EXIGO

exigo
Hasło: 
exigō -igere -ēgī -āctum
Definicja: 
wypędzać; ściągać (pieniądze)
Grupa Semantyczna: 
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
500

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/exigo