SENTIO

sentio
Hasło: 
sentiō sentīre sēnsī sēnsum
Definicja: 
odczuwać zmysłami, czuć, widzieć, słyszeć
Grupa Semantyczna: 
Inne
Część Mowy: 
Czasownik: 4 koniugacja
Frekwencja: 
302

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/sentio