SERMO

sermo
Hasło: 
sermō -ōnis m.
Definicja: 
język, mowa, rozmowa
Grupa Semantyczna: 
Mowa/retoryka
Część Mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja
Frekwencja: 
575

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/sermo