RIDEO

rideo
Hasło: 
rīdeō -ēre rīsī rīsum
Definicja: 
śmiać się, wyśmiewać
Grupa Semantyczna: 
Emocje
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
874

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/rideo