SERVO

servo
Hasło: 
servō -āre
Definicja: 
pilnować, zachowywać
Grupa Semantyczna: 
Rodzina i domownicy
Część Mowy: 
Czasownik: 1 koniugacja
Frekwencja: 
289

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/servo