PRAESTO_1

praesto
Hasło: 
praestō -stāre -stitī -stitum
Definicja: 
przewyższać; pokazywać; dawać
Grupa Semantyczna: 
Inne
Część Mowy: 
Czasownik: 1 koniugacja
Frekwencja: 
423

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/praesto1