SOLEO

soleo
Hasło: 
soleō -ēre -uī -itum
Definicja: 
mieć w zwyczaju
Grupa Semantyczna: 
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Część Mowy: 
Czasownik: 2 koniugacja
Frekwencja: 
246

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/soleo