IMPLEO

impleo
Hasło: 
impleō -ēre -plēvī -plētum
Definicja: 
wypełniać
Grupa Semantyczna: 
Woda i powietrze
Część Mowy: 
Czasownik: 2 koniugacja
Frekwencja: 
671

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/impleo