OPORTET

oportet
Hasło: 
oportet -ēre -uit
Definicja: 
należy (+ acc. + infin.)
Grupa Semantyczna: 
Życie w społeczeństwie
Część Mowy: 
Czasownik: bezosobowy
Frekwencja: 
806

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/oportet