PVTO

puto
Hasło: 
putō -āre
Definicja: 
myśleć, przypuszczać
Grupa Semantyczna: 
Szkoła/wiedza
Część Mowy: 
Czasownik: 1 koniugacja
Frekwencja: 
166

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/pvto