IVDICO

iudico
Hasło: 
iūdicō -āre
Definicja: 
osądzać; być jakiegoś zdania
Grupa Semantyczna: 
Sprawiedliwość i prawo
Część Mowy: 
Czasownik: 1 koniugacja
Frekwencja: 
565

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/ivdico