OCCVRRO

occurro
Hasło: 
occurrō -currere -cucurrī -cursum
Definicja: 
biec naprzeciw; przychodzić na myśl
Grupa Semantyczna: 
Szkoła/wiedza
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
677

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/occvrro