PVBLICVS_2

publicus
Hasło: 
pūblicus -a -um
Definicja: 
publiczny, państwowy
Grupa Semantyczna: 
Miasto
Część Mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Frekwencja: 
517

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/pvblicvs2