FVNDO_2

fundo
Hasło: 
fundō fundere fūdī fūsum
Definicja: 
lać, wysypywać
Grupa Semantyczna: 
Woda i powietrze
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
523

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/fvndo2