DICO_2

dico
Hasło: 
dīcō dīcere dīxī dictum
Definicja: 
mówić; causam dīcere, bronić kogoś w sądzie; diem dīcere, wyznaczać dzień
Grupa Semantyczna: 
Mowa/retoryka
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
33

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/dico2