EDVCO_2

educo
Hasło: 
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum
Definicja: 
wyprowadzać
Grupa Semantyczna: 
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
935

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/edvco2