy 883
audiō -īre -īvī/-iī -ītum słuchać Czasownik: 4 koniugacja Inne 165
conveniō -venīre -vēnī -ventum spotykać się; zgadzać się Czasownik: 4 koniugacja Życie w społeczeństwie 698
proficīscor -ficīscī -fectus sum iść, wyruszać Czasownik: deponens Podróżowanie 835
hortor hortārī hortātus sum przekonywać, namawiać, pobudzać Czasownik: deponens Mowa/retoryka 887
ūtor ūtī ūsus sum używać, stosować (+ abl.) Czasownik: deponens Robienie 330
fruor fruī frūctus sum cieszyć się, korzystać (+ abl.) Czasownik: deponens Emocje 923
queror querī questus sum narzekać, lamentować, żalić się Czasownik: deponens Emocje 518
ingredior -gredī -gressus sum: wchodzić, kroczyć Czasownik: deponens Ruch 885
orior orīrī ortus sum pochodzić; zaczynać się Czasownik: deponens Czas 642
reor rērī rātus sum uważać, sądzić Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 774
nāscor nāscī nātus sum rodzić się Czasownik: deponens Życie 266
arbitror arbitrārī arbitrātus sum myśleć, uważać Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 963
mīror mīrārī mīrātus sum dziwić się, podziwiać (+ acc.) Czasownik: deponens Emocje 504
loquor loquī locūtus sum mówić Czasownik: deponens Mowa/retoryka 310
experior -perīrī -pertus sum próbować, doświadczać, sprawdzać Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 713
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum przyznać się; wyznawać; ujawniać Czasownik: deponens Sprawiedliwość i prawo 972
cōnor cōnārī cōnātus sum próbować Czasownik: deponens Robienie 905
vereor verērī veritus sum bać się, poważać Czasownik: deponens Emocje 884
cōnsequor -sequī -secūtus sum następować, naśladować, osiągać Czasownik: deponens Ruch 917
precor -ārī prosić, modlić się Czasownik: deponens Religia i wierzenia 492
for fārī fātus sum mówić Czasownik: deponens Mowa/retoryka 739
ēgredior ēgredī ēgressus sum wychodzić, wyruszać; czynić dygresje (+ abl.) Czasownik: deponens Podróżowanie 912
morior morī mortuus sum umierać Czasownik: deponens Życie 253
sequor sequī secūtus sum podążać za kimś Czasownik: deponens Ruch 108
moror morārī morātus sum zwlekać Czasownik: deponens Czas 581
patior patī passus sum pozwalać, wytrzymywać, cierpieć Czasownik: deponens Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 185
īrāscor īrāscī īrātus sum gniewać się; īrātus -a -um: zagniewany Czasownik: deponens Emocje 809
fateor fatērī fassus sum wyznać; przyznać Czasownik: deponens Sprawiedliwość i prawo 689
licet licēre licuit licitum est można (+ dat. + infin.) Czasownik: bezosobowy Sprawiedliwość i prawo 175
oportet -ēre -uit należy (+ acc. + infin.) Czasownik: bezosobowy Życie w społeczeństwie 806
decet decēre decuīt przystoi, wypada (+ acc. + infin.) Czasownik: bezosobowy Osobowość/Cechy charakterystyczne 718
libet libēre libuit or libitum est podoba się (+ dat. + infin.) Czasownik: bezosobowy Życie w społeczeństwie 729
ferō ferre tulī lātum nieść; wytrzymywać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 45
sum esse fuī być Czasownik: nieregularny Życie 2
afferō afferre attulī allātum przynosić Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 514
abeō -īre -iī -itum odchodzić Czasownik: nieregularny Ruch 553
pereō -īre -iī -itum ginąć Czasownik: nieregularny Przemoc 268
absum abesse āfuī być nieobecnym Czasownik: nieregularny Podróżowanie 445
exeō -īre -iī -itum wychodzić Czasownik: nieregularny Ruch 597
inquam, inquis, inquit, inquiunt: mówić (w mowie niezależnej( Czasownik: nieregularny Mowa/retoryka 163
dēsum -esse -fuī brakować Czasownik: nieregularny Interesy/pieniądze 463
supersum -esse -fuī pozostawać; być nadmiarze Czasownik: nieregularny Miejsce 623
prōsum prodesse profuī pomagać (+ dat.) Czasownik: nieregularny Życie w społeczeństwie 373
aiō mówić, potwierdzać; ut āiunt: jak mówią Czasownik: nieregularny Mowa/retoryka 406
fore = futūrum esse Czasownik: nieregularny Życie 985
fīō fierī factus sum stawać się Czasownik: nieregularny Życie 146
cōnferō cōnferre contulī collātum zbierać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 645
differō differre distulī dīlātum rozpraszać; rozgłaszać; różnić się; odkładać Czasownik: nieregularny Robienie 880
tollō tollere sustulī sublātum podnosić, niszczyć Czasownik: nieregularny Przemoc 293
adeō -īre -iī -itum dochodzić Czasownik: nieregularny Ruch 595
intersum -esse -fuī być pomiędzy; brać udział (+dat.); interest, komuś zależy (+ gen.) Czasownik: nieregularny Miejsce 760
trānseō -īre -iī -itum przechodzić Czasownik: nieregularny Podróżowanie 431
adsum adesse affuī być obecnym Czasownik: nieregularny Miejsce 279
volō velle voluī chcieć Czasownik: nieregularny Emocje 66
ōdī ōdisse nienawidzić Czasownik: nieregularny Emocje 790
mālō mālle māluī woleć Czasownik: nieregularny Emocje 598
offerō offerre obtulī oblātum dawać, ofiarować Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 812
coepī coepisse coeptus zaczynać Czasownik: nieregularny Czas 312
eō īre iī/īvī itum chodzić Czasownik: nieregularny Ruch 97
auferō auferre abstulī ablātum zabierać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 556
nōlō nōlle nōluī nie chcieć Czasownik: nieregularny Emocje 458
possum posse potuī móc Czasownik: nieregularny Robienie 23
redeō -īre -iī -itum powracać Czasownik: nieregularny Ruch 301
referō referre rettulī relātum odnosić; powtarzać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 171
īnferō īnferre intulī illātum wrzucić; bellum īnferre: wypowiedzieć wojnę Czasownik: nieregularny Wojna i pokój 742
meminī meminisse pamiętać Czasownik: nieregularny Szkoła/wiedza 670
subeō -īre -iī -itum podejmować się, podchodzić Czasownik: nieregularny Ruch 538
dēferō -ferre -tulī -lātum odprowadzać; donosić Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 805