SVSCIPIO

suscipio
Hasło: 
suscipiō -cipere -cēpī ceptum
Definicja: 
wziąć
Grupa Semantyczna: 
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Frekwencja: 
937

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/svscipio