EGREDIOR

egredior
Hasło: 
ēgredior ēgredī ēgressus sum
Definicja: 
wychodzić, wyruszać; czynić dygresje (+ abl.)
Grupa Semantyczna: 
Podróżowanie
Część Mowy: 
Czasownik: deponens
Frekwencja: 
912

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/egredior