REVOCO

revoco
Hasło: 
revocō -āre
Definicja: 
wywołać, odwołać, przywołać
Grupa Semantyczna: 
Życie w społeczeństwie
Część Mowy: 
Czasownik: 1 koniugacja
Frekwencja: 
813

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/revoco