RECIPIO

recipio
Hasło: 
recipiō -cipere -cēpī -ceptum
Definicja: 
odebrać; sē recipere, cofnąć się
Grupa Semantyczna: 
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Frekwencja: 
319

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/recipio