DONO

dono
Hasło: 
dōnō -āre
Definicja: 
obdarowywać (+ acc. osoby i abl. rzeczy)
Grupa Semantyczna: 
Życie w społeczeństwie
Część Mowy: 
Czasownik: 1 koniugacja
Frekwencja: 
606

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/dono